Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Hôm Nay

Chủ đề trong 'Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt' do LeXuanNhuan khởi đầu 24 tháng Chín 2016.

 1. LeXuanNhuan

  LeXuanNhuan Tác Giả

  TODAY
  Ý NHI

  Today I will watch the sun
  As it leaves the velvet sky.
  Today I will gaze at the moon
  As it shines throughout the night.
  Today I will not let my fears
  Control my hopes and dreams.
  Today I will not judge people
  For how they look or seem.
  Today I will smile at my enemies
  And walk away with pridẹ
  Today I will speak my mind
  And not keep everything insidẹ
  Today I will sing as loud as I can
  And really hear my voice.
  Today I will make my own decision
  And be able to live with that choicẹ
  Today I will take a chance
  Rather than being afraid.
  Today I will try not to hurt
  People with what I say.


  Today I will listen
  To that voice in my heart,
  And not confuse it with my head.
  Today I will follow
  The road less traveled by
  Than the one that's already been led.
  And if Today ever die
  If Today ever end,
  Then tomorrow I will wait
  Tomorrow I will try again.

  Y-NHI THI THAI
  HÔM NAY

  Hôm Nay tôi ngắm vầng dương
  Rời bầu trời đẹp êm nhường như nhung.
  Hôm Nay tôi ngắm vầng trăng
  Toả soi ánh sáng vặc vằng đêm thâu .
  Hôm Nay tôi quẳng lo âu,
  Ðể tim hy vọng, để đầu mộng-mơ.
  Hôm Nay tôi xét người ta
  Không qua định kiến, không qua ngoại hình.
  Hôm Nay tôi cười tươi xinh
  Với kẻ thù, hãnh diện mình bước đi .
  Hôm Nay tôi nói điều gì
  Mình thật sự nghĩ, chẳng chi giấu nào .
  Hôm Nay tôi hát như gào,
  Nghe mình thực sự cất cao tiếng mình.
  Hôm Nay tôi quyết phân minh,
  Giữ sự chọn lựa đinh ninh trọn đời .
  Hôm Nay tôi chớp cơ thời,
  Không còn sợ-sệt ngại lời nói ra .
  Hôm Nay tôi gắng ngâm-nga
  Từ hay, ý đẹp, tránh va chạm người .


  Hôm Nay tôi lắng lòng tôi
  Ðể nghe tình cảm sục sôi trong hồn,
  Ðừng cho lý trí ép dồn!
  Hôm Nay tôi chọn con đường của tôi,
  Dù đường thưa vắng bóng người,
  Còn hơn nẻo cũ: Lề xoi, lối mòn!
  Và Hôm Nay nếu không tròn,
  Nếu Hôm Nay cũng chẳng còn Hôm Nay,
  Thì tôi sẽ đợi Ngày Mai,
  Tôi lại gắng nữa, không phai chí mình...


  THANH-THANH Việt-hóa
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn