Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt 2

Chủ đề trong 'Nhạc Theo Chủ Đề' do Lee Ann khởi đầu 8 tháng Chín 2009.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Vũ Khúc Paris
  (Paris, Tu M'as Pris Dans Tes Bras)

  [​IMG]

  Thanh Lan
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/606919647/5dcdf747" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>

  Enrico Macias
  <embed width="400" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/352593.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Cánh Buồm Xa Xưa
  (La Paloma adieu)

  [​IMG]

  Trình bày: Duy Quang
  <embed width="300" height="54" src="http://chiasenhac.com/s/1008424.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

  Mireille Mathieu
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/56520163/9e56e7f3" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Khi Xa Nhau

  [​IMG]

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/606899408/51b663d8" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

  Adieu Sois Heureuse
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/485975454/d7362064" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 1 tháng Ba 2011
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Anh Đã Hay Trước
  (Et Pourtant)

  [​IMG]

  Elvis Phương
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/1082605224/95582a9d" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/485979269/ccf1cc10" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Khi Xưa Ta Bé
  (Bang Bang)

  [​IMG]

  Diễm Liên & Nguyên Khang
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/583312703/f1c430dd" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>

  Nancy Sinatra
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/44444730/eeee9e5b" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Năm 2011
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lá Đổ Muôn Chiều (Les Feuilles Mortes)
  [​IMG]

  Trình bày: Elvis Phương
  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/206319.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

  Andrea Bocelli
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/2362676030/ef0feda1" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Năm 2011
 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  [​IMG]

  Dòng Đời - Nguyên Khang
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/1082604785/a6c7570f" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>

  My Way - Paul Anka
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/522234275/f26d09a1" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  [​IMG]

  Trình bày: Đoàn Phi
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/1082614455/2c4fbeab" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>

  Trình bày: Helena Paparizou
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/1082616623/23e091bc" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 9. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Tình yêu Như Mủi Tên

  [​IMG]

  Trình bày: Louis Armstrong
  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/1093771.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

  Trình bày: Tuấn Ngọc
  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/1098132.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 10. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Hãy Đến Bên Em

  [​IMG]

  Trình bày: Jacqueline Thùy Trâm
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/4127687388/cf108b29" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

  Trình bày: Jean-Jacques Goldman
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/67664845/9e5c54a5" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Năm 2011
 11. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  I want to fly, I want to cry

  [​IMG]

  Trình bày: Hương Giang & Tú Quyên

  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/1030781.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

  Trình bày: Sammi Cheng
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/302280666/bcfb1937" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>​
   
 12. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Lá Xanh Mùa Hè

  [​IMG]

  <embed src="http://www.box.net//static/flash/box_explorer.swf?widget_hash=le1tzv2s50&v=0&cl=0" width="360" height="245" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>​
   
 13. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Mây Lang Thang

  [​IMG]

  Trình bày: Kiều Nga & Trish
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/26541399/c7a65d90" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>

  A Cowboy's Work Is Never Done
  Trình bày:Sony & Cher
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/148148689/3adbe75a" width="420" height="50" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>​
   
 14. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Hãy Nói Với Em

  [​IMG]

  Trình bày: Kỳ Phương Uyên
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/314882693/efe12f3e" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>

  Parle Moi
  Trình bày: Isabelle Boulay
  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/314783.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 14 tháng Sáu 2011
 15. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Với Tình Em Tha Thiết
  [​IMG]

  Kiều Nga
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/1082638117/90f034b0" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>


  Avec L'amour En Plus - Claire D'Asta
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 16. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Toi Jamais

  [​IMG]

  Trình bày: Catherine Deneuve

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/310380657/70b8b870" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>

  Trình bày: Mộng Thi
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/1082639645/be7ad039" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 16 tháng Giêng 2012
 17. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Giàn Thiên Lý Đã Xa

  [​IMG]

  Thanh Lan
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/583333936/62618e9e" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>

  Nana Mouskouri - Chevrefeuille Que Tu Es Loin
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/583341607/2d3ebe6d" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>

  Sara Brightman - Scarborough Fair
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/35416002/e0d9ff67" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 18. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  The Show

  [​IMG]

  Trình bày: Lenka
  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/1003120.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>

  Trình bày: Hoàng Thục Linh
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/616286553/b2e33e3c" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 19. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Hội Mùa Hoa (Domino)

  [​IMG]

  Lời Việt: Phạm Lê Phan
  Trình bày: Thu Minh
  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/1043041.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
  Daniele Vidal
  <embed width="300" height="50" src="http://chiasenhac.com/s/352609.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed>​
   
 20. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Both Sides Now

  [​IMG]


  Ronan Keating
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/170529485/21e4e648" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>

  Hai Khía Cạnh Cuộc Đời - Chung Tử Lưu
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/670991507/a736d317" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn