Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhạc Nhật

Chủ đề trong 'Nhạc thể loại khác' do Lee Ann khởi đầu 14 tháng Sáu 2009.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  [​IMG]
  Nagarakawa Enka

  Trình bày: Teresa Teng

  <P><FONT size=2><EMBED style="FILTER: Invert(); WIDTH: 350px; HEIGHT: 45px"pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src=http://www.freewebtown.com/linhan27/library/audio/Nagarakawa_Enka.wma type=application/x-mplayer2 DisplaySize="0"EnableContextMenu="0"AutoStart="0"loop="false"ShowStatusBar="0"volume="0"></EMBED></FONT></p>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 1 tháng Ba 2010
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  [​IMG]
  Futatabino

  Trình bày: Teresa Teng

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/208349820/fbc56e2f" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Mười 2011
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  The Flower of Carnage
  [​IMG]
  Trình bày: Meiko Kaji
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/329546780/77652a59" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Mười 2011
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Koibito yo

  [​IMG]

  Trình bày: Mayumi Itsuwa
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/362088588/89952784" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 20 tháng Tám 2010
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  First Love

  [​IMG]

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/80361745/223e5ea5" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Subaru

  [​IMG]

  Teresa Theng
  Lời Nhật & Trung Hoa
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/73778180/c95db589" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 7. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Subaru

  [​IMG]

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/42776896/fed36116" width="420" height="60" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 24 tháng Mười 2011

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn