Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Lời Chúa Hằng Ngày - Tuần 4 Mùa Phục Sinh

Chủ đề trong 'Công Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 12 tháng Năm 2019.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  13.5.2019 – Thứ Hai, Tuần 4 Mùa Phục Sinh

  Ta đến để chúng có được sự sống sung mãn

  Lời Chúa: Ga 10,1-10

  1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

  Suy niệm:

  Bạn có biết sự bình an và sự an toàn của vị Mục Tử Nhân lành, Đấng coi sóc đàn chiên của mình không? Cựu ước thường nói về Thiên Chúa như người mục tử của dân Người là Israel. Chúa là Mục tử của tôi, tôi sẽ không thiếu gì (Tv 23,1). Lạy Mục tử nhà Israel, xin hãy lắng tai nghe, Chúa dẫn dắt Giuse như dẫn dắt đàn chiên! (Tv 80,1). Chúng ta là dân Người, là đàn chiên Người dẫn dắt (Tv 100,3). Đấng Mêsia cũng được mô tả như vị Mục tử của dân Chúa: Người sẽ chăn dắt dân Người như vị mục tử, Người sẽ bồng bế chiên trên tay (Is 40,11). Đức Giêsu nói Người là Mục Tử nhân lành, Đấng sẽ liều mạng sống mình để tìm kiếm và cứu con chiên bị lạc (Mt 18,12, Lc 15,4). Người là vị Mục Tử và Đấng chăm sóc linh hồn anh em (1Pr 2,25).

  Người Mục Tử và người Bảo Trợ linh hồn chúng ta

  Người mục tử có thể dạy chúng ta điều gì về Thiên Chúa và về mối quan hệ của chúng ta đối với Người? Vào lúc cuối ngày, người mục tử đưa đàn chiên của mình về chuồng. Chúng biết tiếng nói của người mục tử và chạy đến khi họ ra hiệu. Người mục tử và đàn chiên của mình cũng thế, đến nỗi mỗi con được gọi bằng một tên khác nhau. Vào mùa đông, đàn chiên thường được dẫn tới một cái chuồng chung của cả làng, được khóa kín và gìn giữ bởi người bảo vệ. Vào những tháng mùa hè, đàn chiên thường tản ra những cánh đồng và tập trung thành đàn vào buổi tối, được người mục tử canh gác suốt đêm. Đức Giêsu thật sự là cửa mà đàn chiên phải đi qua.

  Kinh thánh mô tả Thiên Chúa như người mục tử, đem lại sự an toàn và bình an cho dân Người. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời (121,8). Thậm chí những người lãnh đạo dân Thiên Chúa cũng được gọi là những mục tử: Người sẽ dẫn họ ra vào, để cộng đồng của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt (Ds 27,17). Giống như người mục tử canh giữ đàn chiên của mình và bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm, Đức Giêsu cũng chăm sóc dân Người như người Mục tử và người Bảo vệ linh hồn chúng ta (1Pr 2,25). Bạn có biết sự bình an và an toàn của cuộc sống hoàn toàn suy phục Thiên Chúa không?

  Đức Giêsu sẵn sàng hiến mạng sống mình vì chúng ta – đoàn chiên Người chuộc bằng giá máu của chính mình

  Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) viết: “Ngài đã hoàn tất những gì Ngài đã dạy chúng ta: Ngài đã tỏ cho chúng ta những gì Ngài truyền lệnh cho chúng ta phải làm. Ngài đã hiến mạng sống mình cho đàn chiên, để trong sự bí ẩn của chúng ta, Ngài có thể biến đổi mình và máu Ngài thành lương thực, và nuôi dưỡng đàn chiên Ngài đã cứu chuộc bằng máu của chính thân xác Ngài. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta con đường chúng ta phải đi, mặc dầu sự sợ hãi cái chết. Ngài đã đưa ra gương mẫu mà chúng ta phải thích ứng với chính mình. Bổn phận đầu tiên đặt ra cho chúng ta là sử dụng những của cải trần thế của mình trong sự thương xót đối với những thiếu thốn của đàn chiên của Ngài, và rồi nếu cần, thậm chí dâng hiến mạng sống mình cho chúng. Người không cho đi của cải của mình cho đàn chiên, làm thế nào họ có thể hiến mạng sống mình cho chúng?” (Tr.46 trong Tin mừng Gioan). Bạn có nhìn Ðức Giêsu như người Mục tử tốt lành, để đón nhận sức mạnh và lòng can đảm cần thiết để sống và phục vụ như người môn đệ của Người không?

  "Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn luôn dẫn dắt con trong đường lối bình an và an toàn đích thật. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ sự quan tâm của Chúa, cũng không lạc xa những đường lối của Chúa. Xin giữ con an toàn trong sự hiện diện của Chúa."

  Tác giả: Don Schwager
  Bro. Paul Thanh Vu
  – chuyển ngữ
  <°)))>< . <°)))><


  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 13/05/2019

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 13 tháng Năm 2019
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  14.5.2019 – Thứ Ba, Tuần 4 Mùa Phục Sinh

  Hãy lãnh nhận trọn vẹn tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa

  Lời Chúa: Ga 15,9-179

  Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

  Suy niệm:

  Làm thế nào tình yêu dẫn tới niềm vui bất tận? Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người kết hiệp với Cha vĩnh cửu trong mối dây yêu thương, hiệp nhất, và vui mừng tuyệt hảo. Đó là lý do tại sao người Con vui mừng trong việc vâng phục Cha trên trời, Đấng yêu thương Người với tình yêu vô tận. Cha và Con kêu mời tất cả tham dự vào mối dây vĩnh cửu của tình yêu và bằng hữu của Chúa. Làm thế nào chúng ta có thể đi vào mối dây yêu thương và thân thiết bền vững đó? Đức Giêsu, Lời Sự Sống, chỉ cho chúng ta con đường – Hãy giữ lời Ta và các mệnh lệnh của Ta. Nếu anh em ở trong lời Ta, anh em sẽ biết tình yêu của Ta và tình yêu đó sẽ lấp đầy anh em với niềm vui khôn tả – niềm vui bất tận và không phai nhạt (2Pr 1,3.8).

  Điều răn yêu thương mới

  Các mệnh lệnh của Đức Giêsu không khó khăn và nặng nề cho những ai biết tình yêu và lòng thương xót của Người. Chúa ban cho chúng ta Thần Khí của Người và biến đổi tâm hồn chúng ta giống như tâm hồn của Người. Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “Tình yêu Thiên Chúa rót vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều răn mới – cách thức yêu thương mới và sự phục vụ ích lợi được Thánh Thần của Người ban cho. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương và phục vụ người khác giống như Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta với sự trắc ẩn, khoan dung, và thương xót chân thành. Đức Giêsu chứng tỏ tình yêu của Người dành cho chúng ta bằng việc hiến mình cho chúng ta, thậm chí chết trên thập giá. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp trả lại tình yêu vượt trổi của Người dành cho chúng ta qua ân ban của người Con, Chúa Giêsu Kitô.

  Làm thế nào để chúng ta minh chứng tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa? Giống cách thức Đức Giêsu đã làm – bằng cách đi theo con đường thánh giá mỗi ngày và mọi ngày. Thánh giá trong cuộc đời tôi là gì? Khi ý tôi đối nghịch với ý Chúa thì ý Chúa phải được thực hiện. Nếu chúng ta đón nhận đường lối yêu thương của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui của sự yêu thương, phục vụ, và hiến mình cho người khác như Đức Giêsu đã hiến mình cho mỗi một người trong chúng ta. Bạn có biết niềm vui được kết hiệp với
  Chúa Giêsu trong mối dây tình yêu và bình an không chia cắt không?

  Người bạn của Thiên Chúa

  Một trong những dấu chỉ đặc biệt của ơn sủng được thể hiện trong Kinh thánh là được kêu gọi làm bạn hữu với Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu gọi Abraham làm bạn hữu của Người (Is 41,8), và Thiên Chúa nói với Môisen như “nói với bạn mình” (Xh 33,11). Ðức Giêsu, là Chúa và là Thầy, kêu gọi các môn đệ làm bạn hữu thay vì là tôi tớ của Người (Ga 15,15). Là bạn hữu của Thiên Chúa nghĩa là gì? Mối tình bằng hữu chắc chắn đòi hỏi mối quan hệ yêu thương, vượt khỏi những gì chỉ là bổn phận hay trung thành. Kinh thánh nói với chúng ta rằng: Bạn bè thương nhau mọi thời mọi lúc, vào ngày hoạn nạn chỉ có anh em (Cn 17,17).

  Đặc điểm mối quan hệ của Ðức Giêsu với các môn đệ chính là tình yêu cá vị và vô điều kiện của Người dành cho họ. Người yêu thương những kẻ thuộc về mình cho đến cùng (Ga 13,1). Người đã yêu thương các môn đệ cách vị tha và quảng đại bởi vì tình yêu của Người hoàn toàn hướng tới lợi ích của người khác. Tình yêu của Người quý giá và là lễ tế – Người không chỉ ban cái tốt nhất mình có, mà còn là tất cả những gì mình có. Người ban chính mạng sống của mình để đem lại sự sống vĩnh cửu của Cha hằng hữu cho những ai tin vào Người.

  Ngọn lửa tình yêu của Đức Kitô thanh tẩy và biến đổi chúng ta

  Tình yêu của Đức Giêsu Kitô thúc bách chúng ta dâng hiến điều tốt nhất của mình không chỉ cho Thiên Chúa mà còn cho tha nhân, những người được tạo dựng theo giống hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Tình yêu Thiên Chúa thanh tẩy và biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô. Chúa Giêsu hứa rằng những ai ở trong tình yêu của Người sẽ sinh nhiều hoa trái cho vương quốc của Thiên Chúa –hoa trái sẽ tồn tại đến muôn đời (Ga 15,16). Nếu bạn tìm cách kết hiệp trái tim mình với trái tim Đức Giêsu, bạn sẽ sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời – hoa trái niềm vui, bình an, thân thiện, và yêu thương mà tồn tại đến muôn đời (Gl 5,22-23).

  "Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sinh nhiều hoa trái trong tình yêu, lòng thương xót, khoang dung, và trắc ẩn của Chúa. Chớ gì không có chi trong cuộc đời con ngăn cản con với tình yêu và niềm vui của Chúa."

  Tác giả: Don Schwager
  Bro. Paul Thanh Vu
  – chuyển ngữ
  <°)))>< . <°)))><


  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 14/05/2019


   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  15.5.2019 – Thứ Tư, Tuần 4 Mùa Phục Sinh

  Hãy tin vào Thầy… và anh em sẽ không ở trong tối tăm.

  Lời Chúa: Ga 12,44-50

  44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

  Suy niệm:

  Loại bóng tối nào Ðức Giêsu cảnh báo chúng ta phải xa tránh? Đó là bóng tối của sự vô tín và khước từ – không chỉ người Con, Đấng đã đến trong thế gian để cứu nó – mà còn khước từ người Cha, Đấng ban cho chúng ta sự chữa lành và hòa giải, ngang qua Con của Người, Đức Giêsu Kitô. Trong bài diễn từ cuối cùng của Đức Giêsu trước cái chết và sống lại của Ngài (theo Tin mừng Gioan), Đức Giêsu nói về chính mình là ánh sáng thế gian. Trong Kinh thánh ánh sáng được liên kết với chân lý và sự sống của Thiên Chúa. Thánh vịnh 27 ca lên “Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi”.

  Ánh sáng Đức Kitô xóa tan bóng tối và mặc khải lòng nhân hậu của TC dành cho chúng ta

  Giống như ánh sáng tự nhiên xua tan bóng tối và bộc lộ những gì bị che giấu, cũng vậy, Lời Chúa giúp cho những ai có đôi mắt đức tin để hiểu được những chân lý của nước Chúa được giấu ẩn. Thế giới của chúng ta không thể tồn tại mà không có ánh sáng – và không một sinh vật nào có thể duy trì mà không có nó. Giống như ánh sáng tự nhiên cũng đem lại sự ấm áp và năng lượng – giúp cho hạt giống mọc lên và cho những sinh vật được phát triển – trong cách thức tương tự, ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa giúp chúng ta lớn lên trong sự sống Ngài ban cho chúng ta. Lời của Đức Giêsu đem lại sự sống – sự sống thật của Thiên Chúa – trong những ai đón nhận nó với lòng tin.

  Thấy Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Ðấng đã trở nên xác phàm vì chúng ta (Ga 1), là thấy Thiên Chúa trong cách thức hữu hình. Nghe lời của Ðức Giêsu là nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Người là ánh sáng thật của Thiên Chúa, có sức mạnh chế ngự bóng tối của tội lỗi, sự dốt nát, và vô tín. Ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa đem lại sự chữa lành, tha thứ, và biến đổi. Ánh sáng này không chỉ cho dân Israel được tuyển chọn nhưng còn cho cả thế giới nữa. Đức Giêsu cảnh báo rằng nếu chúng ta khước từ lắng nghe lời của Người, nếu chúng ta lựa chọn phớt lờ hay coi nhẹ nó, chúng ta chọn lựa ở lại trong bóng tối thiêng liêng.

  Lời Chúa có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nghi ngờ, và sự lừa dối

  Đức Giêsu nói rõ rằng Người không đến để lên án chúng ta, nhưng đúng hơn là để đem lại sự sống sung mãn và sự giải thoát khỏi sự áp lực của tội lỗi, Satan, và thế gian trong sự chống đối chân lý và lối sống của Thiên Chúa. Chúng ta tự lên án chính mình khi chúng ta khước từ lời chân thật, sự sống, và khôn ngoan của Thiên Chúa. Có một điều để sống trong sự dốt nát vì thiếu hiểu biết và một điều khác nữa là coi thường nguồn mạch chân lý, là Đức Kitô Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa mà Cha sai tới. Đức Giêsu nói rằng lời Người – đến từ Cha và đem lại sự sống đời đời trong chúng ta – sẽ là vị thẩm phán của chúng ta. Bạn có tin rằng lời Chúa có sức mạnh giải thoát bạn khỏi tội lỗi và sự ngu dốt và biến đổi cuộc đời bạn trong đường lối thánh thiện của Người không?

  Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) đã tóm tắt việc chúng ta cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện sau đây, ngài viết: “Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con thấy khó khăn để đến với Cha, bởi vì sự hiểu biết của chúng con về Cha thật bất toàn. Trong sự nông cạn của mình, chúng con hình dung Cha là kẻ thù của mình; chúng con đã suy nghĩ sai lạc rằng Cha sung sướng trong việc xử phạt những tội lỗi của chúng con; và chúng con dại dột nghĩ rằng Cha là một bạo chúa trên cuộc đời con người. Nhưng vì Ðức Giêsu đã đến giữa chúng con, Ngài đã bày tỏ rằng Cha rất đáng yêu mến, và sự phẫn uất của chúng con về Cha là vô căn cứ.”

  Chúa Thánh Thần mở trí chúng ta để hiểu sự thật và sự khôn ngoan của lời Chúa

  Thiên Chúa không muốn bỏ mặc chúng ta trong bóng tối thiêng liêng – trong sự ngu dốt và vô tín của chúng ta. Người luôn sẵn sàng ban cho chúng ta ánh sáng, sự khôn ngoan, và chân lý cho tất cả những ai tìm kiếm Người và đói khát lời Người. Ngang qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, Người giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày trong đức tin, sự hiểu biết lời ban sự sống của Người. Bạn có muốn biết về Thiên Chúa và tình yêu biến đổi của Người hơn không? Hãy nhìn vào Ðức Giêsu, Ánh Sáng của Thiên Chúa, và nơi chân lý của Người bạn sẽ tìm thấy niềm vui, sự giải thoát, và sự sung mãn của lý trí, thân xác, và linh hồn.

  "Lạy Chúa Giêsu, trong Lời Chúa con tìm được sự sống, chân lý, và sự giải thoát. Chớ gì con không bao giờ nghi ngờ Lời Chúa hay quên đi những giới răn của Chúa. Xin gia tăng tình yêu của con cho Lời chân lý của Chúa để con có thể đón nhận nó và sống theo lời Chúa cách trọn vẹn."

  Tác giả: Don Schwager
  Bro. Paul Thanh Vu
  – chuyển ngữ
  <°)))>< . <°)))><


  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư 15/05/2019

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  16.5.2019 – Thứ Năm, Tuần 4 Mùa Phục Sinh

  Nếu ai đón nhận Thầy

  Lời Chúa: Ga 13,16-20

  16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

  Suy niệm:

  Bạn đối xử với những người đã gây cho bạn đau khổ hay buồn phiền như thế nào, đặc biệt đối với những người có thể có mối quan hệ bạn bè hay ruột thịt của bạn? Trong bài diễn từ cuối cùng, Đức Giêsu nói về lòng trung thành và sự bất trung trong những mối quan hệ. Đức Giêsu biết trước rằng một người trong số các môn đệ của mình sẽ phản bội Ngài. Sự nhận thức như vậy dễ dàng dẫn Đức Giêsu tới chỗ xa tránh người đó và bảo vệ mình khỏi con đường nguy hại. Tuy nhiên, Đức Giêsu bày tỏ tình thương và lòng trung thành của mình đối với những người thuộc về mình, thậm chí đối với kẻ mà Người biết sẽ “đâm sau lưng mình” khi hắn có cơ hội. Đức Giêsu đã trích dẫn câu Thánh vịnh 4,9, mô tả hành động phản bội bởi người bạn thân thiết nhất. Trong văn hóa vào thời Đức Giêsu, ăn uống với ai là một cử chỉ của tình bằng hữu và sự tin cậy. Đức Giêsu dành mối tình bằng hữu như vậy đối với Giuđa, ngay khi Giuđa đang âm mưu phản bội Thầy mình, lời diễn tả giơ gót đạp con nói lên bản chất dã man của hành động thô bạo này.

  Tình yêu và lòng trung tín tồn tại muôn đời

  Đức Giêsu yêu thương các môn đệ cho đến cùng và chứng tỏ lòng trung thành của mình đối với họ, thậm chí chết trên thập giá. Ngang qua cái chết và sự phục sinh của mình, Đức Giêsu đã mở ra con đường mới của mối quan hệ và tình bằng hữu với Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng nếu họ tiếp nhận Ngài, họ cũng tiếp nhận Cha, Đấng đã sai Người. Quy luật này cũng dành cho tất cả những ai thuộc về Đức Kitô và những ai nói nhân danh Người. Đón nhận sứ điệp của Chúa là đón nhận chính Đức Giêsu. Vinh dự và trách nhiệm lớn nhất của người tín hữu là làm chứng cho thế giới về Đức Giêsu Kitô. Giống như các môn đệ, chúng ta được mời gọi để nói cho Người và hành động cho Ngài. Bạn có sẵn sàng làm chứng cho Đức Giêsu ở thánh giá của sự chống đối và thù địch không?

  "Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng là ánh sáng của những tâm trí hiểu biết Chúa, là niềm vui của những tâm hồn yêu mến Chúa, và là sức mạnh của những ý chí phụng sự Chúa. Xin ban cho con điều đó để hiểu biết Chúa, để chúng con có thể thật sự yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa đến nỗi chúng con có thể hoàn toàn phụng sự Chúa, Đấng đáng được phụng sự với sự hoàn toàn tự nguyện. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. (Lời cầu nguyện của thánh Augustine)"

  Tác giả: Don Schwager
  Bro. Paul Thanh Vu
  – chuyển ngữ
  <°)))>< . <°)))><


  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 16/05/2019

   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  17.5.2019 – Thứ Sáu, Tuần 4 Mùa Phục Sinh

  Lòng anh em đừng xao xuyến!

  Lời Chúa: Ga 14,1-6

  1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? “6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

  Suy niệm:

  Bạn có cho phép bất cứ vấn nạn gì cướp đi khỏi bạn bình an của Chúa không? Bao lâu chúng ta cố gắng tránh né nó, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải những phiền muộn và khó khăn. Đức Giêsu biết các môn đệ sẽ phải đối mặt với những thử thách và ngược đãi sau khi Người rời bỏ họ để về cùng Cha trên trời. Nghịch cảnh có thể làm chúng ta mất đi niềm hy vọng và trở nên chán nản, hay nó có thể thúc bách chúng ta đến gần Thiên Chúa và những lời hứa của Người hơn.

  “Chính Đức Chúa đi trước bạn; chính Người sẽ ở với bạn; Người sẽ không để mặc, không bỏ rời bạn. Đừng sợ hãi” (Đnl 31,8).

  Trong nhà Cha Thầy có chỗ cho anh em

  Cũng như Thiên Chúa, Đấng xuất hiện như cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm, đi trước Môisen và dân Israel trong hoang địa để dẫn dắt họ an toàn tới miền đất hứa, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người đi trước qua sự lên trời của mình để chuẩn bị nơi chốn cho họ trong nhà Cha của Người – một nơi trú ngụ, bình an, thân hữu, và hạnh phúc với Thiên Chúa mãi mãi. Nhà của Thiên Chúa không bao giờ đóng, cũng không chật chội – có nhiều chỗ cho mọi người tin tưởng vào Thiên Chúa và Con yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời hiện tại này – cho dù nó là sự chia cắt và mất mát sự sống của người được yêu, hay sự đe dọa đến mạng sống mình – sẽ bảo đảm bởi lời hứa của Đức Giêsu rằng chúng ta sẽ sống mãi mãi với Người và Cha vĩnh cửu. Ở đó chúng ta sẽ tham dự cùng với vô số các thần thánh, sẽ là bạn hữu mãi mãi của chúng ta nữa.

  Bạn có biết con đường tới nhà Cha trên trời không? Đức Giêsu mong đợi các môn đệ biết nơi Người sẽ đi – là ở lại trong vinh quang với Cha trên trời mãi mãi. Và Người mong đợi các môn đệ biết đây cũng là điểm đến cuối cùng của họ nữa. Tôma, vừa là người nghi ngờ và là người thực tế, đã nói thay cho tất cả các môn đệ khi ông nói, “chúng con không biết nơi Thầy đi, và chúng con cũng không biết làm thế nào để đến đó?” Tôma là loại người rất thực tế muốn xem thấy bản đồ và các ranh giới chỉ rõ con đường chính xác dẫn tới thiên đàng lý tưởng. Đức Giêsu đã bảo đảm với Tôma rằng Người không chỉ ban cho ông mọi thứ cần thiết để hoàn thành cuộc hành trình của mình, mà chính Người còn là người dẫn đường riêng cho Tôma nữa.

  Du lịch một mình trong những nơi chốn xa lạ hay chưa được khám phá có thể bị sợ hãi và lạc đường nếu không có bạn đồng hành hay người hướng dẫn. Có một số nơi không thể nào đi qua được nếu không có đúng người quen thuộc đường xá và có thể bảo đảm cho người ta được an toàn. Cách đây vài năm, tôi được các bạn Công giáo mời đến thăm cộng đoàn của họ ở Libăng. Họ đang ở giữa trận nội chiến kéo dài suốt 15 năm (1975-1990). Những năm tháng khó khăn, đối diện với nguy hiểm, sự bất ổn của chiến tranh, đồng thời bản thân cũng bị cắt đứt liên lạc bên ngoài với bạn bè, đã là gánh nặng khủng khiếp. Tôi nóng lòng đi thăm viếng để mang đồ tiếp tế. Vì tôi chưa bao giờ đi tới đó trước kia, cũng không nói được ngôn ngữ địa phương, tôi biết rằng mình bất lực mà không có sự hướng dẫn đáng tin cậy nào. May mắn thay, một người bạn thân Công giáo từ Libăng đã gặp tôi trên đường, và chính anh hướng dẫn tôi an toàn đi qua vùng đất xa lạ, kể cả vượt qua những trạm kiểm soát, những đoạn đường cấm, sự nguy hiểm bên ngoài, và các chướng ngại xã hội, tôn giáo, lẫn chính trị nữa. Người hướng dẫn đã đưa tôi đến nơi an toàn. Tôi thật sự mắc nợ mạng sống mình với người che chở bảo vệ. Chúa Giêsu đã hứa với những môn đệ rằng Người sẽ là Đấng hướng dẫn và Bạn hữu riêng của họ, Đấng sẽ dẫn dắt họ đến nguồn mạch của bình an vĩnh cửu, tình bằng hữu lâu dài, và sự sống sung mãn.

  Ta là Đường, là Sự thật, và là Sự Sống

  Các môn đệ kinh ngạc vì Ðức Giêsu sắp về nhà Cha và sẽ trở lại đón họ về với Người. Và họ còn ngạc nhiên hơn nữa khi Ðức Giêsu nói Người mong đợi họ biết con đường về nhà Cha. Câu trả lời của Ðức Giêsu trước câu hỏi ở đây “Xin chỉ cho chúng con đường đi” vừa là sự nhắc nhở rằng các môn đệ phải tin tưởng Chúa và Thầy mình bày tỏ cho họ con đường, vừa là sự thách đố cho họ nhận ra rằng Ðức Giêsu có sự hiểu biết sâu sắc về Thiên Chúa và biết Thiên Chúa từ đâu đến. Ðức Giêsu đã đưa ra lời tuyên bố dẫn chứng danh thánh mà Thiên Chúa đã mạc khải cho ông Môisen, “Ta là Đấng Tự Hữu” (Xh 3,14) và Người đưa ra ba lời tuyên bố chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói. Người đã nói cách rõ ràng với các môn đệ: TaĐường, là Sự thật, và là Sự Sống (Ga 14,6).

  Ðức Giêsu tuyên bố Ta là Đường (Ga 14,6). Duy mình Người biết con đường về với Cha bởi vì Người ở cùng Cha từ lúc khởi đầu – trước khi thời gian và sự tạo dựng đã từng hiện hữu. Chúa Giêsu ban cho chúng ta hơn cả tấm bản đồ và cuốn sách hướng dẫn. Bản thân Người chính là con đường dẫn tới vương quốc của Cha và chúng ta không thể lạc được nếu chúng ta đi theo Người. Người đồng hành với chúng ta trên hành trình mỗi ngày và theo dõi chúng ta như người mục tử nhân hậu, dẫn dắt và nuôi dưỡng chúng ta mỗi và mọi bước chân trên đường. Bạn có bước đi với Chúa và bạn có tin cậy vào bàn tay hướng dẫn của Người dành cho cuộc đời bạn không?

  Đức Giêsu tuyên bố rằng Người là Sự thật (Ga 14,6). Nhiều người có thể nói “Tôi dạy các anh sự thật”. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể nói Ta là Sự thật. Người có nơi mình trọn vẹn sự thật. Đức Giêsu tự xưng là Đấng ở cùng Cha và nói sự thật từ Cha. Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng nếu họ tiếp tục ở trong lời Người, họ sẽ học biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát họ (Ga 8,31). Sự thật mà Đức Giêsu tuyên bố có sức mạnh giải thoát chúng ta khỏi sự ngu dốt, lừa dối, và tội lỗi. Những lời mà Đức Giêsu nói đều là sự thật bởi vì không có sự dối trá hay sai lạc nơi Người. Sự thật luân lý đòi hỏi nhiều hơn lời nói hay lý tưởng bởi vì người nói về chúng phải là sự thật – thật trong tư tưởng, lời nói, việc làm, gương sáng, và hành động. Đức Giêsu thể hiện sự thật trong con người của mình.

  Đức Giêsu tuyên bố rằng Người là Sự sống (Ga 14,6). Người không chỉ tỏ cho chúng ta con đường sự sống (Tv 16,11); Người còn ban cho thứ sự sống mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho – sự sống đời đời. Có bất kỳ sự sợ hãi hay phiền muộn nào ngăn cản bạn khỏi sự bình an tuyệt hảo và sự hạnh phúc của cuộc đời suy phục Đức Kitô không?

  "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấp đầy lòng chúng con niềm vui của sự hiện diện cứu độ của Chúa và ban cho chúng con niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu với Cha trên trời. Xin tỏ cho con Chúa Cha, để con luôn có thể lớn lên trong sự hiểu biết tình yêu và chân lý cao cả của Chúa."

  Tác giả: Don Schwager
  Bro. Paul Thanh Vu
  – chuyển ngữ
  <°)))>< . <°)))><


  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu 17/05/2019

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 17 tháng Năm 2019
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  18.5.2019 – Thứ Bảy, Tuần 4 Mùa Phục Sinh

  Xin Chúa tỏ cho chúng con biết Cha

  Lời Chúa: Ga 14,7-14

  7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

  Suy niệm:

  Điều lớn nhất chúng ta có thể nhắm tới trong cuộc đời này là gì? – Chẳng phải là để biết Thiên Chúa là Cha và là Đấng cứu độ cách cá vị đó sao? Điều gì là điều tốt nhất chúng ta có thể sở hữu trong cuộc đời này, đem lại cuộc sống an vui, mãn nguyện, và hạnh phúc hơn những điều khác? – Chẳng phải là sự nhận thức và hiểu biết đích thật về Đấng mà Thiên Chúa là, và mối quan hệ nào mà Người muốn có với chúng ta đó sao? Kinh thánh nói với chúng ta điều lớn nhất chúng ta có thể biết và có được là sự hiểu biết đích thật về Thiên Chúa: Thiên Chúa nói thế này: “Kẻ khôn ngoan, đừng tự hào mình khôn ngoan; kẻ hùng mạnh, đừng tự hào mình hùng mạnh; kẻ giàu có, đừng tự hào mình giàu có; nhưng ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết Ta” (Gr 9,23-24).

  Chúng ta có thể biết Chúa Cha cách cá vị và hiệp nhất với Người

  Một trong những chân lý lớn nhất của niềm tin Kitô giáo là chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa hằng sống. Sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa không chỉ đơn giản giới hạn để biết điều gì đó về Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể hiểu biết chính Thiên Chúa. Bản chất của Kitô giáo, và những gì làm cho nó khác với đạo Dothái và những tôn giáo khác, là sự nhận biết Thiên Chúa là Cha chúng ta.

  Ðức Giêsu cho phép mỗi người chúng ta được biết Thiên Chúa là Cha của mình cách cá vị. Xem thấy Ðức Giêsu là xem thấy Thiên Chúa như thế nào. Nơi Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa – một Thiên Chúa quan tâm săn sóc và yêu thương cả người nam lẫn người nữ, yêu thương họ đến nỗi hiến mạng sống mình vì họ trên thập giá. Ðức Giêsu là sự mặc khải của Thiên Chúa – một Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, quảng đại, và hoàn hảo – không có bỏ rơi hay quên lãng chúng ta, thậm chí chỉ một giây ngắn ngủi. Nếu chúng ta đặt niềm tin cậy của mình nơi Ðức Giêsu và tin tưởng Người, Ðức Giêsu hứa rằng Chúa Cha sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Người. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện với lòng tin cậy: Lạy Cha chúng con ở trên trời… xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày (Mt 6,9.11; Lc 11,2-3). Bạn có cầu nguyện với Cha trên trời với niềm vui và lòng tự tin trong tình yêu và sự quan tâm của Người dành cho bạn không?

  "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấy đầy lòng chúng con niềm vui của sự hiện diện cứu độ của Chúa, và ban cho chúng con niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu với Cha trên trời. Xin tỏ cho con Chúa Cha để con có thể hiểu biết và đem lại vinh quang cho Người luôn."

  Tác giả: Don Schwager
  Bro. Paul Thanh Vu
  – chuyển ngữ  <°)))>< . <°)))><


  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy 18/05/2019

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 17 tháng Năm 2019

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn