Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

OLDIES but GOODIES #2

Chủ đề trong 'Nhạc thể loại khác' do Góc Biển khởi đầu 12 tháng Mười Hai 2013.

 1. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 2. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 3. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 4. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 5. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 6. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 7. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 8. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 9. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 10. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 11. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 12. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 13. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 14. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 15. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 16. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 17. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 18. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

 19. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]
  Paul Anka


  SHE'S MY WOMAN, SHE'S MY FRIEND


  she’s the core of my existence
  keeper of my heart
  i show her no resistance
  i know i’m not that smart

  turn my back on some things
  my ego has its way
  if i’m sure, i’m sure of one thing
  in her life i’ll always stay

  she’s the first breath in the morning
  and the last breath i’m taking in the end

  laying there beside her
  at the finish of my day
  she knows what i’m thinking
  i never have to say

  she holds me for a moment
  her passion takes me in
  i lose myself within her
  forgetting where i’ve been

  she’s the first breath in the morning
  and the last breath i’m taking in the end

  she speaks to me so gentle
  when i can be so cruel
  she’s soft and sentimental
  but she’s n*body’s fool

  a strength within her silence
  that sets my mind at ease
  she penetrates my dark side
  brings me to my knees
  she’s the first voice i’ll be hearing
  in the end

  i cry with her
  i cry with her
  confide in her
  provide for her
  i cry with her
  rely on her
  i’d die for her
  i’d cry for her
  she’s my woman

  i think she knows me better
  than i’ll ever know myself
  since the day i met her
  there’s been n*body else

  echoes of our memories
  remind me every day
  i stop what i’m doing
  i think of her and say

  she’s the first breath in the morning
  and the last breath i’ll be taking in the end

  and i cry with her
  i cry with her
  confide in her
  i provide for her
  and i cry with her
  i rely on her
  i’d die for her
  i cry with her

  she’s my woman
  she’s my woman
  and i’d cry for hr
  and i’d try for her
  cause she gives to me what i need
  when i need something more
  than i can give to myself

  she’s my woman
  she’s my woman


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 2 tháng Tám 2016
 20. Góc Biển

  Góc Biển Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng
  [​IMG]   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 31 tháng Mười Hai 2016

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn