Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhạc Gia Đình Phật Tử

Chủ đề trong 'Nhạc Phật Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 18 tháng Bảy 2014.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  PHẬT GIÁO VIỆT NAM HÀNH KHÚC
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  PHẬT TỬ VIỆT NAM
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  SEN TRẮNG THƠM ĐỜI
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  LÊN CHÙA
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Bé Anh Thư trình bày


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  MỪNG PHẬT ĐẢN SANH
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo & Quốc Dũng   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  OANH VŨ CA
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  LÊN NÚI
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  DỰNG LỀU HAY
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  BÊN ÁNH LỬA HỒNG
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Quế Anh

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 10. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  NỐI TÌNH NGƯỜI
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Tuấn Huy

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 11. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  ĂN CƠM
  Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung & Hạnh Nguyên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn