Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Giờ Kinh Mân Côi và Chầu Thánh Thể Xin Ơn Chữa Lành Cơn Đại Dịch

Chủ đề trong 'Công Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 13 tháng Năm 2020.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Giờ Kinh Mân Côi
  Đền Tạ Trái Tim Mẹ Fatima

  Thứ Tư 7PM 13/05/20


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 14 tháng Năm 2020
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Trực tuyến 7PM - Thứ Sáu 15/05/20

  Chầu Thánh Thể Xin Ơn Chữa Lành Cơn Đại Dịch Corona Virus

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Năm 2020
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Trực tuyến 7PM - Thứ Sáu 22/05/20
  Chầu Thánh Thể Xin Ơn Chữa Lành Cơn Đại Dịch Corona Virus


   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn