Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Ghi nhận đóng góp tháng Giêng năm 2013

Chủ đề trong 'Ghi Nhận Đóng Góp' do Ban Hành Chánh khởi đầu 14 tháng Giêng 2013.

  1. Ban Hành Chánh

    Ban Hành Chánh Hành Chánh

    Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu chân thành cám ơn:

    - Hội Viên KimOjai tặng 300 đô la định kỳ mỗi năm, bảo trợ cho các lớp học miễn phí.
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn