Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mai Con Lớn

Chủ đề trong 'Thơ Tranh Đấu' do Đinh Hồng Phong khởi đầu 14 tháng Giêng 2019.

 1. Đinh Hồng Phong

  Đinh Hồng Phong Công Dân

  Mai Con Lớn – Bài thơ đã làm đau thắt lòng người trước vận nước điêu linh của dân tộc Việt


  Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán

  Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi

  Dù mình sống trên quê hương, đất Tổ

  Nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ, con à!

  Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi

  Bọn Hán kia tìm mọi cách “gieo nòi”

  Còn trai Việt thoát sao đời nô lệ?

  Chẳng biết lúc nào mất nội tạng, con ơi!

  Mai con lớn, chữ mình con quên hết

  Khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình

  Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một

  Ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang!

  Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi

  Xứ mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu

  Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt

  Đừng tranh ăn với lũ đói bên Tàu!

  Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất

  Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha…

  … và nhiều chỗ con đừng héo lánh

  Người Việt ta không tới đó nữa con à!

  Mai con lớn những kinh đô, thành quách

  Những tượng thờ tiên tổ, các Hùng Vương

  Những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu

  Sẽ bị đập tan, lăn lóc giữa hoang tàn!

  Mai con lớn, đồ ăn toàn bẩn, độc

  Của ngon đều bị tước hết con ơi

  Mai con lớn biển, sông, hồ nhiễm độc

  Nước thải phương xa không ngớt đổ về!

  Mai con lớn xin con đừng òa khóc

  Hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình

  Sống trong lòng giặc thở không dám thở

  Vì thời của mẹ cha, ai cũng chỉ muốn “được yên bình”!

  Mai con lớn xin con đừng hờn trách

  Tổ tiên hèn với giặc, ác với cháu con

  Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói

  “Ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi”!

  Mai con lớn xin con đừng phẫn hận

  “Ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín, im ru?

  Nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi

  Bắt cháu con đòi, nghe có lọt tai không?!

  Mai con lớn, thôi mẹ không nghĩ nữa…

  Chỉ mong bình minh đến thật mau…

  Và tất cả chỉ là cơn ác mộng

  Xin Thiên cơ ban tặng một phép màu…
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn