Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Phúc Âm Chúa Giêsu - Chúa Nhật thứ hai mươi bốn Mùa Thường Niên.

Chủ đề trong 'Công Giáo' do GoldPig khởi đầu 11 tháng Chín 2021.

 1. GoldPig

  GoldPig Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mươi bốn Mùa Thường Niên (ngày 12/9/2021)
  Mời các Anh Chị cùng đọc và chia sẻ lời Chúa.

  Phúc Âm:
  Mc 8: 27 - 35
  27 Ðức Yêsu đi ra với môn đồ đến những làng mạc giáp Caisaria của Philip. Trên đàng Ngài nói với môn đồ Ngài rằng: "Theo như người ta nói thì Ta là ai?" 28 Họ thưa Ngài rằng: "Yoan Tẩy giả; nhóm khác: là Êlya; nhóm khác nữa: là một vị nào trong các tiên tri". 29 Rồi Ngài hỏi họ: "Còn các ngươi, các ngươi nói Ta là ai? "Ðáp lại, Phêrô nói với Ngài: "Ngài là Ðức Kitô!" 30 Và Ngài căn dặn họ không được nói với ai về Ngài.
  31 Và Ngài bắt đầu giảng dạy nọ rằng: "Con người phải chịu nhiều đau khổ, và bị hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục phế thải, bị giết đi, và sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Ngài công khai tuyên bố các điều đó. Và Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách Ngài. 33 Nhưng quay lại, và nhìn các môn đồ, Ngài mắng Phêrô: "Xéo đi sau Ta, hỡi Satan! vì ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".
  34 Gọi dân chúng lại làm một với các môn đồ, Ngài nói với họ: "Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và theo Ta. 35 Vì kẻ nào muốn cứu lấy sự sống mình, thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, và vì Tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình.
  Đó là lời Chúa.

  Chia sẻ lời Chúa:
  “Thầy là Đấng Ki-tô. Con Người phải chịu nhiều đau khổ.”
  Bạn thân mến,
  Tin Mừng hôm nay bạn và tôi đã nghe rất nhiều lần, và có khi thuộc lòng mẫu đối thoại giữa Đức Chúa Giê-su với các môn đệ của Ngài, mẫu đối thoại có hai câu hỏi của Đức Chúa Giê-su:
  1. Người ta nói Thầy là ai?
  2. Anh em bảo Thầy là ai?
  Hai câu hỏi thật bất ngờ với các tông đồ.
  1. Người ta bảo Thầy là ai?
  Thời của Đức Chúa Giê-su: đám đông dân chúng bảo Ngài là vị đại tiên tri, vì Đức Chúa Giê-su giảng dạy như Đấng có quyền uy; lại có người bảo Đức Chúa Giê-su là Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến, vì Ngài làm rất nhiều phép lạ thi ân giáng phúc cho dân chúng; những người Biệt Phái và Pha-ri-siêu thì cứ cho là Đức Chúa Giê-su ăn nói lộng ngôn phạm thượng đến Thiên Chúa, và ghen ghét thù hằn Ngài, cho nên luôn tìm cách để “chơi” Ngài, cuối cùng thì vu vạ cáo gian Ngài, và xin tổng trấn Phi-la-tô lên án và đóng đinh Ngài vào thập giá…
  Thời nay: Bên cạnh những người biết và tin vào Đức Chúa Giê-su, thì vẫn còn có nhiều người chưa biết Ngài là ai; có nơi người ta đá đảo Hội Thánh của Ngài, có nơi người ta bách hại những người tin vào Đức Chúa Giê-su, và có những nơi người ta cuồng nhiệt sát hại những ai tin vào Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người, là Đấng cứu độ trần gian…
  Thời của Đức Chúa Giê-su cũng như thời nay –thế kỷ 21- có người coi Đức Chúa Giê-su là vị cứu tinh nhân loại, có người coi Đức Chúa Giê-su là tên tội phạm bị đóng đinh trên thập giá, và còn có nhiều người tìm cách bách hại những ai mang danh Ki-tô hữu…
  2. Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?
  Các môn đệ của Đức Chúa Giê-su thật bất ngờ khi Ngài hỏi các ông về bản thân Ngài, và chắc chắn các ông rất lúng túng vì không ngờ Thầy lại hỏi câu ấy, bởi vì các ông đi theo Đức Chúa Giê-su, nhưng có lẽ như chưa bao giờ để ý đến Ngài là ai ! Nhưng nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà thánh Phê-rô đã mau mắn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô”.
  Có một ngày đẹp trời nào đó, Đức Chúa Giê-su cũng sẽ hỏi cá nhân bạn và tôi: “Còn con, con bảo Thầy là ai? Nếu con bảo Thầy là cứu chúa của con, là Thiên Chúa của con, sao con vẫn sống như người chưa biết Thầy, sao con vẫn sống kiêu căng, ích kỷ, ghét ghen với tha nhân? Sao con vẫn cứ lấy Thầy ra làm khiên mộc để con biện hộ cho việc làm không tốt đẹp của con…?- Thì bạn và tôi phải trả lời ra sao !
  Và Đức Chúa Giê-su cũng sẽ hỏi những người trong cộng đoàn của bạn và tôi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai? Nếu các con bảo Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống, nên các con từ bỏ mọi sự để theo Thầy, sao các con vẫn còn chia bè chia phái để đấm đá khai trừ nhau, sao các con vẫn cứ nói xấu nhau trong cộng đoàn, sao các con vẫn cứ muốn làm lớn để đạp bỏ anh em chị em trong cộng đoàn của mình? Các con tự nguyện sống trong cộng đoàn để nên thánh, nhưng sao các con vẫn cứ coi anh em chị em như kẻ thù giống như con cái của ma quỷ vậy? Thì bạn và tôi sẽ trả lời ra sao với Ngài !
  Bạn thân mến,
  Nơi người nghèo khó, Đức Chúa Giê-su hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai…?
  Nơi người bất hạnh, Đức Chúa Giê-su hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai…?
  Nơi những trẻ em đói khổ, Đức Chúa Giê-su hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai…?
  Nơi người giàu có bất lương, nơi người ỷ quyền ỷ thế hiếp đáp dân nghèo, Đức Chúa Giê-su hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai...?
  Bạn và tôi đều biết Đức Chúa Giê-su là ai rồi, nhưng có lẽ chúng ta chỉ biết Đức Chúa Giê-su trong nhà thờ, chỉ biết Đức Chúa Giê-su hiện diện trong bí tích Thánh Thể mà thôi, chứ chúng ta chưa biết Đức Chúa Giê-su đang hiện diện trong những người anh em bất hạnh chung quanh chúng ta...!
  Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
   
 2. GoldPig

  GoldPig Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  "Lời CHÚA là của ăn hằng ngày cho Linh Hồn ta..."

  Thứ Hai 13/9/2021
  Phúc Âm: Lc 7, 1-10
  "Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy".
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
  Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm".
  Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.
  Ðó là lời Chúa.
  Suy Niệm:
  Viên đội trưởng là người ngoại giáo nhưng ông mạnh tin vào Ðức Giêsu. Ông khiêm tốn nhận ra sự bất xứng và không dám rước Ngài vào nhà mình. Ngày nay Ðức Giêsu không còn hiện diện cụ thể, nhưng qua bí tích Thánh Thể, qua Thánh Thần và Lời của Ngài vẫn đang nuôi dưỡng, hướng dẫn và trợ giúp chúng ta hằng ngày trong cuộc sống. Ta có đủ đức tin như viên đội trưởng để sức mạnh của Chúa có thể hoạt động trong chúng ta không?
  Cầu Nguyện:
  Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin vào tình yêu của Chúa. Nhiều lúc chúng con hay kêu trách Chúa vì cuộc sống gặp nhiều đau khổ. Chúng con rất cần sự hiện diện của Chúa. Xin tình yêu Chúa luôn ngự trị và nâng đỡ gia đình và nhân loại chúng con. Amen.
   
 3. GoldPig

  GoldPig Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  "Lời CHÚA là của ăn hằng ngày cho Linh Hồn ta..."

  Thứ Ba 14/9/2021 Lễ Tôn Vinh Thánh Giá Chúa.
  "Con Người phải bị treo lên".
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.
  "Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".
  Ðó là lời Chúa.
   
 4. GoldPig

  GoldPig Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  "Lời CHÚA là của ăn hằng ngày cho Linh Hồn ta..."

  Thứ Tư 15/9/2021 Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi
  Phúc Âm: Ga 19, 25-27
  "Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâ can"
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.
  Ðó là lời Chúa.
   
 5. GoldPig

  GoldPig Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  "Lời CHÚA là của ăn hằng ngày cho Linh Hồn ta..."

  Thứ Năm 16/9/2021
  Phúc Âm: Lc 7, 36-50
  "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
  Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!" Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".
  "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng".
  Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".
  Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".
  Ðó là lời Chúa.
  Suy Niệm:
  Người phụ nữ trong Tin Mừng tuy có tội nặng hơn mọi người, nhưng chị biết lỗi và tin vào Ðức Giêsu. Chị bất chấp cái nhìn khinh miệt của mọi người để tìm đến với Ðức Giêsu. Trước niềm tin mạnh mẽ và tình yêu mến chân thành, dù tội chị rất nhiều, nhưng chị đã được tha tất cả. Như vậy niềm tin và lòng yêu mến là điều kiện cần thiết để chúng ta được ơn tha thứ và cứu độ.
  Cầu Nguyện:
  Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn mỗi người chúng con. Ðể chúng con biết nhận ra con người tội lỗi của mình mà ăn năn hối cải. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là Ðấng bao dung và luôn yêu thương. Dù tội của chúng con có thẫm như vải điều, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng tinh như tuyết. Chúng con không bao giờ phải lo sợ và thất vọng. Amen.
   
 6. GoldPig

  GoldPig Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  "Lời CHÚA là của ăn hằng ngày cho Linh Hồn ta..."

  Thứ Sáu 17/9/2021
  Phúc Âm: Lc 8, 1-3
  "Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người".
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
  Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.
  Ðó là lời Chúa.
  Suy Niệm:
  Ðức Giêsu không ngừng thi hành sứ mệnh của mình. Ngài đi khắp làng mạc, thành phố để rao giảng Tin Mừng và quên cả mệt nhọc. Các môn đệ và các phụ nữ đi theo Ðức Giêsu cũng cộng tác với Ngài trong sứ mệnh ấy. Ðặc biệt tác giả Luca cho biết những người phụ nữ theo Chúa là những người đã được Chúa trừ quỷ và chữa lành bệnh. Họ lấy của cải mà giúp đỡ Chúa. Tất cả những ai được Thiên Chúa kêu gọi và ban ơn đều cùng với Ðức Giêsu để đi loan báo Tin Mừng cứu độ.
  Cầu Nguyện:
  Lạy Chúa Giêsu, ngày nay còn biết bao nhiêu người chưa được đón nhận Chúa. Thế giới này còn nhiều nơi cần đến bước chân của Chúa. Giáo Hội và mỗi người chúng con có bổn phận tiếp nối con đường Chúa đi để đem ánh sáng cho cuộc đời. Xin cho chúng con biết tích cực, dùng tất cả các khả năng và ân lộc Chúa ban để đóng góp công cuộc loan báo Tin Mừng. Ðể tất cả mọi anh em chúng con được nhận biết Cha và cùng xum họp với nhau trong tình yêu thương của Cha. Amen.
   
 7. GoldPig

  GoldPig Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  "Lời CHÚA là của ăn hằng ngày cho Linh Hồn ta..."

  Thứ Bảy 18/9/2021
  Phúc Âm: Lc 8, 4-15
  "Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
  Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
  Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
  Ðó là lời Chúa.
  Suy Niệm:
  Bài dụ ngôn hôm nay nói đến bốn mẫu người, bốn thái độ đối với Lời Hằng Sống. Bài Phúc Âm đã được Ðức Giêsu cắt nghĩa thật rõ ràng, mạch lạc như một tấm gương cho ta soi thấy rõ con người mình. Tôi đã có thái độ nào trước Lời Chúa? Tôi là loại người nào?
  Bên cạnh đó, bài dụ ngôn còn hé mở cho ta tính chất lạc quan: Dù cho chỉ một ít hạt giống rơi vào đất tốt, nhưng cũng đã được mùa gặt dư đầy. Ðây là một bài học vừa khuyên nhủ vừa khuyến cáo. Mảnh đất có thể tốt có thể xấu, nhưng việc đón nhận Lời Chúa đòi buộc người nghe phải lắng nghe với tâm hồn lành thánh và trung thực.
  Cầu Nguyện:
  Lạy Chúa Giêsu, ước gì cuộc đời mỗi chúng con cũng như mảnh đất tốt, để Lời Ngài gieo vào cũng được đơm bông, kết trái nơi tâm hồn chúng con. Xin đừng để những lo âu trần thế, những ăn chơi sa đọa bao phủ đời chúng con như những hạt giống rơi vào bụi gai bị chết ngạt. Nhưng xin cho chúng con biết cảm nghiệm Lời Chúa, để Lời sinh sôi trong tâm hồn chúng con. Và từ những hoa trái đó làm cho danh Thánh Chúa được lan tỏa khắp nơi. Amen.
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn