Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Ghi Nhận Đóng Góp Tháng 7, 2012

Chủ đề trong 'Ghi Nhận Đóng Góp' do Ban Hành Chánh khởi đầu 30 tháng Bảy 2012.

 1. Ban Hành Chánh

  Ban Hành Chánh Hành Chánh

  Chân thành cảm ơn:

  - Hội Viên Ninipony đã ủng hộ 100 đô la cho Ban Kỹ Thuật
  - Hội Viên ThangHuong đã ủng hộ 50 đô la cho Ban Kỹ Thuật
  - Hội Viên Dã Tràng đã ủng hộ 100 đô la cho Ban Kỹ Thuật
  - Hội Viên TamThuong đã ứng trước 1569 đô la cho Ban Kỹ Thuật
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn