Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mỹ sắp có thêm một dự luât bảo vệ Đàì Loan

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do girlscout khởi đầu 19 tháng Mười 2019.

 1. girlscout

  girlscout Người nhà

  Đó là dự luật Bảo Vệ và Tăng Cường Đồng Minh Quốc Tế với Đài Loan, vừa được Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Mỹ thông qua.

  Có 3 nội dung quan trọng nhất trong dự luật này.

  Thứ nhất là dự luật yêu cầu Mỹ cần ủng hộ tư cách thành viên hoặc quan sát viên của Đài Loan trong các tổ chức quốc tế, hai là yêu cầu tổng thống Mỹ thường xuyên thực hiện sự chuyển giao sản phẩm quốc phòng cho Đài Loan và ba là dự luật cho phép ngoại trưởng điều chỉnh sự hiện diện ngoại giao của Mỹ, mở rộng, chấm dứt hoặc giảm viện trợ với các quốc gia đang xem xét hạ cấp quan hệ - chính thức hoặc không chính thức - với Đài Loan.

  Như vậy dự luật này có ý nghĩa giúp nâng cao vị thế của Đài Loan đối với quốc tế, răn đe các nước cắt đứt ngoại giao với Đài Loan và có vẻ như muốn tạo tiền đề cho việc công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập.

  Việc ra các đạo luật dồn dập liên quan đến các vùng lãnh thổ khác nhau của Trung Quốc là một chiến lược nhằm chia tách Trung Quốc, nằm trong chiến lược chung làm suy yếu Trung Quốc của Tổng Thống Trump và lưỡng đảng Mỹ.

  Với cách làm này thì Trung Quốc khó lòng đấu lại Mỹ.

  Trần Đình Thu
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn