Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Phim Truyện Phật Giáo - BUDDHA - ĐỨC PHẬT ( Tập 23 )

Chủ đề trong 'Phật Giáo' do NuocCamLo khởi đầu 10 tháng Năm 2014.

 1. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Truyện kể rằng: Phật nói Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 2. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phim: Nhiều phim về truyện kể phật giáo

  PHIM: Mục Liên Cứu MẸ   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 3. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  PHIM: Nhiều phim về truyện kể Phật Giáo

  Phim: NGHỊCH TỬ   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 4. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU PHIM TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Liễu Phàm Tứ Huấn   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 5. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Đòi Nợ   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 6. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 7. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Oan Hồn 49 Ngày


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 8. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Báo Ứng Hiện Đời   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 9. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Oan Hồn Đòi Mạng


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 10. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Chợt Tỉnh Cơn Mê 1/2

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 11. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Chợt Tỉnh Cơn Mê 2/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 12. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Nghịch Duyên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 13. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  PHIM: Sự Tích "CHÚ ĐẠI BI"


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 14. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  Phim: XUÂN-HẠ-THU-ĐÔNG


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 15. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  Phim: Quan Âm Bán Cá 1/2
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 15 tháng Bảy 2017
 16. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio Phim: NHIỀU TRUYỆN KỂ PHẬT GIÁO ĐÓNG THÀNH PHIM

  Phim: Quan Âm Bán Cá 2/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 17. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO

  PHIM: Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 18. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phim: Duyên Trần Thoát Tục

   
 19. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phim: Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm

   
 20. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phim: Nhân Quả Cuộc Đời

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn