Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mở Trang Hiếu Hạnh - Thơ Mặc Giang

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Tâm Linh' do Việt Dương Nhân khởi đầu 2 tháng Sáu 2010.

 1. Mở Trang Hiếu Hạnh

  Rằng xưa, có Mục Kiền Liên
  Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông
  « Thiên nhãn », « Thiên nhĩ » vô cùng
  « Tha tâm », « Thần túc » thỉ chung rõ ràng
  « Túc mệnh », « Lậu tận » vô can
  Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về
  Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề
  Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay
  Nghiệp báo khó tránh đọa đày
  Có vay có trả mảy may không sờn
  Ngẫm tình mẫu tử nào hơn
  “Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”
  Nhà không nóc, cột không cây
  Làm sao con trẻ có ngày lớn lên
  Công cha nghĩa mẹ đáp đền
  Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này
  Một Ân, còn khó trả thay
  Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu
  Suốt đời tận tụy cơ cầu
  Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn
  Ngàn năm chưa thấm sắt son
  Muôn năm chưa cạn dấu mòn nghĩa ân
  Chứ đâu tính tháng tính năm
  Chứ đâu hơn thiệt nay thăm mai về
  Đứa này miệng nói môi trề
  Đứa kia lẩm bẩm não nề Song Thân
  Đức Phật chỉ dạy ân cần
  Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty
  Đức Phật chỉ dạy chi ly
  Làm con bất hiếu không gì tội hơn
  Rằng xưa, Mục Tử ấn son
  Tìm đường cứu Mẹ, lòng con mới đành
  Dù cho vượt thấu trời xanh
  Lao vào địa ngục tơ mành cho ra
  Dù cho vạn thể thiên hà
  Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu
  Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu
  Con đi tìm Mẹ dãi dầu ra sao
  Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào
  Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can
  Băng đèo vượt núi không màng
  Sông sâu biển rộng không can hệ gì
  Dù cho tận ngục A Tỳ
  Hay Vô Gián ngục, không suy suyển lòng
  Dù con xuống biển tác sông
  Lên non đội núi, vượt vòng sơn khê
  Dù con vào cuối bờ mê
  Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh
  Quyết tìm cho được Mẹ mình
  Tận mắt nhìn thấy bóng hình Mẫu thân
  Rằng xưa, Mục Tử đền ân
  Đền như thế ấy cổ kim mấy người
  Mục Liên, chỉ một mà thôi
  Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian
  Một trong muôn pháp Đạo Vàng
  Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân
  Không những báo hiếu Song Thân
  Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ
  Cứu tế đến cả Tam Đồ
  Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông
  Siêu thăng chiến sĩ trận vong
  Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù
  Chết sông, chết biển, chết bờ
  Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao
  Chết trôi bốn biển ba đào
  Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường
  Chết vì tao loạn nhiểu nhương
  Chết vì thống hận yêu thương não tình
  Chết từ tấm bé sơ sinh
  Chết trăm tuổi hạc thân hình xác xơ
  Vu Lan Thắng Hội đều nhờ
  Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang
  Không còn « địa ngục », « Thiên đàng »
  Không còn âm phủ, suối vàng điêu linh
  Không còn có một chúng sinh
  Trần lao nghiệp cảnh bặt hình mới thôi
  Rằng xưa, Liên Tử một đời
  Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương
  Rằng xưa, Liên Tử chơn phương
  Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ
  Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ
  Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông
  Rằng xưa, Liên Tử một thân
  Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền
  Thuyền từ Bát Nhã thênh thênh
  Ba đường sáu nẻo ai quên lối về
  Về đây, bỉ ngạn đề huề
  Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi
  Về đây, Sen Quý lên ngôi
  Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương
  Về đây, lãng tử cùng đường
  Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân
  Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân
  Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh
  Chư Phật tam thế đăng trình
  Mười phương ba cõi chúng sinh đều nhờ
  Vu Lan Thắng Hội huyền cơ
  Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi
  Cảm ơn Mục Tử ai ơi
  Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương
  Cảm ơn Tôn Giả kính thương
  Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân
  Cảm ơn Tôn Giả cơ cần
  Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu
  Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu
  Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi
  Đạo Vàng là Đạo Từ Bi
  Đạo Vàng là Đạo Vô Nghì thanh lương
  Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương
  Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên
  Đạo Vàng là Đạo diệu huyền
  Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy
  « Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi
  « Thiên thượng, thiên hạ », vô nghì Pháp Vương
  Chúng con xin nguyện tỏ tường
  Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian
  Chúng con xin nguyện lên đàng
  Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương
  Chúng con xin nguyện lên đường
  Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài
  Vu Lan Thắng Hội ai ơi
  Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên
  Vu Lan Thắng Hội linh thiêng
  Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời
  Chắp tay hàm tiếu hoa cười
  Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân
  Chắp tay ngưỡng phục thù ân
  Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu
  Chắp tay lễ lạy khấu đầu
  Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà
  Nam Mô Phật Tổ Thích Ca
  Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai
  Nam Mô Từ Phụ Ân Sư
  Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành
  Nam Mô Đức Phật Cha Lành
  Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường
  Nam Mô Đức Phật Pháp Vương
  Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
  Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang   
 2. 20 bài – dành cho Vu Lan 2010 –
  TNT Mặc Giang
  (Từ bài số 01 đến số 20)


  01. Mở Trang Hiếu Hạnh
  02. Thông Điệp Vu Lan
  03. Hoa Trắng thiên thu
  04. Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
  05. Vu Lan, Cha có buồn không ?
  06. Vu Lan nhớ Mẹ Hiền
  07. Còn đó quê tôi
  08. Quốc Lễ Thù Ân
  09. Còn đó Vu Lan
  10. Bông Trắng thôi cài
  11. Bông Hồng, một đóa em mang
  12. Bông Hồng, một đóa nâng niu
  13. Mẹ Cha là nhất trần gian
  14. Nhờ Hội Vu Lan
  15. Hoa Hồng muôn thuở
  16. Cánh Hoa thiên thu
  17. Ước vọng Vu Lan
  18. Vin Cành Hoa Trắng
  19. Hiếu Hạnh Đạo Phật
  20. Hoa Trắng Thù Ân ​
   
 3. Thông Điệp Vu Lan

  Thông Điệp Vu Lan

  Thắng Hội Vu Lan nhớ Mẹ hiền
  Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên
  Thanh trai lễ vật lòng tha thiết
  Nguyện Đức Từ Bi cứu đảo huyền

  Ngày xưa, Mục Tử xuống A Tỳ
  Tìm Mẹ muôn vàn khó quá đi
  Bao ải Ma Vương cùng ngạ quỷ
  Khóc òa thấy Mẹ, vỡ sầu bi

  Dâng cơm cho Mẹ, bốc thành than
  Nước uống dâng lên, biến lửa hồng
  Cũi sắt, hầm chông đày đọa Mẹ
  Mục Liên cùng tử khóc như rông

  Vội về ngưỡng bạch Đức Như Lai
  Sự thể trầm kha thống khổ dài
  Vừa Mẹ, vừa sinh linh vạn loại
  Làm sao giải cứu khỏi tuyền đài

  Đức Phật từ tôn tế độ ban
  Giải bày, mở Thắng Hội Vu Lan
  Thập phương Tam Bảo đồng gia bị
  Chứ một mình Ông, đâu dễ dàng

  Còn nay, thiết lễ Hội Vu Lan
  Dễ quá, đơn sơ, thật nhẹ nhàng
  Dâng tấm lòng thành, nguyện chí thiết
  Mười phương Chư Phật nhủ từ ân

  Có sao cúng vậy đừng cầu kỳ
  Quan trọng, chân thành đúng lễ nghi
  Gìn giữ thân tâm, sạch nghiệp báo
  Phật cười hoan hỷ, đừng lo chi

  Ta cứu sinh linh, độ vạn loài
  Hằng hà sa số chúng sinh thôi
  Trầm luân sáu nẻo, ba đường dữ
  Phật ái chúng sinh, mẫu ái hoài

  Hằng năm, mỗi Lễ Hội Vu Lan
  Đệ tử trang nghiêm và nhẹ nhàng
  Im lặng, nói năng, như chánh pháp
  Ngày Rằm Tháng Bảy kết Đàn Tràng

  Vu Lan, như mở Hội Liên Hoa
  Bát Nhã thanh lương chuyển tới bờ
  Biển khổ hồi đầu đăng bỉ ngạn
  Hàm linh cửu hữu thoát trầm mê

  Vu Lan, như mở Hội Liên Trì
  Ao báu, sen vàng, ngát Đức Bi
  Cửu phẩm đồng đăng, thơm giải thoát
  Phật ân vô lượng, nói vô nghì

  Vu Lan, như Mở Hội trần gian
  Nhân thế bình tâm dưới Đạo Vàng
  Phước huệ song tu tiêu nghiệp dĩ
  Vượt qua thế giới của ba ngàn

  Trung Nguyên Tháng Bảy Hội Vu Lan
  Gìn giữ, truyền lưu mãi thế gian
  Vận chuyển Ba Thừa dung Nhị Đế
  Tam đồ, bát nạn, hết lầm than

  Nào phải cứu riêng chỉ Mẹ hiền
  Hiểu sai chánh pháp, Phật oan khiên
  Phật đâu có nói, dành riêng Mẹ
  Phật dạy : Vu Lan giải đảo huyền

  Giải cứu chúng sinh nghiệp nặng nề
  Vô minh nên mới ngập si mê
  Ăn năn sám hối tiêu phiền lụy
  Tịnh Độ hiện tiền, hết khổ nghe

  Thông Điệp Vu Lan, đã được ban
  Bảy hàng đệ tử hãy hân hoan
  Chân thành đón nhận truyền lưu mãi
  Thắng Hội Vu Lan rợp Đạo Vàng

  Thông Điệp Vu Lan, đã được tuyên
  Muôn đời gìn giữ thật an nhiên
  Noi gương Hiếu Hạnh Mục Liên Tử
  Công đức tròn đầy, chớ đảo điên

  Thông Điệp Vu Lan, đã giải bày
  Từ thời Đức Phật đến hôm nay
  Ngàn sau cũng chẳng sai ly tất
  Sen quý thơm hương tỏa bảo đài

  Hàng hàng đệ tử chắp tay hoa
  Nguyện Đức Từ Nghiêm ngự bửu tòa
  Gia hộ chúng con đường Tứ Thánh
  Và đường Bát Đạo phổ châu sa

  Hàng hàng đệ tử chấp tay quỳ
  Thông Điệp Vu Lan, diệu đức bi
  Thắng Hội Vu Lan, diệu đức trí
  Phật ân vô lượng, quả vô nghì.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Hoa Trắng thiên thu

  Cài Hoa Trắng, Ơn Hùng Vương Quốc Phụ
  Khai dựng cờ mở nước hiệu Văn Lang
  Cho đến nay nền Văn hiến năm ngàn
  Còn tiếp tục truyền lưu và sống mãi

  Cài Hoa Trắng, Ơn Âu Cơ Quốc Mẫu
  Tiên trên cao mang một bọc trăm con
  Từ đó khởi đi dòng giống Lạc Hồng
  Tọa thị tại đất trời Nam sừng sững

  Cài Hoa Trắng, ta tôn thờ Đức Mẹ
  Thét Biển Đông rào rạt hát trùng dương
  Ta xin mang tình thương Mẹ lên đường
  Xây tươi đẹp cho sông dài biển rộng

  Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
  Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
  Ơn của Cha, ta xin chất trên đầu
  Tôn thờ mãi và không hề phản bội

  Cài Hoa Trắng, ta mang hồn sông núi
  Da thịt này, chỉ xin trả quê hương
  Chứ không băng ngang, đánh đổ giữa đường
  Dù bất cứ thế thời, hay cuồng vong thác loạn

  Cài Hoa Trắng, ta mang hồn Tiên Tổ
  Giống Lạc Hồng huyết thống năm ngàn năm
  Ta luyện tôi những đức tính tinh anh
  Bước dõng dạc và ngẩng đầu đi tới

  Cài Hoa Trắng, ta đến bàn thờ Tổ Quốc
  Nguyện trắng trong, thanh bạch đức trung trinh
  Nguyện cho quê hương non nước quê mình
  Không phản bội những gì Tổ Tiên để lại

  Cài Hoa Trắng, ta xin cài mãi mãi
  Cài một lần, và cài đến thiên thu
  Việt Nam ta, định phận sẵn thế ư
  Trắng, cho toát cả thiên hà vũ trụ

  Cài Hoa Trắng, ta nhớ Cha Hồng Lạc
  Và ta mang công đức Mẹ Âu Cơ
  Con cháu Hùng Vương mãi mãi tôn thờ
  Giống Lạc Hồng, giống anh hùng nước Việt Nam.

  Tháng 6 – 2010
  Mặc Giang

  *

  Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời

  Bông Hồng cài áo em mang
  Em còn có mẹ với ngàn yêu thương
  Lối đi tình mẹ vấn vương
  Lối về tình mẹ bên nương ráng chiều
  Bông Hồng cài áo nâng niu
  Em còn có mẹ yêu kiều trần gian
  Thương em từng bước trên đàng
  Cho em từng bước dọc ngang đi về
  Bông Hồng cài áo mân mê
  Em còn có Mẹ vỗ về vĩnh nhiên
  Chỉ cần mẹ động tay tiên
  Là em tan hết muộn phiền trần ai
  Mẹ chưa kịp tiếng thở dài
  Là em an ổn phương đài phù sinh
  Bông Hồng cài áo xinh xinh
  Vẽ lên dấu ngọc bóng hình mẹ yêu
  Cho em nhẹ bước cầu kiều
  Phần sáng có sẵn, cơm chiều chờ trông
  Đóa Hồng cài áo thơm bông
  Đông thời hết lạnh, hạ nồng hết oi
  Thu về không tím lá rơi
  Xuân sang đợi sẵn nụ cười tinh anh
  Bông Hồng cài áo trong lành
  Em còn có mẹ bao quanh mẫu từ
  Đẹp hơn vạn thể thiên thư
  Cho em nhận diện thật hư phiêu bồng
  Em ơi trân quý Hoa Hồng
  Vừa cài trên áo là lòng mẹ yêu
  Em ơi gìn giữ nâng niu
  Cầu mong cho Mẹ bóng chiều chậm qua
  Em nên ấu yếm thiết tha
  Tóc Mẹ chậm trắng, thịt da chậm mồi
  Mẹ là tặng phẩm tuyệt vời
  Một lần duy nhất trong đời mà thôi
  Mẹ là tặng phẩm tinh khôi
  Cầu cho Mẹ sống suốt đời bên em.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
   
 4. Vu Lan, Cha có buồn không ?

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
  Thường nhắc nghĩa ân đức Mẹ hiền
  Thỉnh thoảng mới nêu tình Phụ Tử
  Làm Cha, xin hỏi có buồn không ?

  « Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha »
  Trụ cột nắng mưa đỡ cửa nhà
  Tuế nguyệt phong sương dày gió bụi
  Ngoài bình thiên hạ, trong yên gia

  Gót đỏ như son cho cháu con
  Thau chì cát đá chẳng hao mòn
  Đội trời đạp đất nhồi sinh lực
  Nào có nghĩa gì tiếng cảm ơn

  Nam giới, vẫy vùng chí dọc ngang
  Nam nhi chi chí phỉ anh hùng
  Tiểu nhân, tục tử làm sao sánh
  Vô số chim muông có đại bàng

  Cánh Bằng bay bổng khắp trời mây
  Vùng vẫy bốn phương thỏa chí này
  Dẫu có bào mòn thân rũ cánh
  Làm trai như thế mới nên trai

  Thế thì, trong Lễ Hội Vu Lan
  Đồng cảm tương lân thật nhẹ nhàng
  Việc khó có phần ta gánh vác
  Ra tay bất vụ mới thi ân

  Phụ thân nghiêm nghị Đấng Song Đường
  Một dựng tôn ti, hai vững cương
  Ba tạo thế thời, bốn nhiệt huyết
  Một đời không đổi mới tình thương

  Tình thương rộng lớn mới vô biên
  Như Núi Thái Sơn nhất mọi miền
  Chống đỡ rừng non cây cỏ mọc
  Ai nhìn, không khiếp đức oai thiêng

  Tình thương cao cả mới nghiêm đường
  Núi Thái bao giờ kể gió sương
  Ai hát Biển Đông ca đức Mẹ
  Cha cười phải phải, biết hiền lương

  Hãy dành cho Mẹ tiếng yêu thương
  Ngon ngọt thơm hương như mía đường
  Nếp một đầu mùa dâng hiến Mẹ
  Bông Hồng cài áo cam lồ vương

  Còn Cha vun với tạo Bông Hồng
  Tưới nước, bón phân, gai góc đâm
  Chồi mọc, mầm non, hoa mỉm nụ
  Tặng cho nhân thế đẹp nào hơn

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
  Đã có đức từ của Phụ Thân
  Đã có đức bi lồng trí dũng
  Ân, mà không nói mới là Ân

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
  Bông trắng bông hồng, đã có Cha
  Cha tạo nó ra, và cống hiến
  Thì Cha chính thị Một Đài Hoa

  Cha còn chuyển mạch thế tông gia
  Nội Ngoại Gia Tiên của cửa nhà
  Thất Tổ, cửu Huyền, và quyến thuộc
  Cha ơi, tột đỉnh phải không Cha

  Cha còn gìn giữ khí hùng thiêng
  Văn hiến ngàn năm của Tổ Tiên
  Bảo vệ cơ đồ trao thế hệ
  Việt Nam bền vững vĩnh uyên nguyên

  Tôi ít kể ra công đức người
  Văn chương chữ nghĩa bằng thừa thôi
  Cái tình Phụ Tử uyên thâm quá
  Chỉ ngó nhìn nhau Một Nụ Cười

  Mãn nguyện một đời Đức Phụ Thân
  Ân, không đáp hết, mới là Ân
  Ân, mà trả được, Ân còn nhỏ
  Cháu thảo con hiền, phải lựa lần

  Vu Lan tùy thuận Lễ cài hoa
  Nặng nhất, hoa này, gắn áo Cha
  Thương nhất, hoa này, dâng áo Mẹ
  Cho Mùa Hiếu Hạnh thật chan hòa

  Lời cuối, xin dâng Công đức Cha
  Vu Lan, Đức Phật giải bày ra
  « Tam đồ bát nạn câu ly khổ »
  Thế thế hoằng truyền Đạo Thích Ca.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Vu Lan nhớ Mẹ Hiền

  Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ hiền
  Mẹ hiền là nét ngọc tay tiên
  Là xôi nếp một, thơm bông lúa
  Thoang thoảng hương cau, ngọt mía đường

  Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ thương
  Quê nghèo một nắng với hai sương
  Thân cò lặn lội bên bờ vắng
  Mua gánh bán bưng khổ quá chừng

  Làm Mẹ nuôi con đãi dãi dầu
  Việc nhà việc cửa đổ mưa ngâu
  Việc đồng việc ruộng dày gian khó
  Tóc trắng viếng thăm sớm mái đầu

  Cái tiếng Mẫu Thân nghe ấm lòng
  Nhưng ai hiểu được những long đong
  Nhiều đêm không ngủ nhìn trời đất
  Khổ quá thân tôi đã mõi mòn

  Nhưng chẳng bao giờ Mẹ thở than
  Chồng con không thấy những vô vàn
  Giọt dài Mẹ giấu khi đêm xuống
  Giọt ngắn Mẹ nhìn ngày nắng lên

  Mẫu tử mẫu thân với mẫu từ
  Tình thương chảy mãi vẫn còn dư
  Biển Đông khó sánh được Lòng Mẹ
  Thiên phú ban cho, bộ dễ ư

  Mấy chục năm trường gánh nổi trôi
  Hỏi sao không tóc bạc da mồi
  Vết nhăn vết xếp thân còi cõm
  Thương quá là thương hỡi Mẹ ơi

  Nuôi con, lên ải để đèo non
  Xuống biển tác sông để kiếm còng
  Con cháu lớn lên khi hiểu được
  Mẹ già kiệt lực chờ đi đong

  Đến ngày Mẹ bước lên bàn thờ
  Cháu thảo con hiền khóc mắt mưa
  Mẹ bỏ chúng con đi sớm quá
  Từ nay, tập sống kiếp bơ vơ

  Báo Hiếu Vu Lan thấy Mẹ hiền
  Mẹ ơi, vẫn nét ngọc tay tiên
  Vẫn xôi nếp một, thơm mùi lúa
  Vị ngọt thanh thanh của mía đường

  Hướng vọng Vu Lan thấy Mẹ yêu
  Vòng tay của Mẹ như nâng niu
  Lệ dài của Mẹ không ngưng đọng
  Nước mắt Mẫu Từ cứ chảy xuôi

  Quyện khói làn hương thật tuyệt vời
  Mờ mờ ẩn hiện Mẹ nhìn tôi
  Mắt thương muôn thuở không thay đổi
  Tác phẩm trinh nguyên tặng cuộc đời

  Bóng Mẹ hiền ơi vạn nhớ thương
  Con mang tiếng hát Mẹ lên đường
  Tấm lòng của Mẹ trùm trời đất
  Chỉ một chữ YÊU với chữ THƯƠNG

  Dâng Mẹ Đóa Hồng đã đủ chưa
  Tượng trưng, không thể nói cho vừa
  Tình thương của Mẹ không cân được
  Đức Mẹ viên dung chẳng thiếu thừa

  Một đóa hồng tươi dâng Mẹ yêu
  Nhiệm mầu như Đức Mẹ cao siêu
  Thâm sâu như Lòng Mẹ trời biển
  Hiếu Hạnh mênh mông tỏa nhiểu điều

  Khép lại Vu Lan tiếng Tạ Từ
  Mẹ hiền dịu vợi cả thiên thu
  Mẹ yêu chan chứa trùm hoàn vũ
  Nhân thế hằng còn tiếng Mẹ ơi !

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
   
 5. Còn đó quê tôi

  Quê tôi còn đó dòng sông
  Nước đi nước đến chờ con nước về
  Quê tôi còn đó sơn khê
  Sắt son tô thắm ước thề không phai
  Ơn sâu nghĩa nặng tình dài
  Đường quê lối nhỏ hoa cài thơm hương
  Tin yêu hòa ái mến thương
  Chia mưa sẻ nắng gió sương không màng
  Quê tôi còn đó đò ngang
  Chờ người lữ thứ miên man chưa về
  Quê tôi còn đó tiếng ve
  Xót trong hạ nắng mùa hè kêu đau
  Xa mờ trắng mấy mùa cau
  Trôi dòng dĩ vãng phủ màu nhớ thương
  Đêm đêm nhạn vắng kêu sương
  Ngày ngày én liệng mây truông cuối trời
  Quê tôi từ thuở nằm nôi
  Chôn nhau cắt rốn nhớ lời mẹ cha
  Xẻ da xẻ thịt mới ra
  Trinh nguyên huyết thống cho ta nên người
  Quê tôi còn đó nụ cười
  Gắn trên môi héo da mồi tóc sương
  Kinh qua bao ải nghê thường
  Lênh đênh thời thế đoạn trường tóc tơ
  Nhưng tôi chẳng có bao giờ
  Cố quên quê cũ mịt mờ đời tôi
  Nếu tôi không có quê tôi
  Thì sao tôi có quê tôi trong đời
  Cho nên dù có cuối đời
  Vẫn thương vẫn nhớ mặn mòi tình quê
  Buông tay nhắm mắt gởi về…

  Tháng 6 – 2010
  Mặc Giang

  *

  Quốc Lễ Thù Ân

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên trước bàn thờ Tổ Quốc
  Xin khấu đầu lạy tạ Sông Núi Hồn Thiêng
  Đã khởi đi từ nguồn cội Rồng Tiên
  Trải lịch sử năm ngàn năm Văn Hiến

  Đức Hùng Vương phảng phất cờ bay khói quyện
  Nước Văn Lang tên khởi thủy Việt Nam
  Kết tinh thành dòng giống máu đỏ da vàng
  Sừng sững giữa trời Đông, như thành đồng vách núi

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng theo dòng lịch sử
  Xin khấu đầu đảnh lễ các bậc tiền nhân
  Vì Quê hương, vì Dân tộc, vị Quốc vong thân
  Đem xương máu dựng xây Cơ đồ Tổ Quốc

  Ôi Cổ Loa, khí hùng tụ năm ngàn năm trước
  Ôi Thăng Long, chuyển hùng anh một ngàn năm xưa
  Đây Sài Gòn, ba trăm năm rực rỡ có thừa
  Đó Phú Xuân, vọng Cố Đô một thời cổ kính

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên Hai Bà Trưng, Bà Triệu
  Nước trời Nam, rõ mặt những bậc anh thư
  Kiện tướng Phương Bắc phải khiếp đảm kinh người
  Đất Mê Linh còn vang danh sử tích

  Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên Đức Ngô Quyền kiệt xuất
  Bạch Đằng Giang vỗ sóng sạch quân thù
  Một ngàn năm xâm thực, kết liễu thiên thu
  Đất nước ta hoàn toàn độc lập tự chủ

  Mở ra bốn Triều đại Đinh – Lê – Lý – Trần kỳ tú
  Xuất hiện những bậc Minh quân, Tướng sĩ kỳ tài
  Giặc Phương Bắc biết bao lần nhe vuốt ách tai
  Đều bỏ chạy trối chết, chui ống đồng ống cống

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên Đức Trần Hưng Đạo
  Xin dâng lên Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ Quang Trung
  Xin dâng lên thế thế tiền nhân các bậc anh hùng
  Quét sạch bóng dáng ngoại xâm, bảo toàn biên cương lãnh thổ

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên tất cả chiến sĩ vô danh không tên tuổi
  Tên của các anh đã hòa quyện với non sông
  Máu của các anh đã tưới tẩm khắp ruộng đồng
  Non nước Việt Nam mới thành quê hương gấm vóc

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên những chơn linh thiếu phụ
  Ôm con chờ để chết đứng vọng phu
  Hồn tử sĩ đã về với ngàn thu
  Nên các chị cũng hóa ra thiên cổ

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên chơn linh đồng bào tử nạn
  Chết dưới mọi vòm trời khói lửa, hay ngay chốn hậu phương
  Hòa với núi sông cùng mở nước mở đường
  Non nước Việt Nam mới thành sông dài biển rộng

  Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên khắp mọi miền Tổ Quốc
  Bắc Nam Trung cùng lễ lạy Thù Ân
  Ân quốc gia, Ân dân tộc, Ân tiền nhân
  Ân Tổ Tiên, Ân cội nguồn, Ân sông núi

  Quốc Lễ Thù Ân, để tôn thờ Tiên Tổ
  Đức hùng anh thạch trụ vững Trường Sơn
  Mảnh cơ đồ xương máu của cha ông
  Nghiêm bóng cả khí hồn thiêng sông núi

  Quốc Lễ Thù Ân, nhớ người Cha nguồn cội
  Hỡi những đàn con thế hệ của Lạc Hồng
  Hãy cùng nhau gánh vác vẹn non sông
  Một tấc đất không bao giờ suy suyển

  Quốc Lễ Thù Ân, trần thiết từ Nam Quan giới tuyến
  Xuống Biển Đông đến tận mũi Cà Mau
  Việt Nam ta tay nắm vững con tàu
  Vượt tất cả mọi phong ba bão táp

  Quốc Lễ Thù Ân, dựng trên cơ ngơi sự nghiệp
  Đời đời Ông Cha ra sức đắp xây
  Đời đời con cháu tay nắm chặt tay
  Cho toàn vẹn nghĩa đáp ân đền Tình Sông Núi

  Rợp cờ bay lung linh Hồn Lịch Sử
  Khí hùng thiêng kết tụ giống Lạc Hồng
  Đỉnh Trường Sơn nghe triều sóng Biển Đông
  Mũi Cà Mau thấu Nam Quan cửa ải

  Liền biển liền bờ, nối liền biên giới
  Liền núi liền sông, thạch trụ giang sơn
  Năm ngàn năm trước, một tấc không mòn
  Năm ngàn năm sau, một ly không chuyển

  Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệu con tim, đồng thanh lên tiếng
  Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệu con người, dị khẩu đồng âm
  Quốc Lễ Thù Ân, toàn thể Dân tộc Việt Nam dõng dạc vang lên
  Đất nước nầy, Non sông nầy, đời đời bất diệt.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Còn đó Vu Lan

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại băng ngang
  Tôi đứng xa xa nhớ lạ lùng
  Nhìn thấy người ta dìu phụ mẫu
  Còn mình lành lạnh thoáng bâng khuâng

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
  Bông Đỏ xinh xinh mắt sáng lòa
  Bông Trắng rưng rưng tràn ngấn lệ
  Cũng Hồng cũng Trắng cũng cài hoa

  Thương Bông hồng Đỏ quá đi thôi
  Nhưng chẳng có ai cho nữa rồi
  Tôi tự tìm hoa ra viếng mộ
  Bông Hồng dâng Mẹ, Mẹ à ơi

  Tôi vào dự Lễ Hội Vu Lan
  Nghi ngút trầm hương quyện khói nhang
  Chuông mõ trang nghiêm hòa tụng niệm
  Cầu xin mẹ thoát cõi lầm than

  Tôi nghe tiếng vọng Hội Vu Lan
  Xin chắp tay hoa dâng trước thềm
  Khấn nguyện Mẹ, hoa khai Lạc Quốc
  Đền ơn muôn một nghĩa Từ Thân

  Thế rồi Mùa Hiếu Hạnh đi qua
  Tôi bước lang thang về đến nhà
  Đến trước bàn thờ nhìn ảnh Mẹ
  Mẹ ơi, xa Mẹ ngút ngàn xa

  Bếp lửa thắp lên chẳng đủ hồng
  Lạnh từ ngoài đến sâu trong lòng
  Lạnh băng đi xuống thềm băng giá
  Tuyết đóng cục hòn gõ vỡ toang

  Bông đỏ, Mẹ đem đi mất rồi
  Còn con bông trắng kiếp đơn côi
  Con mang đến cuối đời cô lữ
  Nhắm mắt còn kêu tiếng Mẹ ơi

  Nhắm mắt, nghĩa là hết Trắng Hồng
  Kìa xem bóng nguyệt giữa dòng sông
  Mẹ đi, con lại đi theo Mẹ
  Mẫu Tử đôi bờ, hỏi sắc không

  Nhưng đời còn đó Hội Vu Lan
  Cửa tử đi qua thật bẽ bàng
  Nghĩa đáp ân đền ơn hiếu hạnh
  Mong sao nhân thế hiểu, đừng quên !!!

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang ​
   
 6. Hoa Trắng thôi cài

  Lại Bông hồng Trắng áo cài hoa
  Mắt chị rưng rưng thấm lệ nhòa
  Trông ánh mắt anh kỳ lạ quá
  Và em chằm chặm chiếc « mù soa »

  Bông Trắng là gì thế hở anh
  Buồn buồn chị lặng ngó loanh quanh
  Ngậm ngùi em cuốn tròn khăn lệ
  Màu Trắng hoa cài, trắng tuổi xanh

  Không ai chia sẻ hết niềm đau
  Mỗi một niềm đau khác sắc màu
  Anh, chị, em đều cùng mất Mẹ
  Mỗi người riêng rẽ một chiều sâu

  Màu Trắng hoa cài, áo trắng hoa
  Một Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
  Tâm hương, nguyện Đức Từ lân mẫn
  Cứu Mẹ chúng con thoát hải hà

  Bông Hồng, Bông Trắng, Trắng Hồng Hoa
  Hồng Trắng còn đâu những đậm đà
  Xin chắp tay hoa dâng trước Phật
  Từ bi cứu độ mọi can qua

  Nuôi con, chắc Mẹ khổ vì con
  Trần thế lao lung sống cõi còm
  Nghiệp dĩ chất chồng sao tránh khỏi
  Đàn con khôn lớn, tội cao hơn

  Đó là chưa nói sinh con ra
  Đau thấu trời xanh, xé thịt da
  Mở mắt chào đời con khóc ré
  Mẹ cười sung sướng con tôi a

  “Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha
  Chín tháng cưu mang nhờ Đức Mẹ”
  Khuyên răn giáo dưỡng tình Phụ Tử
  Chén cơm manh áo nghĩa Mẫu Từ

  Những tưởng đời mình diễm phúc thôi
  Có Cha có Mẹ mãi trong đời
  Nào ngờ sinh tử vừa khua nhịp
  Bông Trắng cài hoa, trắng cuộc đời

  Nói nữa làm chi nghĩa đáp đền
  Một còn không có, huống mông mênh
  Công Cha như Núi hơn trời đất
  Nghĩa Mẹ Biển Đông sóng gập ghềnh

  Hoa Trắng cài lên trên áo ai
  Như sương thấm lạnh trắng đêm dài
  Thao thức thâu canh thương nhớ Mẹ
  Nước mắt lưng tròng đẩy giọt cay

  Hoa Trắng sẻ chia với những ai
  Lệ mòn như áo đã mòn vai
  Hai vai tiếp tục xin gồng gánh
  Gánh kiếp đơn côi mãi tháng ngày

  Đã gọi là xin chia sẻ mà
  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
  Nói không sâu nặng làm sao thấm
  Càng thấm càng thương nhớ Mẹ Cha

  Ơn Cha như Núi, xin đừng quên
  Đức Mẹ biển Đông, nguyện đáp đền
  Ghi nhớ suốt đời, và cẩn trọng
  Hương hồn Cha Mẹ mới bằng an

  Hiểu rõ đủ rồi, hở chị nghe
  Còn em, thôi khóc nữa chi hè
  Và anh, hãy xứng là nam tử
  Hoa Trắng thôi cài cũng thế nha !!!

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Bông Hồng, một đóa em mang

  Bông Hồng một đóa em mang
  Còn Mẹ là nhất trần gian trên đời
  Ở gần hay ở xa xôi
  Thường xuyên hỏi Mẹ những lời Mẹ yêu
  Bông Hồng một đóa nâng niu
  Như ru khúc nhạc cầu kiều mến thương
  “Mẹ già như chuối ba hương
  Như xôi nếp một, như đường mía lau”
  Mẹ già như thể hương cau
  Như đồng lúa chín, như bàu hoa sen
  Mẹ già như gió trước đèn
  Em ơi, hãy giữ giữa thềm hoang vu
  Mẹ già như lá mùa thu
  Coi chừng Thần Tử lù lù lùa qua
  Mẹ già như ánh châu pha
  Sao kia rơi rụng ngân hà lạnh băng
  Bông Hồng một đóa em mang
  Mỗi Mùa Báo Hiếu Vu Lan lại về
  Tình Mẹ ôm ấp ủ ê
  Đói no ấm lạnh vỗ về nghe em
  Bông Hồng một đóa quen quen
  Em còn diễm phúc Mẹ Hiền em ơi
  “Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
  Cầu cho Mẹ sống suốt đời với con”
  Nhớ nghe, nước chảy đá mòn
  Huống chi da thịt cõi còm phù sinh
  Nhớ nghe, nước chảy đầu ghình
  Tang thương bãi trắng, sập sình phù sa
  Nhớ nghe, một cõi ta bà
  Chẳng qua quán trọ la cà thế thôi
  Bông Hồng một đóa em ơi
  Nhớ thương yêu Mẹ suốt đời không phai
  Bông Hồng một đóa em cài
  Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài Mẹ Thương
  Bông Hồng một đóa Song Đường
  Mẹ là tất cả tình thương con người
  Bông Hồng còn nở nụ cười
  Em còn có Mẹ, nhất đời nghe em !

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Bông Hồng, một đóa nâng niu

  Bông Hồng một đóa nâng niu
  Em còn diễm phúc Mẹ yêu trong đời
  Chỉ cần thương mẹ mà thôi
  Không cần lựa tiếng lựa lời nghe em
  Thỉnh thoảng
  Em nên ngồi bên Mẹ
  Cầm tay Mẹ thật lâu
  Em im lặng cúi đầu
  Rồi nhìn vào mắt Mẹ
  Mẹ ơi
  Con muốn thưa Mẹ một tiếng
  Nói với Mẹ một câu
  Một câu
  Tưởng rằng bình thường
  Quen thuộc quá
  Xa lạ gì
  Mẹ sẽ bảo
  Con muốn nói gì
  Con cứ nói đi
  Em nắm tay Mẹ thật chặt
  Rồi nói
  Mẹ ơi, “Mẹ có biết rằng, con thương Mẹ lắm không”
  Mẹ sẽ nhìn em mỉm cười
  Và nước mắt của Mẹ sẽ ứa ra
  Em có ngạc nhiên không
  Tại sao như thế vậy cà
  Tại sao như thế vậy ta
  Bởi vì
  Mẹ thương biển rộng hải hà
  Tình Mẹ sâu nặng bao la đất trời
  Mẹ thương tuyệt đỉnh cao vời
  Tình Mẹ tuyệt tác không lời hết đâu
  Mẹ thương một cõi nhiệm mầu
  Luôn ghi nhớ mãi trong đầu nghe em
  Em đừng cho rằng sao tôi nói quá
  Tôi không nói quá đâu
  Nếu một mai, lỡ có gì thì em sẽ biết
  Thế nào cũng có một ngày
  Ngày ấy thật bất ngờ
  Không hẹn thời gian
  Không hẹn không gian
  Nhưng một khi đã tới là nó tới
  Trời chẳng cứu được
  Đất chẳng cứu được
  Chẳng có một vị thiêng liêng nào cứu được
  Huống chi y khoa, bác sĩ, y tá, thuốc thang
  Thuốc Bắc, thuốc Nam
  Hay mọi phương cách của trần gian và thế gian
  Đến lúc Mẹ đi là Mẹ phải đi
  Không từ tạ
  Không một lời
  Buông tay
  Nhắm mắt
  Vĩnh viễn
  Vĩnh biệt
  Muôn trùng
  Khi Mẹ em đã đi rồi
  Em không còn Mẹ nữa
  Kể từ giờ phút đó
  Ngay thời điểm hôm đó
  Em sẽ hiểu ra
  Em sẽ nhận ra
  Tôi nói chưa hết đâu
  Hỏi ai đếm được mưa ngâu
  Dù dài dù ngắn giọt châu chưa mòn
  Hỏi ai đếm được héo hon
  Dù rơi dù rụng tâm hồn nhớ thương
  Hỏi ai đếm được nghê thường
  Bên cầu Ái Tử mờ sương cuối chiều
  Ngồi trong quán trọ cô liêu
  Mỗi khi nhớ Mẹ, chín chiều ruột đau
  Chiều này Hoa Trắng phai màu
  Chiều kia Hoa Đỏ gởi tàu trần gian
  Chiều này gợn bóng suối vàng
  Chiều kia nhớ Mẹ gởi ngàn thiên thu
  Chiều này gợn áng mây mù
  Chiều kia mây trắng lù lù không tan
  Em tìm trên cõi Thiên Đàng
  Hay tìm trên cõi Lạc Bang nhiệm mầu
  Nhưng em chẳng thấy Mẹ đâu
  Bởi không còn Mẹ, hết rồi nghe em!

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang​
   
 7. Mẹ Cha là nhất trần gian

  Bao nhiêu sách vở viết về Tình Mẹ
  Bao nhiêu chữ nghĩa viết về Công Cha
  Dù có nhiều như vũ trụ bao la
  Cũng không thể diễn tả hết được Ơn Cha Nghĩa Mẹ
  Khi nhớ Mẹ, ta thầm kêu khe khẽ
  Mẹ ơi Mẹ, con nhớ Mẹ khôn nguôi
  Biển Đông dù cạn sóng mòi
  Nhưng con không cạn một đời Mẹ Thương
  Khi nhớ Cha, ta thầm vương Núi Thái
  Sông Núi kia, hỏi mấy ải sơn khê
  Trèo trên tột đỉnh ước thề
  Băng đèo vượt dốc không hề kêu than
  Nhớ Ơn Cha, ta dọc ngang trời rộng
  Nhớ Đức Mẹ, ta bương chải sông dài
  Bông Hồng một đóa thôi cài
  Bông Trắng rơi rụng phơi đài dặm băng
  Nhìn kia, con nước lăng tăng
  Trôi đi đâu nữa cũng căn cội nguồn
  Nhìn kia, én liệng mây truông
  Ai trông cánh én tỏ tường chi ai
  Chim có Tổ, hoa cài mấy đóa
  Người có Tông, mấy cánh hoa cài
  Bông Hồng một cánh trên tay
  Bông Trắng một đóa lệ dài thiên thu
  Trong vũ trụ, có một cõi nhiệm mầu nào đó
  Ta tôn thờ Đức Mẹ tận trên cao
  Trong càn khôn, có một cõi thiêng thiêng nào đó
  Ta tôn thờ Ơn Cha tận tột cùng
  Dù cho khắp cả thỉ chung
  Cũng không chứa hết vô cùng Mẹ Cha
  Dù cho vạn thể thiên hà
  Cũng không thế sánh Mẹ Cha tuyệt vời
  Mẹ Cha là nhất trên đời
  Mẹ Cha vượt cả đất trời mênh mông
  Mẹ Cha là nhất vô song
  Mẹ Cha vượt cả sắc dòng thời gian
  Mẹ Cha là nhất trần gian…

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Nhờ Hội Vu Lan

  Mỗi độ Vu Lan nhớ Mẹ hiền
  Nhớ thương một mái ấm đoàn viên
  Không sao có được từ khi ấy
  Uống cạn biết bao nhiêu nỗi niềm

  Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ nhà
  Ôi chao nhớ quá nhũn lòng ta
  Nhũn mềm như bún đời phiêu lữ
  Quán trọ trần gian có đậm đà

  Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ quê
  Bao năm xa xứ vẫn chưa về
  Chuông chùa vang vọng khi còn bé
  Mấy chục năm trường tôi vẫn nghe

  Nghe, để biết rằng Mùa Hiếu Hạnh
  Cái Mùa Báo Hiếu của thiêng liêng
  Một khi đã mất thì vô vọng
  Hoa Trắng, trắng cành, trắng vĩnh miên

  Nghe, để biết rằng Mùa Thắng Hội
  Cái Mùa cứu độ mọi âm linh
  Tôi xin kính cẩn thành tâm nhất
  Trong đó có chung Cha Mẹ mình

  Nhớ xưa, chính Đức Mục Kiền Liên
  Đắc đạo chân thân thật diệu huyền
  Vận dụng thần thông không cứu nổi
  Còn tôi phước mỏng, tội vô biên

  Chân thành đảnh lễ Đức Từ Bi
  Phật Pháp nhiệm mầu, xin chứng tri
  Cứu tế hàm linh và tất cả
  Mẹ Cha thoát khỏi mọi A Tỳ

  Nguyện cầu quy hướng Hội Vu Lan
  Hiếu Hạnh hòa theo Ánh Đạo Vàng
  Sống trọn vẹn con hiền cháu thảo
  Từ bi thấm nhuận khắp nhân gian

  Nguyện cầu quy hướng Đạo Bồ Đề
  Đày ải lâu rồi đừng ngủ mê
  Biển khổ quay đầu là bỉ ngạn
  Đường xưa lối cũ dắt nhau về

  Nương nhờ từ Pháp Hội Vu Lan
  Pháp cổ trầm hùng đã vọng vang
  Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục
  Chúng sanh thức tỉnh mọi nguy nàn

  Thầm cảm thâm ân Đức Phụ Từ
  Đàn con lạc lõng lại dễ duôi
  Lang thang lặn hụp trong ba cõi
  Đức Phật Từ Bi, mỉm miệng cười.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Hoa Hồng muôn thuở

  Hai tay ôm ấp Hoa Hồng
  Xin dâng cho Mẹ ấm nồng nghĩa ân
  Còn Mẹ, diễm phúc vô ngần
  Thiên Đường chẳng muốn, trần gian chẳng màng
  Hoa Hồng đỏ thắm con mang
  Tình thương của Mẹ chứa chan nhiệm mầu
  Trả đời tất cả minh châu
  Chỉ cần bên Mẹ, gục đầu ấp yêu
  Nhìn Mẹ, không cần nói nhiều
  Mà sao trời đất yêu kiều Mẹ ơi
  Kìa trông ánh mắt Mẹ tôi
  Ngàn sao lấp lánh, trăng soi thiên hà
  Nhìn Mẹ bằng thịt bằng da
  Kim ngân ẩn hiện, châu pha đong đầy
  Con ôm diễm phúc trong tay
  Để không vụt khỏi có ngày chia xa
  Đừng có ngày ấy Mẹ nha
  Dù ai đổi cả Ta Bà cũng không
  Đừng có ngày ấy nghe hông
  Dù ai đổi cả Tiên bồng chẳng cam
  Mẹ còn, hơn cõi Thiên Đàng
  Huống chi cái cảnh trần gian sá gì
  Cuộc đời sung sướng quá đi
  Tôi xin tất cả cũng vì Mẹ yêu
  Mẹ yêu, cần nói chi nhiều
  Nhìn Mẹ sẽ biết Mẹ yêu là gì
  Mẹ yêu, cần nói nhiều chi
  Ôm hai tay Mẹ, biết gì Mẹ Thương
  Tôi xin đổi cả vô thường
  Chỉ xin giữ lại Song Đường mà thôi
  Tôi xin đổi cả đất trời
  Chỉ xin giữ lại Mẹ tôi vô cùng
  Hai tay nâng đóa Hoa Hồng
  Hoa Hồng muôn thuở ấm lòng Mẹ Thương.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Cánh Hoa thiên thu

  Con xin nâng đóa Hoa Hồng
  Dâng lên cho Mẹ ấm lòng mẫu thân
  Mẹ là cao cả từ ân
  Cho con vững bước phong trần nhân gian
  Mẹ là cao quý muôn ngàn
  Cho con thước ngọc leo thang vào đời
  Hoa Hồng một đóa tuyệt vời
  Dâng lên cho Mẹ những lời Mẹ thương
  “Mẹ là hoa, Mẹ là hương
  Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu »
  Mẹ là vị ngọt nếp xôi
  Vị thanh hoa bưởi, vị bồi hoa cau
  Cho con từ thuở ban đầu
  Để con vững lái con tàu nghĩa ân
  Hoa Hồng dâng tặng Mẫu thân
  Cuộc đời còn Mẹ phước phần nào hơn
  Mẹ là dấu ngọc điểm son
  Cho con châu thể tâm hồn trinh nguyên
  Mẹ là mầu nhiệm tay tiên
  Cho con trọn vẹn bình yên an lành
  Hoa Hồng một đóa tinh anh
  Xin dâng lên Mẹ lòng thành cháu con
  Cuộc đời chẳng có gì hơn
  Bằng hình bóng Mẹ vẫn còn trần gian
  Con xin đánh đổi bạc vàng
  Con xin đánh đổi cả ngàn thiên thu
  Để cho còn Mẹ, dẫu dù
  Trời long đất lở mây mù bủa giăng
  Tình Mẹ không thể lượng cân
  Càn khôn vũ trụ phù vân sá gì
  Lòng Mẹ mà nhớ li ti
  Hư vô trùm khắp khắc ghi chưa đầy
  Nhân Mùa Hiếu Hạnh về đây
  Xin dâng lên Mẹ, Hoa này thiên thu.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
   
 8. Ước Vọng Vu Lan

  Mỗi Mùa Thắng Hội Vu Lan
  Ai ai cũng cảm bàng hoàng tâm tư
  Một năm man mác còn dư
  Đến Mùa Thắng Hội thêm như thế này
  Phải rồi Tháng Bảy mưa bay
  Gió se se lạnh nỗi này tình kia
  Mưa sa nhỏ giọt chia lìa
  Công ơn Cha Mẹ hiện về giăng giăng
  Hòa theo Tháng Bảy Mùa Trăng
  Là Mùa Hiếu Hạnh nặng oằn thâm sâu
  Ra bờ Ái Tử đầu cầu
  Lăng tăng gợn sóng vũng nâu ru hời
  Võng đưa kẽo kẹt à ơi
  Cả hình bóng Mẹ một đời hiện ra
  Vọng nghe trên ải sơn hà
  Chim kêu quốc quốc gia gia canh trường
  Cấu thành hình bóng quê hương
  Có tình Phụ Tử vương vương cơ đồ
  Kệ kinh trầm bỗng Nam Mô
  Lung linh nghĩa địa cửa mồ tối om
  Kìa Cha kìa Mẹ chúng con
  Kìa anh kìa chị lon ton hiện về
  Chờ Mùa Hiếu Hạnh nằm nghe
  Rụng rơi trái chín não nề tấm son
  Chùn sâu thẩm thấu tâm hồn
  Động lên trí não lòng cồn ruột đau
  Thương Mẹ thì Mẹ còn đâu
  Thương Cha mấy lớp cỏ khâu xanh xì
  Anh em mỗi kẻ phân ly
  Ngày xa tháng vắng nói chi họ hàng
  Tình quê một nỗi mênh mang
  Tình non nghĩa nước lại càng lao lung
  Nhện giăng quán trọ đóng khung
  Ngẫm riêng mới thấy não nùng nghĩa ân
  Công ơn sinh dưỡng Song Thân
  Công ơn non nước ngàn cân ngập lòng
  Hiếu kia đền đáp sao xong
  Hạnh kia bù lấp sao mong cho cùng
  Nương Mùa Hiếu Hạnh bao dung
  Con hiền cháu thảo trĩu chùn lòng son
  Chân thành thắp nén tâm huơng
  Dâng Mùa Hiếu Hạnh nhớ thương tôn thờ
  Chắp tay niệm tiếng Nam Mô
  Dâng Mùa Hiếu Hạnh đến giờ linh thiêng
  Chứng tri con thảo cháu hiền
  Dù cho muôn một đáp đền nghĩa ân
  Trung nguyên tháng bảy hằng năm
  Là Mùa Thắng Hội Vu Lan nhiệm mầu
  Dù ai ở tận nơi đâu
  Đến Mùa Báo Hiếu mau mau tựu về
  Đàn tràng mở Hội đề huề
  Cho tròn Hiếu Hạnh nguyện thề Vu Lan.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Vin Cành Hoa Trắng

  Nhìn ai đó, đang cài bông hoa trắng
  Tôi biết rồi, anh trắng cả thiên thu
  Còn chị và em, trắng cả mịt mù
  Cha Mẹ mất rồi, còn gì mà nói

  Cài Hoa Trắng, là bầu trời khép lại
  Là không gian đóng khung cửa yêu thương
  Là thời gian gởi vĩnh viễn vô thường
  Cha Mẹ mất rồi, là mất tất cả

  Cài Hoa Trắng, màu xanh mờ lá mạ
  Màu úa vàng, lúa chín khóc ruộng nương
  Màu thu tím, cuốn lá rụng vương vương
  Màu của những ai không còn Cha Mẹ

  Cài Hoa Trắng, nhiều khi ta giật mình khe khẽ
  Nằm mơ gì mà lệ đẫm đêm qua
  Giọt lệ buồn hay giọt lệ châu pha
  Gối đã trũng biết bao lần thương Cha nhớ Mẹ

  Cài Hoa Trắng, ta ra đầu cửa bể
  Hỏi Biển Đông sao sóng vỗ mù sương
  Tiếng sóng kia không phải tiếng trùng dương
  Mà là tiếng của vô cùng nhớ Mẹ

  Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
  Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
  Ngó ngược lên chót vót cuối đỉnh đầu
  Công đức Cha vẫn nhìn chưa thấy hết

  Chứ không những chỉ đồng cao ruộng thấp
  Chứ không những chỉ manh áo chén cơm
  Vùng đất khô khan trâu kéo cõi còm
  Lúa mạ hao gầy cày lên sỏi đá

  Chứ không những chỉ nhà tranh gốc rạ
  Mái quê nghèo khốn khó đãi nhiêu khê
  Cho người dân tôi sống nỗi ê chề
  Thiếu trước hụt sau hai mùa mưa nắng

  Lại còn phải kinh qua bao thời chinh chiến
  Khói lửa tơi bời dày xéo quê hương
  Cho người dân tôi nát ruột đoạn trường
  Đổ nước mắt dập vùi trong sự sống

  Mỗi bước chân đi ta mang hình ảnh Mẹ
  Mỗi bước chân đi, ta mang vóc dáng Cha
  Trong thâm tâm luân lưu huyết thống đậm đà
  Trong tình tự chứa chan tình Dân tộc

  Chứ không có nghĩa dành riêng con trẻ
  Không Cha không Mẹ, mới gọi mồ côi
  Dù mình già cả, chết tới nơi rồi
  Nhưng nghĩ đến Tông Đường, bỗng thấy đời lạc lõng

  Áo cài Hoa Trắng
  Trắng một cành hoa
  Thức trắng đêm qua
  Nằm ru gối mộng

  Ôi Mùa Hiếu Hạnh
  Khép cửa đơn côi
  Trời đất rụng rơi
  Ngân hà ngưng đọng

  Thời gian nín thở
  Không gian lặng thinh
  Con đứng một mình
  Ôm rêu Hiếu Hạnh

  Cha không lên tiếng
  Mẹ cũng xa mờ
  Con đứng trơ vơ
  Vin cành Hoa Trắng.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Hiếu Hạnh Đạo Phật

  Hiếu đạo thường tình trong thế gian
  Mong sao cha mẹ được bình an
  Dưới hòa trên thuận và êm ấm
  Đủ mặc đủ ăn sống nhẹ nhàng

  Hiếu đạo thường tình của thế nhân
  Mong sao cha mẹ sống dư phần
  Giàu sang phú quý nhiều duyên phước
  Để lại đời sau cho cháu con

  Nhân tâm hiếu đạo của con người
  Hạnh phúc, sang giàu, đẹp tốt tươi
  Sung túc, dư thừa, và thọ hưởng
  Phì gia, vinh thế, phải hơn đời

  Mẹ Cha đắc thọ sống miên trường
  Con cháu đầy đàng cùng vấn vương
  Tráo đấu, lường đong, đãi phú quý
  Hiền lương, thiện ác, ít cân lường

  Suốt đời tận tụy kiếp nhân sinh
  Địa vị, quyền uy với lợi danh
  Tranh đoạt, gian tham và cố thủ
  Thời gian đâu nữa nói hư vinh

  Mấy chốc thoi đưa đã yếu già
  Đó là chưa kể bịnh tình đa
  Nghĩa trang đã lắm mồ hoang lạnh
  Còn lấn chen nhau, cãi, khóc, la

  Phật rằng, như thế mới thường tình
  Lục đạo, tam đồ lụy chúng sinh
  Nước mắt nhiều hơn bốn biển lớn
  Lộn nhào trong bóng dáng vô minh

  Phật rằng, ta tạm mấy lời khen
  Cháu thảo con hiền khá đáp đền
  Đã hết cuộc đời bên quán trọ
  Nhà xưa không biết cho nên quên

  Chư Thiên tuổi thọ thật không lường
  Thụ hưởng dư thừa rớt vải vương
  Phước cạn, đức khô, còn đọa xuống
  Huống chi nhân thế lắm tai ương

  Đạo Hiếu cao siêu, Phật tỏ bày
  Lắng nghe cho kỹ, kể từ nay
  Hành trì cẩn mật và truyền lại
  Kim cổ dung thông không đổi thay

  Đạo Hiếu Thế Tôn thì khác nhiều
  Sống thời tu tập, chết tiêu diêu
  Không sa tro bụi căn nhà lửa
  Hát khúc vô sanh đỉnh nguyên siêu

  Đạo Hiếu Như Lai, Phật dạy rằng
  Quá thời Cha Mẹ được siêu thăng
  Sống thời làm phước bồi tâm đức
  Tam thế nhàn cư mới vĩnh hằng

  Đạo Hiếu của ta vô thượng thừa
  Ba đường sáu nẻo cứ ra vô
  Chúng sanh tất cả đều con một
  Đưa đến Niết Bàn, khá biết chưa

  Đó là Hiếu Hạnh tuyệt trần gian
  Thánh đức từ bi của Đạo Vàng
  Vạn loại sinh linh đều tế độ
  Liên hoa chín phẩm tọa an ban.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  *

  Hoa Trắng Thù Ân

  Bông Hoa Trắng đang cài trên chiếc áo
  Mắt rưng rưng và lệ thắm mềm môi
  Lặng nhìn thôi và không nói một lời
  Sao kỳ lạ hỡi người trong nhân thế

  Hoa Màu Trắng, là màu gì như thế
  Em biết rồi, nói chi nữa thêm đau
  Chị biết rồi, nói chi nữa thêm sầu
  Anh biết rồi, nói chi nữa, ân hận

  Hoa Màu Trắng, là màu của cam phận
  Đeo một lần, là gắn cả thiên thu
  Mang một lần, là gắn cả mịt mù
  Thầm cầu nguyện thiết tha Mùa Hiếu Hạnh

  Hoa Màu Trắng, là màu của câm nín
  Không còn Cha một tiếng để mà kêu
  Không còn Mẹ để nũng nịu kèo nhèo
  Đổi cả trần gian cũng không bao giờ tìm được

  Hoa Màu Trắng, là màu của bất hạnh
  Không còn Cha, để núp bóng Song Đường
  Không còn Mẹ, để tắm gội yêu thương
  Đổi cả bạc vàng cũng không bao giờ mua được

  Hoa Màu Trắng, là màu của vĩnh biệt
  Màu tạ từ, màu vĩnh viễn, màu thiên thu
  Anh, chị, và em, sẽ không có nụ cười
  Khi nhìn người ta cài Hoa Hồng Trên Áo

  Hoa Màu Trắng, xin chia sẻ cơn ảo não
  Chắp tay cầu Mùa Thắng Hội Vu Lan
  Cửa A Tỳ, hãy rộng mở thênh thang
  Để con hiền cháu thảo đền ơn trong muôn một

  Hoa Màu Trắng, diễn tả cho cùng tột
  Chữ nghĩa của thế gian, cho cạn hết ngôn từ
  Công Đức Sinh Thành, vẫn chỗ thiếu chỗ dư
  Cho nước mắt cứ chảy, cho hoa cài trên áo

  Hoa Màu Trắng, cho tôi xin khép lại
  Mùa Báo Hiếu về, Thắng Hội Vu Lan
  Nguyện cầu sinh linh vạn loại siêu thăng
  Trong đó có Cha Mẹ, và cửu huyền Thất Tổ

  Hoặc lục thân quyến thuộc, những ai quá cố
  Đến chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn
  Hay bởi thiên tai, nạn tai, sơn hà hải địa oan vong
  Cũng được nương nhờ Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh

  Hoa Màu Trắng, cho tôi xin được gắn
  Gắn một lần, chứ không dám nữa đâu
  Bởi từ nay, và mãi mãi về sau
  Anh chị và em, hãy tự gắn, chứ không cần ai gắn nữa

  Kể từ đó, ta về hoang đảo nhỏ
  Khép khung trời đóng cửa tiếng Mẹ Cha
  Mỗi một năm, Mùa Báo Hiếu đi qua
  Ta lại gắn thêm một lần Hoa Trắng

  Kể từ đó, ta về căn quán trọ
  Của cuộc đời nhiễm thể kiếp phù sinh
  Nguyện pháp giới không còn Tam đồ, Lục đạo điêu linh
  Để nước mắt của con người, của tình dữ vô tình
  Biến thành nước Cam Lồ thanh lương giải thoát

  Đó, là ý nghĩa siêu tuyệt Vu Lan Thắng Hội cao nhất
  Đó, là ý nghĩa nêu gương Hiếu Hạnh Mục Kiền Liên
  Bao nhiêu tầng địa ngục còn giải cứu, chứ đừng nói hoàng tuyền
  Và, ta sẽ sung sướng mỉm cười
  Màu Hoa Trắng là màu Thù Ân cao cả.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
   
 9. Tuyển tập 20 bài - viết về Cha Mẹ - Mặc Giang

  Tuyển tập 20 bài - viết về Cha Mẹ
  Mặc Giang  01. Đi giữa Lòng Đất Mẹ

  02. Sao thương Quê Cha - Đất Mẹ

  03. Hành trình Quê Mẹ

  04. Quê Cha - Đất Mẹ

  05. Còn đâu tiếng nói Mẹ Cha

  06. Tiếng khóc Mồ Côi

  07. Con đi giữa lòng Đất Mẹ

  08. Thơ nhạc quê hương

  09. Đóa Hoa Hiếu Hạnh

  10. Hai sắc Bông Hồng

  11. Một đóa Trắng - Hồng

  12. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

  13. Mẹ là tất cả

  14. Không gì so sánh Mẹ

  15. Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng

  16. Biết thương Cha Mẹ

  17. Từ tạ Song Đường

  18. Cành hoa dâng Cha Mẹ

  19. Đất Tổ - Quê Cha

  20. Gia tài của Mẹ​
   
 10. Đi giữa Lòng Đất Mẹ

  Đi giữa Lòng đất Mẹ
  Ta thấy nhau từ thuở ban sơ
  Mắt nhìn đời dịu ngọt nên thơ
  Hòa điệu sống, cho con tim biết thở
  Tiếng tạ từ, em chưa từng biết nói
  Tiếng phân ly, chị chưa hé làn môi
  Tiếng hờn căm, anh chưa gắn trong đầu
  Tiếng đạp đổ, tôi chưa xây khối óc
  Mẹ dạy con, lớn lên, làm người có đức
  Khuyên răn con, lớn lên, làm người có nhân
  Không hại người, hại vật, tranh phân
  Danh lợi quyền uy chỉ là bọt bèo dâu biển
  Vào học đường, tiếng Thầy Cô mòn bụi phấn
  Dạy học trò tô đậm trên giấy trắng
  Đức quân tử xây đời thánh thiện
  Đức trượng phu tế thế quần anh
  Không hẹp hòi, ích kỷ, ghét ganh
  Đừng chứa chấp lòng lang dạ sói
  Đi giữa Lòng đất Mẹ
  Ta nghe nhau tình tự thương yêu
  Nhịp cầu tre bắc nẻo cầu kiều
  Sông bến nước đò đưa sóng vỗ
  Đày nhau chi, một đời gian khổ
  Đọa nhau chi, một kiếp ba sinh
  Cát đá kia, ê ẩm rêm mình
  Và chúng ta, dẫu tàn phai sinh lực
  Đôi mắt em, vẫn là mắt huyền bánh ít
  Đôi tay chị, vẫn là tay gói bánh quy
  Con người anh, vẫn Việt Nam muôn thuở cao kỳ
  Thế còn tôi, không hao mòn tâm tư dũng khí
  Đi giữa lòng đất Mẹ
  Ta nghe như thế ấy
  Dù phong ba, đừng để mẹ thương đau
  Dù biển dâu, đừng để mẹ bạc đầu
  Vì tóc mẹ đâu còn đen, mà bạc
  Chúng ta đi, nghe tâm hồn thổn thức
  Nghe cõi lòng, ruột dạ nát tâm can
  Anh em chúng ta, máu đỏ da vàng
  Sao để Mẹ phủ bao lần tóc trắng !

  Mặc Giang
  Tháng 02 – 2009

  Sao thương Quê Cha Đất Mẹ !

  Sao ta thương quê Cha
  Sao ta thương đất Mẹ
  Phải luôn luôn nhớ nhé
  Nếu không, không thể thành người

  Sao ta thương quê Cha
  Sao ta thương đất Mẹ
  Phải nâng niu, gìn giữ
  Nếu không, không thế nói cười

  Sao ta thương quê Cha
  Sao ta thương đất Mẹ
  Quê hương không thương nhớ
  « Không sao sống nổi thành người »

  Sao ta thương quê Cha
  Bởi, mỗi tất đất là xương là thịt
  Sao ta thương quê Mẹ
  Bởi, mỗi bước đi mắt lệ hoen mờ

  Em, đâu phải trên trời rớt xuống
  Chị, đâu phải dưới đất chui lên
  Anh, đâu phải con người hư hỏng
  Tôi, đâu phải bội nghĩa vong ân

  Năm ngàn năm từ thuở dựng cờ
  Dòng lịch sử trải dài gai góc
  Khi thời, xâm lăng xâm thực
  Khi thời, xáo thịt nhồi da

  Cấu thành mảnh đất quê Cha
  Tựu thành hình hài quê Mẹ
  Nhắc nhau, thì thầm khe khẽ
  Muôn năm gìn giữ tôn thờ

  Mang danh con cháu Lạc Hồng
  Mang thân da vàng máu đỏ
  Nhờ năm ngàn năm mới có
  Kinh bao thế hệ cha ông

  Quốc gia nghĩa núi ân sông
  Quê hương tình non nghĩa nước
  Nối nhau đời sau thưở trước
  Truyền trao bảo vệ giữ gìn

  Sử xanh sắt ngọc son in
  Đá vàng hồn thiêng ghi dấu
  Nam Quan, đồi cao đỉnh dốc
  Cà Mau, cuối mũi non sông

  Dư đồ một mảnh cong cong
  Đó là quốc hồn quốc túy
  Đất nước Việt Nam hùng vĩ
  Quê hương gấm vóc tuyệt vời

  Em cao tiếng hát khắp nơi
  Chị cao tiếng hát vạn lời Việt Nam
  Anh tuyên trời đất định ban
  Tôi tuyên muôn thuở da vàng Rồng Tiên
  Nước non tuyệt thế ba Miền
  Bắc Nam Trung quyện hồn thiêng muôn đời.

  Mặc Giang
  Tháng 3 – 2009

  Hành trình Quê Mẹ

  Ta thực hiện cuộc hành trình Quê Mẹ
  Đi từ Cà Mau tới ải Nam Quan
  Đi từ Trường Sơn cho tới biển Đông
  Để thắm đượm mặn nồng tình non nghĩa nước

  Thăm Cổ Loa, nhớ năm ngàn năm trước
  Đức Hùng Vương sắc ấn dựng cơ đồ
  Nước Văn Lang từ ngày ấy thắm tô
  Dòng lịch sử chuyển trao từng thế hệ

  Về Hà Nội, nhớ Thăng Long hoài cổ
  Đất trời Nam lẫm liệt giống da vàng
  Ba mươi sáu phố phường, bao vết tích âm vang
  Khí Lạc Hồng xát xây hồn xâm, thực

  Thăm Miền Trung, núi cao, biển rộng, đất hẹp
  Cho địa linh, nhân kiệt, trí dũng thượng thừa
  Phong sương tuế nguyệt, mưa dãi gió lùa
  Để Cố Đô, kinh kỳ cùng sông Hương núi Ngự

  Bóng thời gian, đâu là Châu Ô Châu Lý
  Huyền Trân ơi, công chúa điệu ru « Hời »
  Cảm ơn người, sao khuất, nhớ trăng soi
  Bình Bắc, yên Nam, tận Cà Mau mở cõi

  Vào Sài Gòn, nhớ ba trăm năm cũ
  Gia Định Thành, trấn thủ vững biên cương
  Ta bước chân đi, nhớ phố nhớ phường
  Bóng thành đô vương chiều dài kỷ niệm

  Bến Bạch Đằng sóng đêm buồn im tiếng
  Đèn pha màu sương gió phủ đường đi
  Quá khứ qua, ta muốn khép bờ mi
  Đêm dài quá, nhìn trăng sao nhắn gởi

  Vào Miền Nam, đất bạt ngàn, chim bay mỏi cánh
  Cửu Long giang, chín cửa rạng trời đông
  Đất chạy tới đâu, giáp lạch liền sông
  Tới Cà Mau chuỗi dài ra biển cả

  Dừng chân lại, thăm Hà Tiên, Rạch Giá
  Cuộc hành trình xuyên đất mẹ thân yêu
  Càng nhớ thương hai tiếng nhiễu điều
  Và câu ca dao một giàn bầu bí

  Miền Bắc, cái nôi thuở dựng cờ lập quốc
  Miền Trung, vượt hoành sơn, vạn đại dung thân
  Miền Nam, mảnh dư đồ chữ « S » tương lân
  Là sông núi, là hồn thiêng dân tộc

  Vật đổi sao dời, Việt Nam bất diệt
  Núi lở cát bồi, đất nước thiên thu
  Hỡi quê hương gấm vóc của ta ơi
  Cao tiếng gọi cùng quê hương muôn thuở.

  Mặc Giang
  Tháng 3 – 2009

  Quê Cha - Đất Mẹ

  Quê Cha ngàn dặm mù khơi
  Đất Mẹ vạn lý một đời chia xa
  Thương non, ôm ấp mái nhà
  Nhớ núi, sầu mộng sơn hà chờ ai
  Thương sông, con nước chảy dài
  Nhớ biển, sóng vỗ miệt mài trùng dương
  Ra đi, vạn lý mù sương
  Rong rêu in bóng dặm đường phân ly
  Nhớ xưa, mấy thuở kinh kỳ
  Mà nay cũng lắm tư nghì hồn đau
  “Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều”
  Đêm đêm mở cửa tịch liêu
  Quê Cha hun hút quạnh hiu cuối trời
  Nhớ non, mượn gió gởi lời
  Thương núi, nhờ cánh chim trời bay xa
  Nhớ sông, một bến quê nhà
  Thương biển, kéo cát muốn tà bờ lau
  Năm năm, da thấm thịt thau
  Mười năm, tóc trắng đổi màu phong sương
  Hai mươi năm, những tơ vương
  Ba mươi năm, lắm đoạn trường tư lương
  Nên nghe hai tiếng quê hương
  Xát xây cát đá, bãi nương rêm mình
  Vọng vang hai tiếng quê mình
  Nhòa trong ký ức bóng hình chìm sâu
  Quê Cha đất Mẹ tinh sầu.

  Mặc Giang
  Tháng 3 – 2009
   
 11. Còn đâu tiếng nói Mẹ Cha

  Còn đâu tiếng nói Mẹ Cha

  Đâu rồi thoang thoảng hương cau
  Đâu rồi thơm thơm nếp một
  Chim ơi, sao không tiếng hót
  Ve ơi, sao vẳng reo sầu
  Ngập ngừng dừng bước bên cầu
  Bèo tan lung linh nước chảy
  Bóng mẹ, mịt mờ không thấy
  Hình cha, mất hút nhạt nhòa
  Vành mi rơi đọng giọt khô
  Lăn lăn trên bờ ngấn lệ
  Chắp tay ôm hình bóng mẹ
  Thẫn thờ mơ vóc dáng cha
  Lá me đưa đẩy la đà
  Phất phơ một cành hoa trắng
  Vành áo bao lần đã gắn
  Vết mòn in dấu từ lâu
  Mẹ ơi, bạc trắng hoa cau
  Cha ơi, đèo heo hút gió
  Đêm đêm sao mờ sao tỏ
  Đi vào một cõi trơ vơ
  Nhiều đêm tỉnh mộng đêm mơ
  Thương Cha nhớ Mẹ vật vờ hồn đau
  Nhìn trông cửa trước cửa sau
  Thương Cha nhớ Mẹ ruột đau chín chiều
  Đưa hồn về chốn cô liêu
  Còn đâu tiếng nói yêu kiều Mẹ Cha.

  Mặc Giang
  Tháng 03 – 2009

  Tiếng khóc Mồ Côi

  Từ ngày xa cha
  Lòng buồn không tiếng nói
  Đến khi mất mẹ
  Miệng thêm vắng tiếng cười
  Hai tiếng mồ côi
  Nước mắt mềm môi
  Đón nhận và mang theo
  Từ nay đến cuối cuộc đời
  Hương thờ quyện khói lên ngôi
  Tìm Cha tìm Mẹ, lên đồi hoang vu
  Trăng sao khuất bóng mây mù
  Tìm Cha tìm Mẹ, ngàn thu hoen mờ
  Nấm mộ tiêu sơ quạnh quẽ
  Dọc đường cỏ dại lây lan
  Con chim buồn bay đâu đó
  Xác xơ tổ ấm hoang tàn
  Mái nhà đìu hiu bỏ ngỏ
  Bếp hồng lạnh lẽo tro than
  Cửa trước nhện giăng màn gió
  Vườn sau rau đắng ngập tràn
  Đêm sâu sầu muộn canh tàn
  Sao khuya ủ dột, trăng ngàn chơi vơi
  Nghiêng nghiêng núi ngả lưng đồi
  Gập ghình sóng vỗ sông ngòi biển xa
  Vọng vang tiếng nói không cha
  Mất rồi tiếng mẹ, canh gà điểm sương
  Trần gian biết mấy nẻo đường
  Mồ côi nghe tiếng đoạn trường ai hay !!!

  Mặc Giang
  Tháng 03 – 2009

  Con đi giữa lòng Đất Mẹ

  Con đi giữa lòng Đất Mẹ
  Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ
  Ngay từ cái thuở ban sơ
  Thơm thơm đôi dòng sữa mẹ

  Con đi giữa lòng Đất Mẹ
  Vẳng nghe tiếng hát bên sông
  Mạ non xanh mởn ruộng đồng
  Lúa vàng mơn man gió nắng

  Con đi giữa lòng Đất Mẹ
  Vẳng nghe tác nước dưới trăng
  Tiếng chày giã gạo đưa nhanh
  Tình quê thơm hương đồng nội

  Con đi giữa lòng Đất Mẹ
  Chim Hồng bay cuối trời quê
  Chim Lạc bay xa chưa về
  Trơ vơ nguồn xưa tổ ấm

  Tiếng Mẹ thì thầm sâu lắng
  Con tôi biền biệt nơi đâu
  Tiếng Cha trầm ngâm nằng nặng
  Cơ đồ bãi biển nương dâu

  Trường Sơn bạc màu đỉnh núi
  Biển Đông trắng dã trùng khơi
  Bãi cát dập vùi gió bụi
  Bờ lau xơ xác tơi bời

  Con đi giữa lòng Đất Mẹ
  Vẳng nghe núi gọi nhớ rừng
  Biển xa sông dài ngóng đợi
  Gừng cay muối mặn rưng rưng

  Con đi giữa lòng Đất Mẹ
  Đất Mẹ vỗ về con đi
  Bụi trần phong sương mấy độ
  Trầm kha mưa gió kinh kỳ.

  Mặc Giang
  Tháng 4 – 2009
   
 12. Thơ Nhạc Quê Hương

  Thơ nhạc quê hương thật tuyệt vời
  Hòa ca ngân vọng khắp nơi nơi
  Phố phường lên tiếng đồng quê gọi
  Từ thuở còn thơ đến cuối đời

  Thơ nhạc quê hương trổi nhịp nhàng
  Miền quê trầm bỗng góc thôn trang
  Châu thành nhộn nhịp bên hè phố
  Nhạc đệm đờn khua sáo trúc vang

  Thơ nhạc quê hương khắp mọi miền
  Bắc Nam Trung giữ nét niềm riêng
  Kết tinh một khối tình dân tộc
  Muôn thuở keo sơn thạch trụ kiềng

  Thơ nhạc quê hương thật mặn mà
  Hòa reo quốc quốc với gia gia
  Giang sơn cẩm tú thêu châu ngọc
  Biển rộng sông dài dệt gấm hoa

  Thơ nhạc quê hương đẹp tự tình
  Tin yêu, thân thiện vốn hòa minh
  Ươm mơ, hy vọng ngày thăng tiến
  Xây dựng núi sông non nước mình

  Thơ nhạc quê hương khắp nẻo đường
  Ngợi ca nét đẹp của quê hương
  Chan hòa nếp sống hồn dân tộc
  Một khối tình quê vạn mến thương.

  Tháng 4 – 2009

  Đóa Hoa Hiếu Hạnh

  Một bông hồng xin dâng Mẹ
  Một bông hồng xin dâng Cha
  Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu
  Công Cha phải nhớ làm đầu
  Nghĩa Mẹ phải nhớ là câu trau mình
  Song Đường một đóa nguyên trinh
  Không hoa nào cõi phù sinh sánh bằng
  Công Cha nghĩa Mẹ nặng oằn
  Đền ơn hiếu hạnh không ngằn mé đâu
  Một bông hồng xin dâng Mẹ
  Một bông hồng tưởng nhớ Cha
  Không bông nào cõi ta bà
  Thiêng liêng cao quý như hoa song đường
  Mẹ, cho tiếng nói tình thương
  Cha, cho nghị lực trên đường trần gian
  Hoa hồng cho Mẹ em mang
  Mỗi khi ấm lạnh dọc ngang đi về
  Cho Cha, anh gánh sơn khê
  Gánh sông gánh núi ước thề trĩu vai
  Hoa hồng cho Mẹ em cài
  Thương yêu dịu ngọt phương đài thơm hương
  Cho Cha, anh bước lên đường
  Dấn thân phụng hiến can trường không pha
  Một bông hồng, nhờ đức Mẹ
  Một bông hồng, nhờ ơn Cha
  Đáp đền, không tiếng kêu ca
  Hiếu hạnh, không tiếng xót xa so bì
  Đừng để Mẹ ứa vành mi
  Tóc Cha bạc trắng tư nghì vì ai
  Chắp tay nâng đóa hoa cài
  Con hiền cháu thảo kề vai chung lòng
  Vườn hồng xin mãi trổ bông
  Đóa hoa Hiếu Hạnh vun trồng tháng năm.

  Tháng 8 – 2009
  Mặc Giang

  Hai sắc Bông Hồng

  Bông hồng cài áo nâng niu
  Tình thương của mẹ yêu kiều ngàn sao
  Bông trắng lành lạnh nao nao
  Tìm hình bóng mẹ chiêm bao đêm dài
  Bông hồng một đóa em cài
  Mẹ hiền muôn thuở kết đài thiên thư
  Bông trắng ngấn lệ đã dư
  Mỗi khi nhớ lại mắt mờ hoen mi
  Bông hồng diễm hạnh quá đi
  Là cao quý nhất những gì trần gian
  Bông trắng mây ngủ trên ngàn
  Mây sa đỉnh núi mây choàng biển xa
  Bông hồng nồng ấm mái nhà
  Thơm thơm nếp một ngọt ngào ba hương
  Bông trắng đếm bước vô thường
  Hợp tan sóng vỗ trên đường phù sinh
  Bông hồng một đóa xinh xinh
  Bàn tay em nắm ấm tình mẫu thân
  Bông trắng mưa Sở mây Tần
  Giọt tan thôi nhé phù vân làm gì
  Bông hồng hai sắc thầm thì
  Màu hoa tự thể ai vì cho ai
  Hồng thời nâng cánh hoa cài
  Trắng thời áo đã sờn vai lâu rồi
  Hồng thời mỉm nụ trên môi
  Trắng thời băng lạnh suốt đời thế thôi.

  Tháng 8 – 2009
  Mặc Giang

  Một Đóa Trắng - Hồng

  Một đóa trắng - hồng vạn mến thương
  Cho ai còn diễm phúc nghiêm đường
  Cho ai thấm lạnh thềm băng giá
  Ân nghĩa sinh thành sao trả xong

  Thân này con có nhớ ơn Cha
  Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà
  Đến cả cuộc đời, dày áo não
  Trắng - hồng một đóa nghĩa sâu xa

  Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương
  Mái trắng của cha đẫm gió sương
  Đeo đẳng cỗi cằn vì khổ nhọc
  Cho con từng bước giữa muôn đường

  Sinh, khó vô vàn, dưỡng, khó hơn
  Đá kia, nước chảy còn hao mòn
  Huống chi, thân thể của Cha Mẹ
  Là thịt, là da, có biết không

  Đừng để một mai hối hận lòng
  Ngọn đèn vụt tắt, thế là xong
  Trắng - hồng cài áo còn chi nữa
  Mây trả phù vân, nước trả sông

  Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng
  Sâu hơn biển rộng, cao hơn non
  Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc
  Muôn một đáp đền chưa hẳn xong

  Đừng cứ cân đo, đếm một hai
  Đẩy đưa nặng nhẹ, chén khua hoài
  Mẹ Cha sầu muộn, sao không biết
  Đợi chết, lu loa, sương nắng mai

  Tôi không dám viết cho em đâu
  Cả chị lẫn anh cũng lớn rồi
  Tôi viết cho tôi từ thuở ấy
  Trắng hồng một đóa gởi thiên thu.

  Tháng 8 – 2009
  Mặc Giang
   
 13. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan
  Khắp chốn thiền môn mở đạo tràng
  Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục
  Lời kinh tiếng kệ vọng ngân vang

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh nhớ thâm ân
  Ân Mẹ, ân Cha, ân nghĩa nhân
  Cộng lại, lũy thừa, thêm cấp số
  May ra, đền đáp một muôn phần

  Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại thương thưong
  Sinh tử băng ngang khuất nẻo đường
  Hoa trắng đã mòn trên chiếc áo
  Bờ mi nằng nặng Đấng Song Đường

  Từ ấy, trong tôi hết đóa hồng
  Nhìn người cài áo, thoáng xa trông
  Đáp đền đâu nữa ân cha mẹ
  Xin chắp tay hoa, chạnh nhớ lòng

  Khói hương trầm tỏa nguyện chân thành
  Chư Phật đồng giao cảm chứng minh
  Tế độ bi lân tròn hiếu hạnh
  Con hiền cháu thảo vẹn ân tình

  Hết đóa hồng tươi, trắng cũng phai
  Chắp tay xin nhận cánh hoa cài
  Giọt khô khơi động vành mi khép
  Xin hỏi thiên thu bóng đổ dài

  Mừng ai diễm phúc đóa hoa hồng
  Chia sẻ cùng ai hoa trắng bông
  Không những trắng hồng trên chiếc áo
  Mà thương nhớ mãi nghĩa thù ân

  Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên
  Thắng Hội Vu Lan giải đảo huyền
  Cứu khổ hàm linh đăng bỉ ngạn
  Sen vàng ao báu hóa hồng liên.

  Tháng 8 – 2009
  Mặc Giang

  Mẹ là tất cả

  Bầu trời chuyên chở ngàn mây
  Nhìn đôi mắt Mẹ, chứa đầy trăng sao
  Biển sâu núi thẳm non cao
  Nhìn đôi mắt Mẹ, rạt rào mến thương
  Trần gian muôn lối vạn đường
  Nắm vòng tay Mẹ, tư lường tình tang
  Thế nhân bỉ thử vô vàn
  Trở về bên Mẹ, an nhàn thanh lương
  Cuộc đời khổ ải khôn lường
  Gối đầu tay Mẹ, bình thường ngủ yên
  Trải bao đồi dốc não phiền
  Nhìn hình bóng Mẹ, thần tiên hiện về
  Trường đời vạn lý nhiêu khê
  Cầm bàn tay Mẹ vỗ về ấm êm
  Phiêu du đêm tối dế mèn
  Khi về bên Mẹ, bỏ quên ngoài đường
  Kinh qua thành bại nhiễu nhương
  Nhìn hình bóng Mẹ, tình thương tuyệt vời
  Mẹ là tuyệt tác đất trời
  Mẹ là tất cả cho đời Mẹ ơi !

  Mặc Giang
  Tháng 9 – 2009

  Không gì so sánh Mẹ

  Viết cho Mẹ dù ngàn lời chưa cạn
  Bởi suối nguồn tràn ngập nước thương yêu
  Băng núi rừng, vượt đồi dốc, cầu kiều
  Qua đồng nội, xuyên sông dài, biển rộng

  Tình thương Mẹ là con tim biết sống
  Mỗi nhịp đập tùy cơ cảm dây rung
  Nhồi cơ tim, rồi chảy khắp châu thân
  Mang sinh lực đi tận cùng cơ thể

  Hình ảnh Mẹ là bức tranh tuyệt thế
  Bao họa sĩ, nghệ nhân, diễn không cùng
  Mẹ là một con người, mà lại ép vô khung
  Nên thiếu nét diễm kiều chưa chấm phá

  Tình thương Mẹ phủ đất trời cao cả
  Vạn bài ca chưa diễn hết ngôn từ
  Vũ trụ kia còn trống rỗng thái hư
  Chừa những chỗ thiêng liêng cao quý nhất

  Miệng Mẹ cười, trăng sao kia chất ngất
  Mắt Mẹ buồn, bóng tối kéo hoàng hôn
  Tóc Mẹ bạc, màu trắng phủ cô thôn
  Da Mẹ nhăn, vết chai sần sương gió

  Mẹ còn sống, ngàn số không thành có
  Mẹ mất đi, ngàn cái có thành không
  Nhớ về Mẹ, xa xót cả tâm hồn
  Thương về Mẹ, lòng khô tràn ngấn lệ

  Dù dũng tướng giữa ba quân thét gió
  Dù anh hùng sống chết phớt hồng mao
  Dù người điên thần khí đã hư hao
  Về bên Mẹ vẫn ngập ngừng khép nép

  Bậc siêu phàm, triết gia hay bác học
  Người bình dân, lê thứ tận thấp hèn
  Hay những ai du thủ con dế mèn
  Đối diện Mẹ, ta vẫn còn bé nhỏ

  Mẹ là một con người, nhưng tuyệt siêu thế đó
  Mẹ là một con người, nhưng mầu nhiệm vô cùng
  Đổi vô thỉ và đổi cả vô chung
  Vẫn chưa thể đền bù và so sánh.

  Mặc Giang
  Tháng 9 – 2009
   
 14. Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng

  Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng

  Bông hồng hiếu hạnh thiêng liêng
  Lành thay, con cháu thảo hiền nhớ ân
  Mẹ Cha, công đức song thân
  Ông Bà, dòng họ gốc phần thâm sâu
  Băng qua vạn lý nhịp cầu
  Dâng lên Tiên Tổ khởi đầu sơ khai
  Hùng Vương quốc phụ phương đài
  Âu Cơ quốc mẫu ươm ngai Lạc Hồng
  Ngàn năm văn hiến núi sông
  An nhiên tọa thị giống dòng Việt Nam
  Bông hồng hai sắc cưu mang
  Cho anh cho chị lên đàng đắp xây
  Cho em nâng cánh hoa nầy
  Tin yêu sức sống đong đầy trong tim
  Ân cha nghĩa mẹ đáp đền
  Ân Tiên ân Tổ thênh thênh đất trời
  Cùng nhau phụng hiến suốt đời
  Băng đèo vượt núi không lời thở than
  Dù cho đổi cả trần gian
  Ân kia vời vợi muôn ngàn thấm sâu
  Dù cho bãi biển nương dâu
  Ân kia giữ mãi trong đầu nhớ nghe.

  Tháng 11 – 2009

  Biết thương Cha Mẹ

  Khi em vừa mới sinh ra
  Mẹ cắt núm nhau chôn đó
  Cha cắt núm rốn chôn kia
  Cho em có mặt ấy mà

  Khi em vừa mới chào đời
  Òa lên vang vang tiếng khóc
  Mẹ cha chúm chím mỉm cười
  Con tôi thương quá đi thôi

  Chín tháng cưu mang đức mẹ
  Ba năm bồng ẵm ơn cha
  Sữa mẹ khô dần em khóc
  Nhà nghèo cơm cháo xót xa

  Lớn lên cho ăn cho học
  Nuôi em khôn lớn nên người
  Mẹ cha yếu già thở dốc
  Biết bao công sức em ơi

  Nuôi con suốt đời gian khó
  Đâu phải ngày một ngày hai
  Đất trời mênh mông còn nhỏ
  Em ơi nhớ lấy ơn nầy

  Cái tiếng con hiền cháu thảo
  Tổ Tiên dạy dỗ ngàn xưa
  Ngàn sau báo bổ chưa vừa
  Em đừng tính năm tính tháng

  Đầu nguồn nước không có cạn
  Cuối sông nước chảy miệt mài
  Công cha nghĩa mẹ hoa cài
  Thắm tô bông hồng hiếu hạnh

  Rừng non nhấp nhô đồi núi
  Vũng sâu nghiêng ngửa lưng đèo
  Công cha nghĩa mẹ đẳng đeo
  Thương con tới khi nhắm mắt

  Coi chừng dầu khô đèn tắt
  Tìm lại không có được đâu
  Mẹ cha gian khổ dãi dầu
  Đừng để một mai quá muộn

  Dặn nhau để thương để nhớ
  Nghe em nghe chị nghe anh
  Ngoài kia cửa biển gập ghềnh
  Xạc xào gầm vang lệ đá.

  Tháng 3 – 2010

  Từ tạ Song Đường

  Tiếng Ơn Cha, lung linh hồn Núi Thái
  Tiếng Nghĩa Mẹ, rào rạc nước Biển Đông
  Mà nghe sóng vỗ trong lòng
  Leo đồi gió hú buồn trông đỉnh đèo
  Rong rêu tựa vách cheo leo
  Ngàn năm sương lạnh eo sèo bèo mây
  Ta mang một tấm thân nầy
  Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy tình thâm
  Sau hè rau húng rau răm
  Bên hông rau đắng trước thềm rau cay
  Đầu đường đan kín cỏ may
  Bước quanh lối ngõ gió lay bụi mờ
  Đếm trong từng tiếng đơn cô
  Gõ lên cung nhịp dại khờ hồn đau
  Quê nghèo trắng mấy mùa cau
  Xác xơ gốc rạ sắc màu tầm không
  Ra rừng nhặt lá diêu bông
  Lên non tát biển xuống sông bắt còng
  Tiếng Ơn Cha, giọt mồ hôi muối mặn
  Tiếng Nghĩa Mẹ, lệ khép mắt sầu vương
  Đếm trong vụn vỡ tình thương
  Chôn trong tim thẳm trên đường từ ly
  Đầu cầu Ái Tử thầm thì
  Cuối sông nước chảy một đi vạn lìa
  Nghĩa trang mờ khói mộ bia
  Gắn trên giá lạnh đổ về tịch liêu
  Còn đâu mà nói chín chiều
  Ngõ sau cửa trước tiêu điều hợp tan
  Vọng khua tiếng nói muộn màng
  Song Đường từ tạ gió ngàn bay bay.

  Mặc Giang
  Tháng 3 – 2010
   
 15. Cành Hoa dâng Cha Mẹ

  Cành Hoa dâng Cha Mẹ

  Cánh hoa này xin kính dâng ơn cha
  Cánh hoa kia xin tôn thờ đức mẹ
  Chốn linh thiêng mẹ cha thầm nói khẽ
  Cõi dương trần tội nghiệp đứa con tôi

  Cánh hoa này xin tưởng nhớ ơn cha
  Cánh hoa kia xin nâng niu đức mẹ
  Cha mẹ ơi, đừng giận hờn con nhé
  Đến muôn đời con đền đáp thâm ân

  Nghĩa cù lao, một đời xin ghi nhớ
  Đức hy sinh, trọn kiếp xin tôn thờ
  Dòng tử sinh nhịp sóng vỗ hai bờ
  Con đi mãi trên hành trình cô lữ

  Nhớ ơn cha, xin tạc lòng một chữ
  Nhớ đức mẹ, xin khắc dạ một câu
  Vũ trụ kia vô lượng số tinh cầu
  Không chứa hết Đấng Song Đường cao cả

  Mùi gạo thơm nghe lâng lâng gốc rạ
  Mùi lúa chín thấy mạ lúc còn xanh
  Cánh đồng vàng thơm trúc biếc tre xanh
  Cho quê hương đượm tình thương sức sống

  Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ
  Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha
  Bóng hoàng hôn ấp ủ lúc chiều tà
  Để chan chứa nỗi niềm khi đêm xuống

  Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ
  Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha
  Đức cù lao muôn thuở vẫn không pha
  Như sóng nước Biển Đông khua Núi Thái.

  Mặc Giang
  Tháng 4 – 2010

  Đất Tổ, Quê Cha

  Đất Tổ Quê Cha năm ngàn năm dựng nước
  Hy sinh chồng chất thành núi thành sông
  Tử sĩ đắp xây thành ruộng thành đồng
  Viết trang sử huy hoàng cho tổ quốc

  Đất Tổ Quê Cha, tô bồi từng tấc đất
  Là mồ hôi, là nước mắt bi hùng
  Là thịt da, là xương máu cha ông
  Thành quê hương ba miền Nam Trung Bắc

  Ôi Cổ Loa, Thăng Long ngàn xưa
  Ôi Tây Đô, Đông Đô ngàn mây
  Huế, Sài Gòn, Hà Nội hôm nay
  Tim trong tim, lòng bên lòng, tay trong tay

  Ôi Hùng Vương Văn Lang thiết tha
  Ôi Mê Linh, Lam Sơn, Đống Đa
  Nước Việt Nam một dãi sơn hà
  Anh chị em, Bắc Nam Trung, chung một nhà

  Ta bước chân đi, nghe tiếng rung tình tự
  Ta bước chân đi, nghe lệ sử chưa nhòa
  Đất nước này, non sông này, gìn giữ điểm tô
  Quê hương này, non nước này, là sông là núi

  Ta bước chân đi, mắt cha già ngóng đợi
  Ta bước chân đi, mắt mẹ già chờ trông
  Anh em ta, chị em ta, trên dưới một lòng
  Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, là núi là sông
  Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung
  Giống Lạc Hồng, của Tiên Rồng nước Việt Nam.

  Tháng 4 – 2010
  Mặc Giang

  Gia tài của Mẹ

  Gia tài của Mẹ năm ngàn năm
  Đâu phải riêng ai thủ đắc giành
  Ngất ngưỡng lâu đài ngồi bảnh chọe
  Mắt cười ti hí nói nhăn răng

  Năm mươi thế kỷ mọi tiền nhân
  Xương máu hy sinh đều góp phần
  Sức lực tinh ba đều cống hiến
  Mới thành của nước của nhân dân

  Dân tộc Việt Nam đều có quyền
  Cái quyền tối thượng, quyền thiêng liêng
  Kề vai gánh vác chung nhau hưởng
  Không có một ai làm của riêng

  Gia tài của Mẹ tự ngàn xưa
  Để lại cháu con cùng kế thừa
  Tiếp tục tài bồi và bảo vệ
  Người người dân Việt biết hay chưa

  Một mảnh dư đồ nước Việt Nam
  Ai mang máu mủ giống da vàng
  Ai mang huyết thống dòng Hồng Lạc
  Không thể nhượng quyền không bán buôn

  Vùng biển vùng trời hay ngoại biên
  Đồng bằng rừng núi hay Cao Nguyên
  Thượng Du xuống tận Trung Du nữa
  Bất cứ nơi đâu cũng nối liền

  Không ngoại nhập và không ngoại lai
  Không nô lệ hóa, không mang hai
  Nước ta ta giữ, dân ta sống
  Thà chết còn hơn phải đọa đày

  Thế thế tiền nhân đã thế rồi
  Ngàn năm văn hiến máu xương rơi
  Đan thanh vết sử liền tro cốt
  Thế hệ chúng ta cũng thế thôi

  Nước yên thời sống trong yên bình
  Nước biến nếu cần quyết chiến chinh
  Kim cổ xưa nay đều đã thế
  Không ai trí trá hưởng riêng mình

  Gia tài của Mẹ Việt Nam ơi
  Dị khẩu đồng âm cùng một lời
  Khác miệng đồng lòng chung chí hướng
  Việt Nam bền vững đến muôn đời.

  Tháng 4 – 2010
  Mặc Giang
   
 16. An Trụ Nhà Xưa

  An Trụ Nhà Xưa


  Phước như núi phong sương còn xây xát
  Đức như biển sương gió còn lở bồi
  Bãi phù sinh làm nhịp đập đưa thoi
  Không tích tụ sẽ ngày cạn kiệt

  Trời còn đọa khi tiêu ma phước đức
  Tiên còn đày khi lầm lỗi đeo mang
  Phàm con người trong lao khổ trần gian
  Há không biết, sao gây nhiều nông nỗi

  Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả
  Hèn chi luôn vay trả những trầm mê
  Căn nhà xưa thoái thát chẳng muốn về
  Đường khổ ải chúi đầu lao đi mãi

  Gần nhắm mắt mới giật mình hớt hãi
  Lúc suy tàn mới thức tỉnh nguồn cơn
  Quá muộn màng như ngựa đứt dây cương
  Sa bốn vó trong ba đường sáu nẻo

  Lời Phật dạy lại khinh lờn giải đãi
  Nghiệp trầm kha lại trau chuốt phết son
  Nên tử sinh lăn lộn mãi đường mòn
  Trét đãi bôi trong Tam đồ, Bát nạn

  Cá khô nước há hốc trên đồng cạn
  Tôm lăn quay nghẹt thở dưới sông sâu
  Cho tang thương nhồi nhét chật con tàu
  Tàu đày đọa chạy trên đường thống khổ

  Phật từ mẫn chế An Cư Kiết Hạ
  Rèn oai nghi, luyện giới đức tinh nghiêm
  Sau Ba Tháng bồi bổ ngọn đèn tâm
  Tiếp tục hành trình lục độ vạn hạnh

  Đâu có dễ bước đi Đường Tứ Thánh
  Không nhớ xưa chàng dũng sĩ xuống núi sao
  Kính chiếu yêu soi rọi cho thỏa thích đi nào
  Chiếu ngược lại chính mình thành ma quỷ

  Diện mục đâu mà nhìn ra mặt mũi
  Tâm đức đâu mà nhìn lại chân thân
  Đài hư vinh vốn nghiệt ngã phong trần
  Sao nhân thế khéo vẽ vời bào ảnh

  Tỉnh mộng mau, kẻo thời gian quá muộn
  Tỉnh mê mau, kẻo mạng sống không còn
  Đừng đợi khi đã cạn kiệt sắt son
  Nằm chờ chết mà than trời thổi bộng

  Hãy sống đi khi con tim còn nóng
  Hãy nhìn đi khi con mắt biết thương
  Đừng lần lữa cho tới lúc cuối đường
  Hầm gai góc chui u đầu bể trán

  Tỉnh mộng đi khi suối nguồn chưa cạn
  Tỉnh mê đi khi mạng mạch chưa khô
  Đừng trơ trơ cho nứt nẻ ao hồ
  Rồi hớt hãi trước lụn tàn khô khốc

  Người biết tu, không ái ngại đồi dốc
  Người biết tu, không lo sợ sơn khê
  Đến hay đi, thật sự là lối về
  Căn nhà xưa vẫn hằng nhiên an trụ.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
   
 17. Đăng trùng lặp xin BAN xóa dùm.
  Đa tạ
  vdn
   
 18. Thơ Dành Chư Tôn Đức Tăng Ni

  Thơ Dành Chư Tôn Đức Tăng Ni
  TNT Mặc Giang soạn,
  Theo thứ tự gồm có :

  01. Quy ẩn thế thôi
  02. Hình bóng Thầy
  03. Nhớ Ơn Thầy
  04. Xin tiễn Thầy đi
  05. Hạnh nguyện người tu
  06. Nhớ nghĩa Ân Sư
  07. Đời tôi là Tăng Sĩ
  08. Đời tôi là Ni Cô
  09. Từ tạ Ơn Thầy
  10. Phật Pháp trường tồn
  11. Bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa
  12. Hình bóng tôn thờ
  13. Tiễn Người thăm lại Nhà Xưa
  14. Tiễn bước Về Tây
  15. Phát nguyện hồi hướng
  16. Sám tâm nguyện
  17. Sám hồi đầu​

  *

  Quy ẩn, thế thôi !
  (Viết để thương một vị Thầy, mỗi lần gặp nhau thường nói “mình có bạn rồi” dù chỉ trong một thời gian rất ngắn. Khi Thầy và tôi cách biệt, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại thăm nhau)

  Hôm nay Thầy đã đi rồi
  Sắc không hai nẻo xa xôi muôn ngàn
  Ai đem lay ánh trăng vàng
  Để cho bóng nguyệt nhẹ nhàng lung linh
  Vô thường khép mở tử sinh
  Rong chơi phù thế bóng hình bụi bay
  Bảo rằng, bản thể xưa nay
  Chơn như hằng viễn tỏ bày mà chi
  Bảo rằng, diệu lý huyền vi
  Sao còn nhân ảnh đường đi lối về
  Đôi bờ sóng vỗ giác mê
  Mười phương còn hỏi tứ bề, lạ chưa
  Vẽ chơi giọt nắng đỡ mưa
  Bay bay sương gió đong đưa đầu cành
  Nếu không, vũ trụ vắng tanh
  Hư vô trống rỗng treo mành nguyên sơ
  Thầy đi, tinh tú lững lờ
  Tôi còn, dấu nét tình cờ khứ lai
  Thầy đi, lối cỏ hoa cài
  Tôi còn, gợi nhớ, đếm vài lá rơi
  Duyên còn, có mặt trong đời
  Duyên không, quy ẩn cuộc đời, thế thôi
  Hôm nay, thế núi lưng đồi
  Ngày mai vắng bóng, biển khơi vô cùng.

  Ngày 05-9-2006
  TNT Mặc Giang
   
 19. Hình Bóng Thầy

  Thầy ra đi, cõi chơn thường miên viễn
  Mái sân chùa, như vắng bóng Thầy ơi
  Chốn liêu phòng, buông khung rèm cửa sổ
  Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời

  Thầy ra đi, khung trời còn nhung nhớ
  Chiếc áo nâu, nhuộm bạc nếp khói hương
  Chiếc y vàng, bay bay màu hoại sắc
  Mái chùa xưa, ấp ủ lớp ngân sương

  Thầy ra đi, hình bóng Thầy còn đó
  Quãng đường dài, ghi dấu nét, không pha
  Cát bụi bay, thì thầm khua sỏi đá
  Gợi hồn ai, bóng nguyệt nhớ trăng già

  Thầy rũ áo, gác thuyền từ bát nhã
  Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ
  Khách lại qua, nhìn dòng sông, gợi nhớ
  Hình bóng Thầy dẫn dắt thuở ban sơ

  Tiếng chuông đầu hôm buông thả
  Tiếng chuông mỗi sớm xa đưa
  Ngân vang trôi về nỗi nhớ
  Mênh mang hình bóng tôn thờ

  Lời kinh trầm bỗng bên chùa
  Người nghe hết tiếng hơn thua
  Trở về nguồn tâm muôn thuở
  Giật mình thấy bóng Thầy xưa.

  Tháng 10 – 2006
  TNT Mặc Giang
   
 20. Nhớ Ơn Thầy

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Chúng con xin nhớ ơn Thầy
  Một đời, nguyện bước Như Lai
  Trên cầu Thượng Thừa chứng quả
  Dưới thời, chuyển hóa hoằng khai

  “Thầy là con thuyền thanh lương”
  Thầy là Tăng Bảo tựa nương
  Thầy là cây cao bóng mát
  Dắt dìu đệ tử muôn phương

  Thầy mang hạnh nguyện từ bi
  Tâm dung, bất khả tư nghì
  Dùng xe Ba Thừa chuyển bánh
  Thời thời chuyên chở người đi

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Chúng con xin nhớ ơn Thầy
  Búp sen xin chắp hai tay
  Nguyện Phật mười phương minh chứng
  Thâm ân giáo dưỡng cao dày

  Dù cho nước chảy đá mòn
  Dù cho lấp biển dời non
  Huệ mạng một đời mới khó
  Chúng con xin nhớ ơn Thầy.

  Tháng 10 – 2006
  TNT Mặc Giang
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn