Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Phút Cầu Nguyện

Chủ đề trong 'Công Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 3 tháng Tám 2018.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 03/08/2018:
  HIỂU BIẾT ĐỂ MẾN YÊU

   
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 04/08/2018:
  AI ĐÃ CHO TA ĂN

   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 06/08/2018:
  Sự đột phá trong tình yêu

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 07/08/2018:
  Giá trị thật

   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 08/08/2018:
  Không để bệnh nhân nghèo phải chết

   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 09/08/2018:
  Chọn lựa

   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 10/08/2018:
  Chia sẻ trong yêu thương

   
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 11/08/2018:
  Sự thánh thiện nằm trong cách tiêu tiền của chúng ta

   
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 13/08/2018:
  Hy sinh tự nguyện

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn