Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Lớp đặc biệt tháng Hai- Ba 2016: Power Point

Chủ đề trong 'Ghi Danh Các Lớp Học - Sinh Hoạt' do Ban Giảng Huấn khởi đầu 14 tháng Hai 2016.

 1. Ban Giảng Huấn

  Ban Giảng Huấn Công Dân

  Thời gian: Mỗi sáng thứ Hai từ 9:30 đến 11:30

  Giảng viên: Thầy Nguyễn Thắng

  Đề tài: Làm slideshow nhạc bằng Power Point để mang lên YouTube

  Địa điểm: 14550 Magnolia St, Phòng 204, Westminster, CA. 92683

  Hoc phí: Miễn phí

  Xin ghi danh tại số 714-893-3043
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn