Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Lấy Chồng Xứ Lạ (Cải Lương Video)

Chủ đề trong 'Vọng Cổ' do Lee Ann khởi đầu 14 tháng Bảy 2010.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 1
  (Phượng Liên, Thanh Sang, Thanh Hằng, Linh Tâm, Phi Thoàn, Kim Thoa)

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266892jaM48BPw&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 2

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266894Nbp5q3pp&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 3

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266895yEXFhSB6&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 4

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266897wSkJFcjk&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 5

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v142668969WJckzsY&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 6

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266898YNxcDfM7&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   
 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 7

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266899tsZk9pHy&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
   
 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ Tập 8

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266900jWR6AJjg&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   
 9. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lấy Chồng Xứ Lạ 9

  <embed src="http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v14266893YSbyPfBY&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0" width="500" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn