Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Nhận ghi danh lớp Keyboard Căn Bản tháng Giêng 2016

Chủ đề trong 'Ghi Danh Các Lớp Học - Sinh Hoạt' do Ban Giảng Huấn khởi đầu 1 tháng Giêng 2016.

 1. Ban Giảng Huấn

  Ban Giảng Huấn Công Dân

  Giảng viên: Nghiêm Phú Phát
  Khai giảng: Ngày Chủ Nhật 10 Tây tháng Giêng 2016
  Bế mạc: Ngày Chủ Nhật 7 Tây tháng Ba 2016
  Giờ học: 2:00 chiều đến 4:00 chiều mỗi Chủ Nhật
  Học phí tượng trưng: 99 đô la

  Ghi danh tại số 714-893-3043


  Lớp Keyboard Cơ Bản (2016)

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn