Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Kỹ Yếu 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam

Chủ đề trong 'Tài Liệu Hướng Đạo' do Ban Tu Thư khởi đầu 5 tháng Giêng 2020.

 1. Ban Tu Thư

  Ban Tu Thư Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Kính Quý Trưởng,
  TM Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam,
  gửi đến Quý Trưởng thông báo về Kỷ Yếu 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam.
  Đề nghị Quý Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên chuyển đến tất cả các
  Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp khắp nơi.
  Thân Ái Bắt Tay Trái
  Nguyễn Trí Tuệ
  Tổng Thư Ký
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn