Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Niêm Phật - Nhạc Hoà Tấu Võ Tá Hân

Chủ đề trong 'Nhạc Phật Giáo' do Bình Lặng khởi đầu 23 tháng Mười 2011.

 1. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN
  Nhạc Võ Tá Hân


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 17 tháng Giêng 2015
 2. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông
  Võ Tá Hân phổ nhạc


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 17 tháng Giêng 2015
 3. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
  Võ Tá Hân phổ nhạc   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 17 tháng Giêng 2015
 4. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
  Võ Tá Hân phổ nhạc   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 17 tháng Giêng 2015
 5. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  CÔNG ĐỨC BẢO SƠN ĐÀ LA NI
  Nhạc Võ Tá Hân
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 17 tháng Giêng 2015
 6. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI (Thập Chú)

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 7. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (Thập Chú)

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn