Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Lư Long Vân

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Đường - Cổ Thi' do phanlang khởi đầu 12 tháng Chín 2021.

 1. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Vương Minh Quân nhị thủ kỳ nhất

  Yểm lệ hàm tình xuất Hán cung,
  Hồ vương kiến thiếp hỉ tương phùng.
  Thiên lưu bạc mệnh giao Hòa Lỗ,
  Cảm hối đương thời kế vị công.

  Lư Long Vân

  Lư Long Vân 盧龍雲: tự Thiếu Tùng 少從, quê Sa Đầu 沙頭, trấn Cửu Giang 九江鎮, Phật Sơn 佛山, Quảng Đông 廣東, đỗ tiến sĩ năm 1583 (Minh 明 - Vạn Lịch thập nhất niên 萬歷十一年), nhậm tri huyện Mã Bình 馬平知縣, chuyển qua Hàm Đan 邯鄲, Hà Bắc 河北, rồi tri huyện Trường Lạc 長樂, Phúc Kiến 福建, Hộ bộ viên ngoại lang 戶部員外郎. Sau vì chống các quyền thần, bị đổi ra làm tại Mạc phủ phiên trấn Giang Tây 江西藩幕, Quý Châu bố chánh ty tham nghị 貴州布政司參議. Khi làm tri huyện đã tiết kiệm cho dân hơn 2000 thạch thuế (gạo), đào kênh ngòi, trị lũ lụt v. v...Khi làm tham nghị Quý Châu, đã đến Khê Động phủ dụ người Miêu (trước đó đã nổi dậy đánh thành giết quan lại). Tính tình trầm mặc, làm việc tận tụy, học hỏi không biết mệt. Sáng tác gồm : "Độc thi loại yếu 讀詩類要", "Tứ Lưu Đường cảo 四留堂稿" 30 quyển, "Thượng luận toàn biên 尚論全編" hơn 100 quyển, "Dịch kinh bổ nghĩa 易經補義"...


  Vương Minh Quân kỳ 1

  Rời cung Hán ôm tình nuốt lệ,
  Gặp mặt em Hồ chúa vui mừng.
  Phận cánh bèo trời giao Hoà Lỗ,
  Kế đương thời tiếc chẳng thành công.

  Phan Lang


  王明君二首 其一

  掩淚含情出漢宮,
  胡王見妾喜相逢。
  天留薄命教和虜,
  敢悔當時計未工。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-樂府1
   
 2. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Vương Minh Quân nhị thủ kỳ nhị

  Mã thượng đề ngân nhiễm biệt y,
  Tì bà hữu hận thốn tâm vi.
  Thiếp thân vị oán đan thanh ngộ,
  Chỉ quái Hòa Nhung sự dĩ phi.

  Lư Long Vân


  Vương Minh Quân kỳ 2

  Trên mình ngựa lệ nhoè xiêm áo,
  Lòng chẳng mong, thống hận tì bà.
  Nét vẽ sai thiếp không oán trách,
  Với Hung Nô có đáng nghị hoà .

  Phan Lang


  王明君二首其二

  馬上啼痕染別衣,
  琵琶有恨寸心違。
  妾身未怨丹青誤,
  只怪和戎事已非。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-樂府1
   
  chánh kim and p324530 like this.
 3. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Áo nông ca tứ thủ kỳ nhất

  Lưu tô kết hợp hoan,
  Tú bị song uyên ương.
  Lang khứ hoàn hà nhật,
  Thâm khuê dạ tự trường.

  Lư Long Vân

  Áo nông ca 懊儂歌: tức Áo não ca 懊惱歌, chỉ tình ái nam nữ bị ngăn trở đến khổ não, thuộc Ngô thanh ca khúc 吳聲歌曲 ( hát bằng âm điệu nước Ngô-Giang Nam) trong Nam triều Thanh thương khúc 南朝清商曲, đầu tiên do Thạch Sùng 石崇, Lục Châu 綠珠 đời Tấn sở tác, sau lưu truyền trong dân gian.

  Lưu tô 流蘇: còn gọi là tuệ tử 穗子, dây tua kết bằng tơ hay lông chim nhiều màu, dùng để trang trí trên xe ngựa, trướng mạc, phòng khuê ...


  Áo nông ca kỳ 1

  Tua rủ kết giường hợp hoan,
  Chăn thêu từng cặp uyên oan.
  Chàng đi ngày nào trở lại,
  Thâm khuê đêm tối ngút ngàn.

  Phan Lang


  懊儂歌四首 其一

  流蘇結合歡,
  繡被雙鴛鴦。
  郎去還何日,
  深閨夜自長。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-樂府2
   
  chánh kim likes this.
 4. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Áo nông ca tứ thủ kỳ nhị

  Xuất môn tống lang khứ,
  Lang tâm bất khả trú.
  Nam bắc dị tiêu hồn,
  Độc ỷ tương tư thụ.

  Lư Long Vân


  Áo nông ca kỳ 2

  Tiễn chân chàng ngoài cửa,
  Không giữ được tấc lòng.
  Tan hồn nam xa bắc,
  Mình tựa cây nhớ nhung.

  Phan Lang


  懊儂歌四首其二

  出門送郎去,
  郎心不可住。
  南北易銷魂,
  獨倚相思樹。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-樂府2
   
 5. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Áo nông ca tứ thủ kỳ tứ

  Cổ khách bất tri sầu,
  Đãn túy tửu gia lâu.
  Nông tâm Lũng hạ thủy,
  Bi yết hà thời hưu.

  Lư Long Vân


  Áo nông ca kỳ 4

  Khách buôn chẳng biết chi sầu,
  Phàm khi rảnh việc lên lầu uống say.
  Tình em nước suối Lũng Tây,
  Nghẹn ngào theo mãi biết ngày nào ngưng.

  Phan Lang


  懊儂歌四首其四

  估客不知愁,
  但醉酒家樓。
  儂心隴下水,
  悲咽何時休。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-樂府2
   
 6. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Đoản ca hành

  Nhật nguyệt kỳ thệ,
  Tuế bất ngã lưu.
  Hữu tửu doanh thương,
  Nan dĩ giải ưu( nhất giải).

  Ưu tâm như phần,
  Điệt dụng bi cụ.
  Xuân hoa ký vẫn,
  Hạ diệp không tồn( nhị giải).

  Thu biểu nhập lâm,
  Mộc diệp tiêu sâm.
  Hàn thiền minh thụ,
  Cảm vật bi thâm( tam giải).

  Dung hoa dịch suy,
  Thịnh thời nan tái.
  Kim ngã bất lạc,
  Hốt yên cải tuế( tứ giải).

  Vi lạc như hà,
  Hữu tửu đương ca.
  Nhân chi vân viễn,
  Biệt nhật khổ đa( ngũ giải).

  Lư Long Vân


  Bài hát ngắn

  Ngày tháng trôi qua,
  Tuổi trẻ bỏ ta.
  Rượu tuy đầy chén,
  Khó hết lo ra.
  Lòng rầu lửa đốt,
  Mỗi ngày mỗi khêu.
  Hoa xuân rụng hết,
  Lá hạ chết theo.
  Gió thu vào rừng,
  Tiêu điều cây lá.
  Ve sầu than van,
  Người buồn tàn tạ.
  Dung nhan chôn vùi,
  Khó mong trước nổi.
  Hôm nay chẳng vui,
  Tuổi đời mau đổi.
  Niềm vui đâu ra ?
  Rượu say ca hát.
  Người như mây xa,
  Ly tâm tan nát.

  Phan Lang


  短歌行

  日月其逝,
  歲不我留。
  有酒盈觴,
  難以解憂(一解)。

  憂心如焚,
  迭用悲懼。
  春花既隕,
  夏葉空存(二解)。

  秋飚入林,
  木葉蕭森。
  寒蟬鳴樹,
  感物悲深(三解)。

  容華易衰,
  盛時難再。
  今我不樂,
  忽焉改歲(四解)。

  爲樂如何,
  有酒當歌。
  人之云遠,
  別日苦多(五解)。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-樂府3
   
 7. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Thanh thanh hà bạn thảo

  Thanh thanh hà bạn thảo,
  Điều điều Kinh Lạc đạo.
  Lương nhân hành vị quy,
  Đạo viễn âm tín hi.
  Trường Thành vạn dư lý,
  Nhật mộ phong sa khỉ.
  Diêu vọng cách sơn xuyên,
  Trầm ưu hạt năng dĩ.
  Nam nhi chí tứ phương,
  Tiện thiếp cửu không phòng.
  Công danh cập thịnh niên,
  Ly hợp cự hữu thường.
  Khách tòng bắc đạo tuyền,
  Hàm thư hỉ vi truyền.
  Khai hàm tế ngoạn dịch,
  Úy ngã trường tương ức.
  Công thành đương tảo hoàn,
  An đắc cửu ly biệt.

  Lư Long Vân

  Kinh Lạc 京洛: ý chỉ "Kinh thành Lạc Dương 京城洛陽", người sau dùng Kinh Lạc chỉ quốc đô, như Đông Tấn, Nam Triều gọi Kiến Khang (Nam Kinh) là Kinh Lạc hoặc Thanh triều và hiện nay gọi Bắc Kinh là Kinh Lạc.


  Xanh xanh cỏ bờ sông

  Bờ sông cỏ đã xanh xanh,
  Đi về xa lắm kinh thành Lạc Dương.
  Trượng phu xưa đã lên đường,
  Chưa về, ngay cả tin sương chẳng màng.
  Trường Thành vạn dặm quan san,
  Hoàng hôn gió cát ngập tràn khắp nơi.
  Núi sông phóng mắt xa vời,
  Buồn lo theo tới chân trời vấn vương.
  Chàng đi, chí gửi bốn phương,
  Còn em phòng vắng náu nương tháng ngày.
  Công danh không dễ vận may,
  Bi hoan ly hợp từ nay thường là.
  Khách từ đường bắc về qua,
  Rất mừng chàng có thư nhà tin vui.
  Mở thư cẩn thận bùi ngùi,
  Có lời an ủi khuyên thôi phiền rầy.
  Công thành chàng sẽ về ngay,
  Yên tâm cho bỏ những ngày xa nhau.

  Phan Lang


  青青河畔草

  青青河畔草,
  迢迢京洛道。
  良人行未歸,
  道遠音信稀。
  長城萬餘里,
  日暮風沙起。
  遙望隔山川,
  沉憂曷能已。
  男兒志四方,
  賤妾久空房。
  功名及盛年,
  離合詎有常。
  客從北道旋,
  椷書喜爲傳。
  開椷細玩繹,
  慰我長相憶。
  功成當早還,
  安得久離別。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-樂府3
   
 8. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Túc Vũ Thành

  Nhật mộ đình tham bạng Vũ Thành,
  Ngưu đao vô địa bất quan tình.
  Thông tiêu vị thính huyền ca khởi,
  Cánh vấn hà nhân tự Diệt Minh.

  Lư Long Vân

  Vũ Thành 武城: Ấp Vũ Thành, còn có tên Đông Vũ Thành 東武城, thời Xuân Thu là thành ấp nước Lỗ 魯國, trị sở tại thôn Vũ Thành 武城村, huyện Bình Ấp 平邑縣, Sơn Đông 山東, thời Chiến Quốc thuộc nước Triệu. Về sau nước Tề chiếm Vũ Thành, đổi tên là Nam Thành 南城, đây là ải trọng yếu nằm ở biên giới hai nước Tề, Sở. Cao Sài 高柴 và Tử Du 子游, đệ tử của Khổng Tử đã từng làm chức Tể 宰 ở Vũ Thành. Nhiều đệ tử khác quê Vũ Thành, trong đó có Đạm Đài Diệt Minh 澹臺滅明 (họ kép Đạm Đài tên Diệt Minh), Tăng Điểm 曾點, Tăng Sâm 曾參.

  Ngưu đao 牛刀: dao mổ bò, lấy tích giết gà cần gì đến dao mổ bò (Cát kê yên dụng ngưu đao 割雞焉用牛刀), ý nói việc nhỏ không cần dùng đến tài lớn. Tử Du 子游, đệ tử Khổng Tử, làm chức Tể ở Vũ Thành, lấy lễ nghĩa nho gia để cai trị giáo hoá dân chúng, Khổng Tử đến Vũ Thành nghe tiếng đàn hát, mỉm cười nói : Giết gà cần gì đến dao mổ bò ( Tử chi Vũ Thành, văn huyền ca chi thanh, phu tử hoàn nhi tiếu viết: “Cát kê yên dụng ngưu đao?” 子之武城,聞弦歌之聲,夫子莞而笑曰:“割雞焉用牛刀?”) .


  Nghỉ đêm ở Vũ Thành

  Dừng xe chiều cạnh Vũ Thành,
  Mổ trâu không chỗ, khỏi cần động tâm.
  Đêm chờ thiếu tiếng sắt cầm,
  Diệt Minh tài trí, hỏi thầm là ai.

  Phan Lang


  宿武城

  日暮停驂傍武城,
  牛刀無地不關情。
  通宵未聽絃歌起,
  更問何人似滅明。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-七絶2
   
 9. phanlang

  phanlang Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  +++++++

  Thu dạ lữ hoài tứ thủ kỳ nhất

  Thu sắc liên thanh dạ,
  Tân lương đậu khách song.
  Hạ duy hiềm trú đoản,
  Sai khả đối ngân công.

  Lư Long Vân


  Tình hoài đất khách đêm thu - 1

  Cảnh thu luyến lưu đêm sáng,
  Song khách hơi mát tạm dừng.
  Buông màn hận vì ngày ngắn,
  Buộc lòng đối diện đèn đơn.

  Phan Lang


  秋夜旅懷四首 其一

  秋色憐清夜,
  新涼逗客窗。
  下帷嫌晝短,
  差可對銀釭。

  盧龍雲
  詩詞索引明盧龍雲-五絶1
   
  sa mai likes this.

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn