Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhận ghi danh lớp hướng dẫn cài đặt Windows 10 ngày Tây tháng Bảy 2015

Chủ đề trong 'Ghi Danh Các Lớp Học - Sinh Hoạt' do Ban Giảng Huấn khởi đầu 1 tháng Bảy 2015.

 1. Ban Giảng Huấn

  Ban Giảng Huấn Công Dân

  Thời gian: Thứ Bảy 11 Tây tháng Bảy 2015, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

  Địa điểm: 14550 Magnolia St. Suite 204 Westminster CA 92683

  Giảng viên: Phan Tâm

  Học phí: 10 đô la. Ghi danh đóng tiền tại 145550 Magnolia St # 204 Westminster CA 92683. Nhận học viên giới hạn.

  Nội dung:

  So sánh Windows 10 với Windows XP, Vista, Win 7, Win 8
  Phân tích lợi/hại của Windows 10, nên cập nhật hóa hay không? Khi nào không nên cập nhật hóa?
  Những điều kiện cốt yếu để máy có thể chạy Windows 10
  Cách cập nhật hóa Windows 10 cho Windows 7 và Windows 8.1 miễn phí
  Cách cập nhật hóa Windows 10 cho Windows XP và Windows Vista miễn phí
  Thực hành tại chỗ
  Hỏi đáp
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn