Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Lưu Bình và Dương Lễ (cải lương video)

Chủ đề trong 'Vọng Cổ' do Lee Ann khởi đầu 2 tháng Tư 2010.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 1

  <embed src="http://www.youtube.com/v/s2NDUSZblE0&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 2

  <embed src="http://www.youtube.com/v/vN-ZZgrbq3U&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 3

  <embed src="http://www.youtube.com/v/lz1q_7ZG6rA&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 4

  <embed src="http://www.youtube.com/v/TwK3UCTfJzU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 5

  <embed src="http://www.youtube.com/v/0jvt4w6THRY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 6

  <embed src="http://www.youtube.com/v/XJxFkKXZRgE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 7

  <embed src="http://www.youtube.com/v/bern3Gbe-lM&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 8

  <embed src="http://www.youtube.com/v/0am8UgUnUKU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 9. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 9

  <embed src="http://www.youtube.com/v/H0SViFqWtJU&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 10. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 10

  <embed src="http://www.youtube.com/v/PyKaUHQBE24&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 11. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 11

  <embed src="http://www.youtube.com/v/2cwhEgs08do&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 12. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 12

  <embed src="http://www.youtube.com/v/T1H1QN2Qucw&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 13. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 13

  <embed src="http://www.youtube.com/v/Hx6djSLbaCE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 14. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 14

  <embed src="http://www.youtube.com/v/8Zh1_eRd21s&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 15. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 15

  <embed src="http://www.youtube.com/v/n-5uxLmPF5g&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 16. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Lưu Bình và Dương Lễ (Cãi lương video)

  Phần 16 (hết)

  <embed src="http://www.youtube.com/v/SAbvBjXDrIw&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn