Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

ODD but GOOD

Chủ đề trong 'Nhạc thể loại khác' do cải bẹ xanh khởi đầu 27 tháng Năm 2010.

 1. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 2. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 3. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân  [​IMG]

  Grandpa Jones


  I'M MY OWN GRAMPA

  Many, many years ago when I was twenty-three
  I was married to a widow who was pretty as could be.
  This widow had a grown-up daughter who had hair of red.
  My father fell in love with her and soon they, too, were wed.

  This made my dad my son-in-law and changed my very life
  For my daughter was my mother, 'cause she was my father's wife.
  To complicate the matter, even though it brought me joy
  I soon became the father of a bouncing baby boy.

  My little baby then became a brother-in-law to dad
  And so became my uncle, though it made me very sad
  For if he was my uncle, then that also made him brother
  To the widow's grown-up daughter, who, of course, was my step-mother.

  My father's wife then had a son who kept them on the run
  And he became my grand-child, 'cause he was my daughter's son.
  My wife is now my mother's mother, and it makes me blue
  Because, although she is my wife, she's my grandmother too.

  If my wife is my grandmother, then I am her grandchild
  And every time I think of it, it nearly drives me wild
  For now I have become the strangest case you ever saw
  (This has got to be the strangest thing I ever saw)
  As husband of my grandmother, I am my own grandpaw.

  Chorus
  I'm my own grandpaw
  I'm my own grandpaw
  It sounds funny I know
  but it really is so
  Oh, I'm my own grandpaw.


  Lời Việt (phỏng dịch)*

  GIÚP BẠN NẦY DÙM...NÓ ĐIÊN RỒI...!

  Bác sĩ hỏi:
  -Anh sao mà vào đây?
  - Tôi điên rồi , vì tôi không rõ tôi là ai?
  Bác sĩ nhíu mày:
  -Anh có thể nói rõ hơn không?
  -Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một
  thiếu nữ truởng thành. Mới đây, bố tôi về bển cưới cô này.
  Bác sĩ bảo:
  -Chuyện thường tình thôi.
  -Nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
  -Cũng không có gì phạm pháp vì dẫu sao cô bé và Bố anh không cùng một huyết thống.
  -Nhưng tôi thì trở thành....cha vợ của Bố tôi.
  Bác sĩ đáp:
  -Thì bắt buộc vậy! Ðó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà!
  -Nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai. Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi .
  -Ummm ..đúng!Không thể gọi khác được.
  -Nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông bà ngoại của nó.
  -Ơ ... ơ .. quả không sai!
  -Mới đây vợ tôi sinh đuợc một đứa con trai.
  Vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi, tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó.
  Nói cách khác: con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi.
  -Ơ ...
  ơ.....ơ....đúng rồi! Phải gọi thế thôi.
  -Như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành dì ghẻ của mẹ nó.
  -Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là....ông nội của tôi và cũng là anh của vợ tôi!
  Vậy bác sĩ xem tôi là ai? Tôi điên rồi ....
  Bác sĩ la lên:
  - Thôi , anh đừng kể nữa , tôi cũng điên rồi  * Từ một điện thư


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Chín 2020
 4. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 5. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Chín 2020
 6. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 7. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Chín 2020
 8. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Chín 2020
 9. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 1 tháng Chín 2016
 10. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 11. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 12. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 13. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân  [​IMG]


  TWELVE PAINS OF CHRISTMAS
  Steve and Kathy Show

  The first thing at Christmas,
  That's such a pain to me:
  Is finding a Christmas tree.

  The second thing at Christmas,
  That's such a pain to me:
  Rigging up the lights.
  And finding a Christmas tree.

  The third thing at Christmas
  That's such a pain to me:
  Hangovers.
  Rigging up the lights.
  And finding a Christmas tree.

  The fourth thing at Christmas,
  That's such a pain to me:
  Sending Christmas cards.
  Hangovers.
  Rigging up the lights.
  And finding a Christmas tree.

  The fifth thing at Christmas
  That's such a pain to me:
  Five month of bills!
  Sending Christmas cards.
  Hangovers.
  Rigging up the lights.
  And finding a Christmas tree.

  The sixth thing at Christmas
  That's such a pain to me:
  Facing my in-laws.
  Five months of bills.
  Oh, I hate those Christmas cards.
  Hangovers.
  Rigging up these lights.
  And finding a Christmas tree.

  The seventh thing a Christmas,
  that's such a pain to me:
  The Salvation Army.
  Facing my in-laws.
  Five months of bills!
  Sending Christmas cards.
  Ohhh geeez.
  I'm tryin to rig up these lights!
  And finding a Christmas tree.

  The eighth thing at Christmas,
  that's such a pain to me:
  I want a transformer for Christmas.
  Charities, and what do you mean YOUR in-laws?!
  Five months of bills.
  Ughh, makin' up these cards.
  oh, Edith get me a beer huh?
  What we have no extension cords?!
  And finding a Christmas tree.

  The ninth thing at Christmas
  that's such a pain to me:
  Finding parking spaces,
  Daddy, I want some candy!
  Donations!
  Facing my in-laws.
  Five months of bills.
  Writing out those Christmas cards.
  Hangovers.
  Now why the hell are they blinking?!
  And finding a Christmas tree.

  The tenth thing at Christmas
  That's such a pain to me:
  Batteries not included.
  No parking spaces.
  Buy me something!
  Get a job you bum!
  Facing my in-laws.
  Five months of bills.
  Yo-ho sending Christmas cards.
  Oh-geez look at this.
  One light goes out, they all go out!
  And finding a Christmas tree.

  The eleventh thing at Christmas
  That's such a pain to me:
  Stale T.V. specials.
  Batteries not included.
  No parking spaces
  Mom, I gotta go bathroom!
  Charities!
  She's a witch, I hate her.
  Five months of bills.
  Oh, I don't even know half these people!
  Oh, who has the toilet paper, huh?
  Turn on a flashlight, I blew a fuse!
  And finding a Christmas tree.

  The twelfth thing at Christmas
  that's such a pain to me:
  Singing Christmas carols.
  Stale T.V. specials.
  Batteries not included.
  No parking!
  WAHH
  Charities.
  Gotta make 'em dinner.
  Five months of bills.
  I'm not sending 'em this year, that's it!
  Shut up, you!
  Fine, you're so smart! You rig up the lights!
  And finding a Christmas tree.

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Chín 2020
 14. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Chín 2020
 15. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 1 tháng Chín 2016
 16. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 11 tháng Chín 2020
 17. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 18. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

 19. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 11 tháng Chín 2020
 20. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 11 tháng Chín 2020

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn