Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhạc Pháp Chọn Lọc 2

Chủ đề trong 'Nhạc Pháp' do Lee Ann khởi đầu 26 tháng Chín 2009.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 9. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 10. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 11. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 12. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 13. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 14. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 15. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 16. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 17. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  [​IMG]

  Un Roman d'amitié (Love Always Finds A Reason)
  Trình bày: Elsa & Glenn Medeiros


  Sometimes I think of me and you
  And every now and then I think
  We'll never make it true
  We go through some crazy times
  And everytime I wonder if I'll be losing you
  But I never do

  Oh my friend you give me a reason
  To keep me here believin'
  That we'll always be together this way
  And you know my friend you give me a reason
  To make me stay
  And even through the longest night the feeling survives
  Seems that I can just look at you
  And I find the reason in your eyes

  Tu sais il me faudra encore du temps
  Pour être sûre d'aimer quelqu'un et de l'aimer vraiment
  On a toute la vie devant nous
  Mais garde bien tes sentiments
  Et puis surtout
  Ecris-moi souvent

  Un roman d'amitié
  Qui s'élance comme un oiseau
  Pas une histoire d'amour vacances
  Qui finit dans l'eau
  C'est un long roman d'amitié
  Qui commence entre nous deux
  Magique adolescence
  Où tout est un jeu
  Quand tu prends ma main tout va bien
  Fais comme tu veux mais ne dis rien

  Une amitié qui s'élance
  Comme un oiseau
  Pas une histoire d' amour vacances
  Qui finit dans l'eau
  C'est un long roman d'amitié
  Qui commence entre nous deux
  Magique adolescence
  Où tout est un jeu

  Une amitié qui s'élance
  Comme un oiseau
  Pas une histoire d' amour vacances
  Qui finit dans l'eau
  C'est un long roman d'amitié
  Qui commence entre nous deux
  Magique adolescence
  Où tout est un jeu

  And you know when you look at me
  You'll find the reason in my eyes
  Quand tu prends ma main
  Quand tu prends ma main
  Fais comme tu veux mais ne dis rien

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 20 tháng Bảy 2018
 18. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 20 tháng Bảy 2018
 19. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 20. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn