Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mười thương

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Vui' do Chu Tất Tiến khởi đầu 18 tháng Sáu 2019.

 1. Chu Tất Tiến

  Chu Tất Tiến Tác Giả

  Một thương em nết ăn quà
  Sáng, trưa, chiều, tối.. cột nhà muốn xiêu
  Hai thương em thích diễm kiều
  Ra vào gương lược, mỹ miều thanh cao
  Ba thương nết nhậu ào ào
  Cụng chai, “mông nhấc”(1) chẩy vào như không.
  Bốn thương em nết chạy nhông
  Xe hơi vùn vụt, lái không nhường đường
  Năm thương, sân khấu, hát cương
  Tay cầm tờ nhạc, chân dường nhẩy nai
  Sáu thương khiêu vũ mệt nhoài
  Ngả nghiêng, nhún nhẩy, thân dài loi choi
  Bẩy thương em rất thương người
  Gặp dân Hôm Lét, em cười dễ ngươi
  Tám thương vàng, bạc khắp người
  Hột nào hột nấy, tươi cười bên tay
  Chín thương đời thích đổi thay
  Anh Ba, Anh Bốn, tối ngày tìm em
  Mười thương quần áo mô-đen
  Hà tiện, ít vải, dưới đèn.. tô hô…
  Thương em, anh cũng muốn .. vô
  Sợ năm ba tháng, mặc đồ.. vàng lai (2)
  Thôi thì thôi nhé… bái bai…

  Chu Tắc Tiếng.

  (1) Bottom up: Bottom : Mông. Up: Nhấc lên!
  (2) Đồ vàng lai: Quần áo tù mầu vàng lai.
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn