Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhạc Trung Hoa

Chủ đề trong 'Nhạc thể loại khác' do Lee Ann khởi đầu 13 tháng Sáu 2009.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  [​IMG]

  A Letter From An Unknown Woman


  <embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000" width="328" height="94" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf" flashvars="theTheme=blue&amp;autoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/e06675ab-9e5b-4265-b0ff-498a256b56a6&amp;theName=A Letter From An Unknown Woman&amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 5 tháng Chín 2011
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  999 Roses
  [​IMG]
  Trình bày: Andy Lau
  <P><FONT size=2><EMBED style="FILTER: Invert(); WIDTH: 240px; HEIGHT: 45px"pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src=http://www.freewebtown.com/linhan27/library/audio/999_roses.wma type=application/x-mplayer2 DisplaySize="0"EnableContextMenu="0"AutoStart="0"loop="false"ShowStatusBar="0"volume="0"></EMBED></FONT></p>​
   
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  [​IMG]
  Trình bày: Teresa Teng
  <P><FONT size=2><EMBED style="FILTER: Invert(); WIDTH: 240px; HEIGHT: 45px"pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ src=http://www.freewebtown.com/linhan27/library/audio/El_condo_Pasa.wma type=application/x-mplayer2 DisplaySize="0"EnableContextMenu="0"AutoStart="0"loop="false"ShowStatusBar="0"volume="0"></EMBED></FONT></p>​
   
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Tương Tư Trong Mưa
  [​IMG]
  Trương Ngọc Hữu & Thang Bảo Như
  <embed style="filter: gray(); width: 300px; height: 45px" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://www.freewebtown.com/linhan27/library/audio/tuongtutrongmua.wma" type="application/x-mplayer2" volume="0" ShowStatusBar="0" loop="0" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" Autostart="0"​
   
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Scarborough Fair
  [​IMG]
  <embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000" width="328" height="94" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf" flashvars="theTheme=blue&amp;autoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/1cc3612a-b0be-472d-9283-f2d62ce151e0&amp;theName=scarborough fair chinese ver&amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed>​
   
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Chinese Ghost Story
  [​IMG]
  Trình bày: Anita Mui
  <embed style="filter: gray(); width: 350px; height: 45px" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://www.freewebtown.com/linhan27/library/audio/Chinese_Ghost_story.wma" type="application/x-mplayer2" volume="0" ShowStatusBar="0" loop="0" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" Autostart="0"​
   
 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Endless Love
  [​IMG]
  <embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000" width="328" height="94" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf" flashvars="theTheme=blue&amp;autoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/9478c6b2-ab50-44ae-a279-feda4056896c&amp;theName=Endless love - Korea &amp; China&amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed>
  Jackie Chan & Hee-sun Kim
   
 8. linhan

  linhan Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  There Is Only You In My Heart

  Trình bày: Priscilla Chan

  <embed style="filter: gray(); width: 350px; height: 45px" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://www.freewebtown.com/linhan27/library/audio/11_There_is_only_you_in_my.wma" type="application/x-mplayer2" volume="0" ShowStatusBar="0" loop="0" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" Autostart="0"​
   
 9. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Forget Him

  Trình bày: Teresa Teng

  <embed style="filter: gray(); width: 350px; height: 45px" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="http://www.freewebtown.com/linhan27/library/audio/Forget_Him.wma" type="application/x-mplayer2" volume="0" ShowStatusBar="0" loop="0" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" Autostart="0"​
   
 10. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  When I Met You
  Trình bày: Andy Lau


  <embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000" width="328" height="94" src="http://fb.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf" flashvars="theTheme=blue&amp;autoPlay=no&amp;theFile=http://fb.esnips.com//nsdoc/ec4d19b8-cf9c-4250-bf0c-b4a392403a7f&amp;theName=Andy Lau - When I Met You&amp;thePlayerURL=http://fb.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed>​
   
 11. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Diary Of Love

  [​IMG]

  <embed quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000" width="328" height="94" src="http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/esnips_player.swf" flashvars="theTheme=blue&amp;autoPlay=no&amp;theFile=http://www.esnips.com//nsdoc/435dd7d6-931a-4173-b89d-b8ec3a081d6b&amp;theName=17 Diary Of Love&amp;thePlayerURL=http://www.esnips.com//escentral/images/widgets/flash/mp3WidgetPlayer.swf"></embed>​
   
 12. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Thank You For Your Love

  [​IMG]

  Andy Lau
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/137991934/398475b7" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 13. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Wang Qing Shui
  [​IMG]

  Trình bày: Andy Lau

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/80469651/e53bd99d" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 14. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Remember I Love You
  [​IMG]

  Trình bày: Vic Zhou
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/26605502/794d00da" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 15. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  The Moon represents My Heart


  [​IMG]

  Trình bày: Teresa Teng

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/42530827/f703d05c" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 16. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Song For A Lost Love
  [​IMG]

  Trình bày: Sammi Cheng

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/52226041/8f8dc51d" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 17. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  I Only Care About You

  [​IMG]

  Trình bày: Teresa Teng

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/292222551/e379be4c" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 8 tháng Mười 2010
 18. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  A Lover's Tears

  [​IMG]

  Trình bày: Tsai Chin
  <embed src="http://www.4shared.com/embed/347870093/ba3d182f" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 19. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Impressions Of The West Lake

  [​IMG]

  Trình bày: Jane Zhang
  (Nhạc: Kitaro)

  <embed src="http://www.4shared.com/embed/256508223/ece1edc2" width="420" height="60" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>​
   
 20. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn