Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Mother's Day

Chủ đề trong 'Nhạc thể loại khác' do Góc Biển khởi đầu 11 tháng Năm 2020.

 1. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  [​IMG]

  IF I COULD HEAR MY MOTHER PRAY AGAIN
  Loretta Lynn

  How sweet and happy seem those days of which I dream
  When memory recalls them now and then
  And with what rapture sweet my weary heart would beat
  If I could hear my mother pray again
  If I could only hear my mother pray again if I could only hear her tender voice as then
  How happy I would be with who means so much to me
  If I could hear my mother pray again

  She used to pray that I on Jesus would rely and always walk the shining gospel way
  So trusting still his love I'll seek that home above
  For I shall meet my mother some glad day
  If I could only hear my mother


   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn