Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhận ghi danh buổi hội thảo tâm linh & khoa học huyền bí 16 Tây tháng Năm 2015

Chủ đề trong 'Ghi Danh Các Lớp Học - Sinh Hoạt' do Ban Hành Chánh khởi đầu 1 tháng Năm 2015.

 1. Ban Hành Chánh

  Ban Hành Chánh Hành Chánh

  Thầy Trí Đức sẽ hướng dẫn buổi hội thảo về đề tài tâm linh và khoa học huyền bí vào ngày thứ Bảy 16 Tây tháng Năm 2015 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều.

  Địa điểm:
  Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu
  14550 Magnolia St. # 204
  Westminster CA 92683

  Mỗi 45 phút nghĩ 15 phút; trong thời gian 15 phút nghĩ này Thầy Trí Đức sẽ chọn xem và giảng Tử Vi miễn phí cho từng cá nhân.

  Lệ phí: Miễn phí

  Nội dung:
  I- Hội thảo các bộ môn khoa học huyền bí (Thái Ất, Kỳ Môn, Địa Lý Âm Phần, Địa Lý Dương Trạch, Lục Nhâm, Bói Dịch, Tử Vi (Đông Phương), Tử Vi (Tây Phương), Tử Bình, Bói Bài Tarot, Bài Cào, Xem Tướng, Xem Chỉ Tay, Đoán Số Học, Chiêm Tinh Học ...)

  II- Định giá trị từng bộ môn
  Ôn lại, thảo luận sự cần thiết, nhận định giá trị từng bộ môn
  Tìm hiểu nhu cầu sinh hoạt
  Đọc sách, trao đổi kinh nghiệm
  Tài liệu nghiên cứu
  Giới thiệu đến những người khác

  III- Thực hành
  Chọn ra những bộ môn thực tiển, dễ học, dễ hiểu, dễ thực hành
  Trưng cầu ý kiến về việc mở các lớp học trong ngày hay cuối tuần
  Trưng cầu ý kiến về việc mở các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong những tháng tới

  IV- Lịch trình sinh hoạt tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu
  Thảo luận mở lớp học
  Thảo luận thời gian sinh hoạt sao cho hợp với từng cá nhân

  Ghi danh giữ chỗ tại 714-893-3043
  Cho quý vị ở xa, xin ghi danh tham dự hàm thụ qua mạng tại đây.
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn