Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Subaru triệu hồi 228,648 xe Legacy sedans và Outback wagons của năm 2018

Chủ đề trong 'Sửa Xe' do Bác Sĩ Xe khởi đầu 17 tháng Mười 2018.

  1. Bác Sĩ Xe

    Bác Sĩ Xe Thường Trú Nhân

    Vì thảo trình trong xe có thể không cho phát sáng thông báo "đèn sắp hết xăng", Subaru phải triệu hồi 228, 648 xe Legacy sedans và Outback wagons theo lệnh của National Highway Traffic Safety Administration.

    Subaru nói sẽ gửi thông báo đến từng chủ xe bị ảnh hưởng vào tháng Mười Hai 2018. Chủ xe cũng có thể gọi điện thoại dến Subaru tại số 1-844-373-6614 để biết tình trạng của xe mình.
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn