Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhạc Gia Đình Phật Tử

Chủ đề trong 'Nhạc Phật Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 18 tháng Bảy 2014.

  1. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    PHẬT GIÁO VIỆT NAM HÀNH KHÚC
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  2. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    PHẬT TỬ VIỆT NAM
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  3. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    SEN TRẮNG THƠM ĐỜI
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  4. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    LÊN CHÙA
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Bé Anh Thư trình bày


     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  5. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    MỪNG PHẬT ĐẢN SANH
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo & Quốc Dũng     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  6. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    OANH VŨ CA
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung


     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  7. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    LÊN NÚI
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  8. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    DỰNG LỀU HAY
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  9. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    BÊN ÁNH LỬA HỒNG
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Quế Anh

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  10. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    NỐI TÌNH NGƯỜI
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Tuấn Huy

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
  11. KhucCamTa

    KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


    ĂN CƠM
    Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung & Hạnh Nguyên

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn