Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhạc Anh Chọn Lọc 1

Chủ đề trong 'Nhạc Anh' do Lee Ann khởi đầu 13 tháng Sáu 2009.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Let Her Go

  [​IMG]

  Well you only need the light when it's burning low
  Only miss the sun when it starts to snow
  Only know you love her when you let her go

  Only know you've been high when you're feeling low
  Only hate the road when you’re missin' home
  Only know you love her when you let her go
  And you let her go

  Staring at the bottom of your glass
  Hoping one day you'll make a dream last
  But dreams come slow and they go so fast

  You see her when you close your eyes
  Maybe one day you'll understand why
  Everything you touch surely dies

  But you only need the light when it's burning low
  Only miss the sun when it starts to snow
  Only know you love her when you let her go

  Only know you've been high when you're feeling low
  Only hate the road when you're missin' home
  Only know you love her when you let her go

  Staring at the ceiling in the dark
  Same old empty feeling in your heart
  'Cause love comes slow and it goes so fast

  Well you see her when you fall asleep
  But never to touch and never to keep
  'Cause you loved her too much
  And you dived too deep

  Well you only need the light when it's burning low
  Only miss the sun when it starts to snow
  Only know you love her when you let her go

  Only know you've been high when you're feeling low
  Only hate the road when you're missin' home
  Only know you love her when you let her go

  And you let her go (oh, oh, ooh, oh no)
  And you let her go (oh, oh, ooh, oh no)
  Will you let her go?

  'Cause you only need the light when it's burning low
  Only miss the sun when it starts to snow
  Only know you love her when you let her go

  Only know you've been high when you're feeling low
  Only hate the road when you're missin' home
  Only know you love her when you let her go

  'Cause you only need the light when it's burning low
  Only miss the sun when it starts to snow
  Only know you love her when you let her go

  Only know you've been high when you're feeling low
  Only hate the road when you're missin' home
  Only know you love her when you let her go

  And you let her go
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 1 tháng Mười 2018
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 4. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

 5. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

 6. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

 7. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

 8. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn