Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Góc Nhạc Như Ngọc Hoa

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do Như Ngọc Hoa khởi đầu 22 tháng Chín 2013.

 1. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Tội Yêu

  Trình bày: Khánh Vy
  Hòa âm: Trần Hải Bằng
  Thơ: Phạm Hoàng (YMCH)
  Nhạc: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Như Ngọc Hoa   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 2. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Nhớ ngoại

  “live recording”

  Lời: Nguyễn Thái
  Nhạc và Trình bày:
  Như Ngọc Hoa
  Trình bày: Tâm Thư
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 3. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân

  Đẹp Giấc Mơ Hoa

  Trình bày: Cẩm Sa
  Lời: Thanh Nam
  Nhạc: Hoàng Trọng

  Thực hiện: Huyền Ái   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 4. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân

  Tình Chết Theo Người Đi

  Thơ: Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa
  Thực hiện: Minh Hồ Đào
  Trình bày: Tâm Thư  Trình bày: Đỗ Thu

  [​IMG]
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 5. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Tình Buồn Mùa Thu
  Viết cho một người thích làm thơ lục bát.
  10/29/2013


  Trình bày: Thanh Hoa
  Hòa âm: Đỗ Hải
  Nhạc & Lời: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Như Ngọc Hoa


  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 6. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Sao đến hôm nay

  Trình bày: Vy Thảo
  Hòa âm: Trần Hải Bằng
  Thơ: Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Minh Hồ Đào


  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 7. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Đêm Sa Mạc

  Tiếng hát: Thanh Hoa
  Hòa Âm Đỗ Hải
  Thơ Phan Cát Linh
  Nhạc Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Cát Linh


  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 8. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Anh ở đâu

  Trình bày: Kyra Nguyễn
  Hòa âm Đặng Vương Quân
  Nhạc & Lời: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Minh Hồ Đào


  [​IMG]
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 9. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Theo Ngọn Gió Lùa

  Trình bày: Tâm Thư
  Hòa âm: Đặng Vương Quân
  Thơ: Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Minh Hồ Đào


  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 10. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân  Hạnh Phúc Đây Rồi


  Thơ: Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Minh Hồ Đào
  Trình bày: Dương Thuý An
  Hòa âm: Đỗ Hải

  Trình bày: Tâm Thư
  Hòa âm: Đặng Vương Quân


  [​IMG]
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 11. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân


  Gọi Vầng Trăng Tỏ
  (phổ nhạc bài thơ Sống Để Đợi Chờ)

  Lời: Phạm Hoàng & Như Ngọc Hoa
  Phổ nhạc & thực hiện: Như Ngọc Hoa
  Trình bày: Quốc Duy
  Trình bày: Duy Thiện

  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 12. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Kể Từ Đây


  Trình bày: Tâm Thư
  Hòa âm: Đặng Vương Quân

  Thơ: Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Minh Hồ Đào


  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 13. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân


  Gió Thu Về

  Thơ Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa

  Thực hiện: Minh Hồ Đào
  Trình bày: Tâm Thư
  Hòa âm: Đặng Vương Quân

  Trình bày: Quỳnh Dao
  Hòa âm: Đỗ Hải


  [​IMG]
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 14. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân

  Tiếng hàng rao đêm
  (thắp một nén hương kính nhớ Chú Trương Đình Chư)

  [​IMG]  Trình bày: Tâm Thư
  Hòa âm: Đặng Vương Quân

  Thơ: Trương Đình Chư (1953)
  Nhạc: Như Ngọc Hoa (2010)

  Thực hiện: Minh Hồ Đào


  [​IMG]
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 15. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Chờ người đi trở lại

  Trần Hải Bằng hòa âm và hát
  Minh Hồ làm thơ
  Như Ngọc Hoa phổ nhạc

  Minh Hồ Đào thực hiện “Video clip”


  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 16. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân


  Say

  Thơ: Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa
  Hòa âm: Đặng Vương Quân

  Thực hiện: Minh Hồ Đào
  Trình bày: Tâm Thư

  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 17. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân


  Say

  Thơ: Minh Hồ
  Nhạc: Như Ngọc Hoa
  Hòa âm: Đặng Vương Quân

  Thực hiện: Minh Hồ Đào
  Trình bày: Tony Hoàng
  Trình bày: Cẩm Sa

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 18. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân


  Đêm Ra Mắt CD Tình Ca Như Ngọc Hoa
  Tại San Diego
  1 tây tháng 12 năm 2012
  Đành Thôi Em Đi (Dương Thúy An) (Nh ạc: Như Ngọc Hoa)
  Lưng Nguyệt (Cẩm Sa) (Thơ: Hư Vô-Nhạc: NNH)
  Chờ Trăng (Thanh Huyền) (Thơ: Minh Hổ-Nhạc: NNH)  Gồm có 2 CD đầu tay:
  Đành Thôi Em Đi
  Chờ Trăng
  Hình ành và thực hiện:
  Vân Tùng, Bcfilm Production   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 19. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân

  Bên Bờ Đại-Dương

  Nhạc: Hoàng Trọng & Hồ Đình Chương
  Hòa âm: Đặng Vương Quân
  Tiếng hát: Cẩm Sa   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 20. Như Ngọc Hoa

  Như Ngọc Hoa Công Dân
  Dần Phai Như Cổ Tích

  Thơ: Hoài Điệp Hạ Phương
  Nhạc: Nam Quan
  Hòa âm: Trần Thái Nguyên
  Tiếng hát: Như Ngọc Hoa


  [​IMG]
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn