Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Giới-Thiệu Sách Mới: FLIGHTS OF ANGELS

Chủ đề trong 'Chữ Và Nghĩa' do LeXuanNhuan khởi đầu 2 tháng Mười Hai 2015.

 1. LeXuanNhuan

  LeXuanNhuan Tác Giả

  Hân-hạnh giới-thiệu
  Tuyển-tập thơ tiếng Anh


  FLIGHTS OF ANGELS
  NHỮNG CHUYẾN BAY CỦA CÁC THIÊN-THẦN  [​IMG]


  Gồm những bài thơ chọn-lọc của
  50 tác-giả được xem như
  những vì sao sáng chói nhất,
  những thiên-thần cất cánh bay trên vòm trời Thơ.

  Sách dày 76 trang, khổ 5"x8"
  là ấn-phẩm 2015 của PoetryFest (Hội Thơ)

  do nữ-sĩ Betty Cummins Starr-Joyal chủ-biên
  P.O. Box 3361
  Asland, OR 97520, USA

  *

  Trong thi-tuyển-tập này có bài thơ


  MY QUEST

  của

  THANH-THANH  MY QUEST


  You asked me, “Whom are you looking for
  While plenty are ready within your door?”
  − Oh, even the most insatiable dictator
  For whom the whole world is forced to cater
  Having the power to people’s lives sacrifice
  Can hardly find a shadow of paradise!

  You asked me, “What are you searching for
  Since everything is available to you in store?”
  − Oh, my hands with five fingers each
  Only hold a small quantity they can reach
  But when unfolded have nothing to remain!
  How to grasp mysteries in Heaven’s domain?

  − Now, my sweetheart, could you realize?
  I do not quest for my nature with my eyes!
  As a color without a hue, tone without value,
  A mute noise, silent voice, invisible statue,
  I have been after you all over since the prime,
  I have been seeking my true Self, all lifetime!  THANH-THANH  T Ì M

  Em hỏi: “Anh tìm ai
  Khi bên mình có đủ?”
  − Ôi, những vì vương-chủ
  Thống-ngự cả cung đài
  Sinh sát cả trần ai
  Nhưng tìm đâu thấy bóng thiên-thai?

  Em hỏi: “Anh tìm chi
  Khi bên mình có sẵn?”
  − Hai tay mười ngón chẵn
  Nắm được có tí-ti,
  Xòe ra: không còn gì!
  Làm sao nắm được lẽ huyền-vi?

  − Em hiểu chưa, em ơi!
  Anh không tìm bằng mắt!
  Như một màu không sắc,
  Như một tiếng không lời,
  Anh tìm em khắp nơi,
  Anh tự tìm anh suốt một đời...


  THANH-THANH
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn