Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Lớp Luyện Trí Nhớ Tổng Hợp MIỄN PHÍ thứ Ba 7 Tây tháng Mười Một 2017

Chủ đề trong 'Ghi Danh Các Lớp Học - Sinh Hoạt' do Ban Giảng Huấn khởi đầu 25 tháng Mười 2017.

 1. Ban Giảng Huấn

  Ban Giảng Huấn Công Dân

  Hợp tác với Hiệp Hội Alzheimer Quận Cam, Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu sẽ mở một lớp Luyện Trí Nhớ Tổng Hợp MIỄN PHÍ vào ngày thứ Ba 7 Tây tháng Mười Một 2017.

  Địa điểm: Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia St. # 205 Westminster, CA. 92683

  Thời gian: Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. 9

  Bác Sĩ Hàn Lâm Y Khoa Hoa Kỳ Trần Lý Lê sẽ hướng dẫn buổi học; cô Cổ Minh Thư của Hiệp Hội Alzheimer Quận Cam sẽ cung cấp các tin tức mới về Alzheimer cũng như giới thiệu các dịch vụ giúp đỡ người Việt mắc bệnh - hay bắt đầu có triệu chứng mắc bệnh, giúp ghi danh xin vòng đeo tay phòng trường hợp người mắc chứng Alzheimer đi lạc.

  Số điện thoại liên lac để ghi danh là 714-534-3700 (Hiệp Hội Alzheimer) hay 714-893-3043 (Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu).
   
 2. Ban Hành Chánh

  Ban Hành Chánh Hành Chánh

  Đã ghi danh:

  Trần Thuấn Anh 8432
  Lai Nga
  Nguyễn Tâm 8205
  Nguyễn Tuyền 3297
  Nguyễn Lee 9067
  Nguyễn Lý 9067
  Nguyễn Hồng 8477
  Trần Thị Lệ Dung 6238
  Lê Ngọc Châu 5630
  Ngô Huấn 2676
  Đỗ Liên 4596
  Lý Linh 1910
   
 3. Ban Hành Chánh

  Ban Hành Chánh Hành Chánh

  Nguyễn Trọng Cam 4488
  Nguyễn Thị Thanh Phương 4488
  Nguyễn Bình 4488
   
 4. Ban Hành Chánh

  Ban Hành Chánh Hành Chánh

  Đã ghi danh:

  Vũ Lê Vinh 4192
  Trần Ngọc 0723
  Steve Trần 3268
  Nguyễn Tất Đạt 7153
  Nguyễn Mai 7708
  Nguyễn Hương 7708
  Nguyễn Thoại 5451
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn