Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tâm

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Tâm Linh' do Việt Dương Nhân khởi đầu 22 tháng Chín 2009.

 1. Nhận...
  "Ngẫm hay muôn sự tại Trời
  Trời kia đã bắt làm người có thân
  Bắt phong trần, phải phong trần
  Cho thanh cao, mới được phần thanh cao"

  ("Kim-Vân-Kiều" Nguyễn Du)


  Trời cho phải nhận biết sao
  Lỗi đành chịu vậy, chớ bào chữa chi
  Thương được trọng, ghét bị khi
  Hiểu rồi thâu nhập có gì ngạc nhiên

  Ráng sao ăn ở lành hiền
  Thiệt mình chút đĩnh, chớ phiền tha nhân
  Cố so bằng phẳng cán cân
  Nhẹ lòng dấn bước đường trần Bát-Phong.

  Dựng màn để cản gió giông
  Hài đinh, dép sắt gai chông sợ gì
  Đường ta đi, ta cứ đi
  Nắng mưa chẳng ngại, dạ trì, gan kiên.

  Khắc ghi lời của Thánh hiền
  Học đòi Quân Tử, theo Tiên cảnh Trời
  Trần gian là của muôn loài
  Tâm bình, hồn lặng đêm ngày nhàn an

  Nguyệt - Dương sáng, mây mù tan
  Thiều Quang chiếu rọi ngút ngàn muôn phương.

  DT_vdn
  (Villemomble, 23giờ25 tư gia Hồng-Lộc, đêm trăng xuân 28-05-1999)
   
 2. Giải Thoát Nơi Đất Vườn Thơ

  Đất vườn thơ
  Là Nguyệt sáng chứa chan
  Là vầng Dương
  Soi chiếu khắp muôn ngàn
  Là chiếc thuyền Bát Nhã
  Đưa dân gian qua cầu đổ vỡ.
  Là nơi để giải thoát
  Những tâm hồn nức nở
  Cũng là đất vùi chôn
  Đau khổ kiếp con người.

  Xin cảm tạ... Đất vườn thơ ơi !
  Đời ta đã giải thoát được rồi
  Không thắc mắc, bồi hồi gì nữa
  Mà nghe nhẹ nhàng, thanh thản thôi.

  Diệu Thi_vdn
  (Ivry-sur-Seine, Bạch Am, xuân 2004)
   
 3. Mẹ Là Tất Cả

  Thuở ấy, đời Mẹ phong ba, té ngựa
  Mẹ còn xuân. Con lại quá bé thơ
  Mẹ định sang thuyền. Con tuổi dại khờ
  Nên thù ghét bướm vờn loanh quanh Mẹ.

  Từ tuổi mộng, xuân xanh mùa hoa nở
  Bướm ong vờn, con thương Mẹ vô biên
  Con trở về, với tâm tánh diệu hiền
  Mẹ vĩnh viễn không còn bên con nữa.

  Mẹ là tất cả, là bầu sữa ngọt,
  Là suối nguồn trong, con lội, con bơi
  Nhưng bây giờ Mẹ đã xa con rồi...
  Lòng tưởng nhớ nghẹn ngào, xin chúc Mẹ :

  Chúc Mẹ đi được yên lành
  Vào nơi đất Phật nhặt cành Vô-Ưu
  Chúc Mẹ giấc ngủ như ru
  Nhẹ nhàng trong cõi thiên thu tuyệt vời.

  Diệu Thi_vdn
   
 4. Lời dạy của một vị Sư Phụ

  Lợi hại mấy điều KHÔNG

  Không ngạo mạn khiến người trọng lễ
  Không chấp tâm khiến thân thể nhẹ nhàng
  Không ghét ganh khiến chẳng tính nghi nan
  Không tham dục khiến bảo toàn đạo đức
  Không tự trị khiến cho người khác trị
  Không lỗi lầm khiến chẳng sợ ai.
  Không lợi danh khiến chẳng bợ đó đây,
  Không sân nộ khiến lời đầy hoà nhã.
  Không kiên nhẫn khiến hoại hư việc cả
  Không phiền ưu khiến thư thả trong lòng
  Không vị tư khiến chẳng sự bất công.
  Không biếng nhác khiến việc không bỏ sót
  Không cá nhân khiến làm xong đại cuộc,
  Không tha mình khiến chẳng buộc tội ai.
  Không tâm mê khiến đời chẳng nhiễm say,
  Không ích kỷ khiến lòng hay bố thí.
  Không suy xét khiến sự không thông lý
  Không tự tin khiến nản chí dễ dàng.
  Không quyết tâm khiến khó vượt gian nan
  Không biết thẹn khiến tài năng khó phát
  Không chịu hối khiến thêm nhiều tội ác
  Không chơn tu khiến đoạ lạc không thôi
  Không tâm lành khiến đức chẳng sinh sôi
  Không niệm Phật khiến khó ngồi Cực Lạc
  Không tỉnh ngộ khiến khó tìm bến giác
  Không chủ tâm khiến tà ác cuốn lôi
  Không trì thiền khiến vọng động không thôi
  Không tưởng Phật khiến sự đời loạn tưởng.
  Không nhân lành khiến sẽ không phước hưởng
  Không thuỷ chung khiến phí uổng công tu
  Không thanh tâm khiến ánh huệ khó thu
  Không đuốc Phật khiến đời mờ lạc lối.
  Không tinh tiến khiến Liên Hoa khó tới
  Không trau tâm khiến lấp mối huyền vi
  Không tu nay khiến mai mốt khổ nguy
  Không hành đạo khiến mất kỳ giải thoát.

  Thanh Sỹ ​
   
 5. Thơ Rabindranah TAGORE
  Thi Sĩ Đông Hồ dịch

  Quê Hương Nhân Loại


  Đó là chốn lẳng tăng khí cốt
  Đó là nơi khoáng đạt tâm hồn
  Là nơi bác ái chứa chan
  Là nơi chẳng có tương tàn tương ly
  Đó là chốn trí tri cách vật
  Đó là nơi nỗ lực thành công
  Là nơi đạo lý quán thông
  Thanh cao chẳng lẫn trong vòng tối tăm
  Đó là chốn vững cầm thiên ý
  Bước vào nơi ngõ trí đường nhân
  Thảnh thơi trong cõi tinh thần
  Quê hương nhân loại muôn phần tỉnh tươi.


  Lời Cầu Nguyện


  Cầu nguyện đấng toàn năng toàn trí
  Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn
  Cầu cho lòng được tự nhiên
  Khi vui vui thoảng khi buồn buồn qua
  Cầu cho được tài hoa lỗi lạc
  Để đem thân gánh vác việc đời
  Lòng ta nguyện với lòng trời
  Gần đời cao thượng xa đời nhỏ nhen
  Nguyện đừng khuất phục quyền uy vũ
  Nguyện đừng khinh bỏ kẻ khốn cùng
  Lòng trời xin tựa cho lòng
  Trong khuôn số mạng vui cùng Hóa nhi.

  "VDN sưu tầm trong quyển ‘’Việt Nam Quang Hoa’’ tr. 167 & 168
  của Hàn Lâm - Tiến Sĩ - Hương Giang - Thái Văn Kiểm"

   
 6. Có Những Lúc...

  Có những lúc thấy mình một cõi
  Chốn dương gian chắng có bóng người
  Vung vai, hít thở vài hơi
  Lên NET gõ gõ tiếng cười rền vang.

  Có những khi bình an yên tĩnh
  Không buồn_vui ngồi tịnh giữa nhà
  Niệm Quan Âm, tưởng Di Đà
  Vững lòng tính ngưỡng, Thích Ca bên mình.

  Diệu Thi_vdn
   
 7. Tâm II

  Thân yên tịnh lạc đấy Niết Bàn
  Phiền não lao xao đó trần gian
  Suối lòng tinh khiết bụi nào bám
  Chợ đời nhập cuộc TÂM vững an

  (dt_vdn)


  Thân thọ tâm pháp


  Thân bất tịnh bởi do huyển có
  Tâm vô thường bởi nó lăng xăng
  Thọ thị khổ muôn vạn phần
  Pháp vô ngã mãi trôi lăng không ngừng

  Không thân thì chẳng khổ sầu
  Không tâm thì chẳng vọng cầu viển vong
  Một đời sống thế cho xong
  Vào không diệu hữu không trong không ngoài

  Bể sầu cuộn sóng trần ai
  Nương thuyền Bác Nhã đêm dài thoát si
  Chân Như quả bất tư Nghì
  Vào ra an tịnh sân si vô hình

  Bốn bề trời đất lặng thinh
  Bát phong kia mới vô tình lướt qua
  Gió đời là chuyện quỷ ma
  Lòng không dao động khỏi sa bể đời

  Dứt tình khi dứt làn hơi
  Chỉ còn nghiệp dĩ vào nơi luân hồi
  Cố công niệm Phật xa rời
  Để mong ra khỏi phương trời trầm luân

  Hương Việt
   
 8. Tự Thắng Mình

  Ta tự khắc sầu trong trái tim
  Ta tự thả đời trôi nổi chìm
  Ta tự lái chèo con thuyền nhỏ
  Ta tự dựng lều ngồi lặng im.

  Ta tự thua người để thắng ta
  Ta tự xóa nhòa những xa hoa
  Ta tự xả buông bao vật chất
  Ta tự tìm đường lánh đọa sa.

  DiệuThi_vdn

  Bạch Am, đêm 27.12.2006 ​
   
 9. ..... Buông .....

  Nhặt được một câu
  Buông xả cả đời
  Dính mắc một lời
  Khổ đau suốt kiếp

  Trái oan, oan trái
  Nghiệp quả trả vay
  Lẩn quẩn đêm ngày
  Luân hồi nối tiếp ..

  .....XẢ.....

  dt
  Những ngày cuối tuần, cuối tháng, cuối năm
  Bạch Am 29.12.2006 ​
   
 10. Mười Phương Là Nhà

  Cô liêu một góc bên đời
  Nhưng lòng gởi khắp chân trời biển xa
  Mười phương đâu chẳng là nhà
  Tâm cầu mong cõi Ta-bà BÌNH AN

  DT_vdn
  Bạch Am 30.12.2006​
   
 11. Phù Du ...

  Mong manh là kiếp con người
  Cuộc đời là chuỗi khóc cười triền miên
  Sau vui tiếp đến ưu phiền
  Mấy ai bước được đến miền thần tiên

  Hảo huyền là mối lương duyên
  Sông Tương Biển Ái ấy miền trầm luân
  Từ thơ ngây đến phong trần
  Đếm sao cho hết những lần lệ rơi ?

  Sang hèn rồi cũng thế thôi
  Dưới lòng đất lạnh rã rời tay không
  Còn gì đâu nữa mà mong
  Đã qua ngày tháng thu đông hận sầu

  Qua rồi xuân hạ muôn màu
  Qua đi cay đắng ngọt ngào phù du
  Thân tan trong chốn bụi mù
  Tình tan trong cõi thiên thu ngậm ngùi

  Hà Lệ Thu
  Paris, 9.5.2007​
   
 12. Thả Tâm

  Sóng to, gió lớn ùa về
  Tấm thân nhầu nát - chẳng hề hấn chi
  Thất tình lục dục (tham) sân si
  "Thanh Gươm Trí" hãy kiên trì chận ngay.

  *

  Đấy mới biết Như Lai thử thách
  Xem tâm linh xử cách ra sao
  Ráng lên... cứng rắn đi nào
  Đừng ham danh lợi mà vào "lưới mê"

  Rồi Phật Tổ sẽ chê, sẽ trách
  Con ăn năn Sám Hối muộn màng
  Chi bằng chớ dối lòng mình
  Thả TÂM tự tại... ánh Minh Quang về.

  vdn_dt
  Bạch Am, bình minh 28.6.2007
   
 13. Từ - Bi - Hỷ - Xả

  Từ là tâm chẳng sân-si
  Bi là thương hết không vì một ai
  Hỷ là vui vẻ hòa hài
  Xả là xóa hết đắng cay vui buồn...

  (DT_vdn)
   
 14. Sám Hồng Trần


  Cõi trần thế sắc thân trôi nổi,
  Mấy ai từng trăm tuổi được đâu,
  Đời là bể khổ bấy lâu,
  Chỉ vì mê muội ăn sâu khôn rời.
  Bởi vô minh tự thời vô thủy,
  Thọ, tưởng, hành, thức khởi nhân duyên,
  Luân hồi sinh tử liên miên,
  Ra vào ba cõi, xuống lên sáu đường. O
  Lê Long Đỉnh khôn lường hoang đạo,
  Giết dân lành, dâm bạo vô lương,
  Nhãn tiền nghiệp báo liệt giường,
  Hờn chồng oán chất, cùng đường bỏ thân. O
  Lý Thái Tổ xuất thân học đạo,
  Lấy đức lành dạy bảo dân yên,
  Lẫy lừng, phạt Tống bình Chiêm,
  Mấy trăm năm Lý, văn minh rạng ngời. O
  Trần Thái Tôn dựa nơi Phật pháp,
  Lấy tu hành trị nước, an dân,
  Mấy lần đuổi giặc ngoại xâm,
  Truyền ngôi kế vị mấy trăm năm liền. O
  Hãy nhìn lại tôi hiền Nguyễn Trãi,
  Tận trung mà vẫn phải oan gia,
  Vì sao tru diệt cả nhà?
  Vì sao ba họ rồi ra bỏ đời?
  Vì sao được phục hồi chức tước,
  Có phải vì nghiệp trước hay không?
  Anh hùng cái thế Quang Trung,
  Vì sao mạng yểu não nùng non sông? O
  Nhìn những cảnh vô thường khôn xiết,
  Tử sinh mà ai biết ra sao?
  Đời này, đời trước, đời sau,
  Người hiền tự thuở trông vào đức nhân. O
  Hãy nhìn lại Lý, Trần, Lê, Nguyễn,
  Người hiếu hiền thể hiện đức nhân,
  Dù cho danh lợi muôn phần,
  Bất nhân thất đức xa gần ai khen?
  Giữa trần tục bon chen danh lợi,
  Mùi thế trần sao vội cho thơm,
  Vinh hoa phú quý chập chờn,
  Như là bọt nước trong cơn sóng cồn.
  Thuốc tiên của Lãn Ông Hải Thượng,
  Đã bao giờ cứu mạng mình đâu,
  Sinh-già-bệnh-chết bấy lâu,
  Đã thành quy luật gây bao khổ sầu.
  Dù vua chúa, công hầu, khanh tướng,
  Hay nghèo hèn vất vưởng thương đau,
  Cuối cùng ba tấc đất sâu,
  Yên mình một nấm cỏ khâu xanh rì. O
  Đã biết vậy đừng mê muội nữa,
  Kiếp nổi chìm lần lựa trôi qua,
  Thành tâm niệm Phật Di-đà,
  Làm lành gây phước để mà tu tâm. O
  Đã biết cảnh hồng trần trôi nổi,
  Một ngày nào cát bụi buông xuôi,
  Vô thường muôn sự rõ rồi,
  Hoa sen chín phẩm là nơi an bình.
  Đã qui luật tử sinh không khỏi,
  Sống cũng đừng nông nổi gian tham,
  Chỉ vì nghiệp ác đã làm,
  Chuốc vào quả báo lại càng đau thương.O
  Quyền chức trọng đường đường tự đắc,
  Chỉ một cơn gió lốc tiêu điều!
  Của tiền tranh đoạt bao nhiêu?
  Rồi hai thước đất ai nhiều hơn ai? O
  Hãy về trước Phật đài sám hối,
  Biết bao điều tội lỗi xưa nay,
  Nhất tâm niệm Phật đêm ngày,
  Nguyện về Cực Lạc ngồi đài hoa sen. OOO

  (Không biết tác giả)
  ST
   
 15. Dừng Tâm


  Lang thang trong sáu nẻo
  Mê lầm ba cõi si
  Kiếp nào không ái dục
  Đời nào được chuyển y ???
  *
  Hãy dừng tâm đi thôi !
  *
  Lằng nhằng nơi chợ búa
  Công danh mãi múa may
  Làm sao niệm tỉnh giác
  Để đại ngộ có ngày ???
  *
  Hãy dừng tâm đi thôi !
  *
  Làm sao chốn loạn ngôn
  Ta thành thực hùng hồn?
  Làm sao nên ngây dại
  Giữa kẻ khéo người khôn?
  *
  Hãy dừng tâm đi thôi !
  *
  Làm sao đạt đại bi
  Nơi ganh ghét tị hiềm ?
  Làm sao tìm chân thực
  Nơi hình bóng tiếng vang ?!?! !
  *
  Hãy dừng tâm . . .
  *
  Dừng tâm đứng lại : thân, tâm, tánh
  Một niệm vuông tròn : tâm đắc tâm !
  (Lê Anh Chí)

  *

  Nhẹ Tâm

  Cô đơn duới ánh đèn mờ
  Thả hồn trong cõi bơ vơ mịt mù
  Lần mò hái được "Vô Ưu"
  Thoạt nhiên tỏa sáng, tâm tư nhẹ nhàng.
  (vdn)

  Lần tràng hạt miệng Nam mô Phật
  Giữa vầng trăng tỏa sáng mênh mông
  Bước đi thơ thới trong lòng
  Cuộc đời như thế cầu mong điều gì ?!

  Ngày hai buổi lo chi đủ thiếu
  Cơm đủ no giường chiếu ấm thân
  Ngày đêm niệm Phật ân cần
  Còn chi ham muốn tham sân với đời !

  Hương Việt

  *

  "Tâm Đắc Tâm"(*)

  Thương nhớ thương biết bao kỷ niệm
  Cánh đồng vàng ẩn hiện trong tâm
  Nhớ ngôi nhà Mẹ (ở) "Xóm Đầm"
  Đơn sơ nho nhỏ vẫn nằm trơ trơ

  Những tháng năm bơ vơ xứ lạ
  Tìm kế phương nuôi Mẹ, Chị, Anh
  Áo cơm no ấm an lành
  Ngày mai "trở lại" lòng thanh thản lòng

  Chẳng ước mong rườm rà vật chất
  Nào "mê" đời phú quí cao sang
  "Tâm Đắc Tâm*" diệt tham sân...
  "Từ Bi Hỉ Xả lành nhân, lợi người".

  vdn_dt
  ________________
  (*) Thơ Lê Anh Chí

  ________________
  " PHỦI BỤI TRỪ DƠ "

   
 16. Hạc Hồng Khép Cánh

  Vẳng nghe điệu nhạc cung đàn
  Mảnh đau thương, hóa trăm ngàn giọt châu

  Thâm trầm đời chuốc lắm sầu
  Từ em về chốn đỉnh đầu núi xa.

  Em đi nước bốc, mây sà
  Gió ngưng, mưa đọng, tiếng ca im lìm.

  Hạc hồng khép cánh trong đêm
  Ngủ yên giấc mộng mơ tiên hiện về.

  ............... !!

  Hồn chìm trong cõi đam mê
  Say sưa ngụp lặn, lết lê thân tàn

  Sổ đời nay đã sang trang
  Gió giông lắng lặng, mây ngàn biếc xanh.

  Như Kiều_vdn [/cebter]​
   
 17. Thoát

  Từ ta thoát chốn ưu phiền
  Qua vùng tĩnh lặng điềm nhiên lắng lòng
  Bận gì trong gió, ngoài giông
  Mưa sa, nắng táp hồn không vướng sầu.

  vdn_NhưKiều

  (17.6.2009)​
   
 18. Buồn Buồn Buồn !!

  Sao mà buồn thế hỡi em ?
  Cái buồn hãy ráng khiêng đem khỏi lòng

  Buồn buồn hãy liệng xuống sông
  Cho trôi biệt tích, nếu không sẽ cuồng

  Vẳng nghe tiếng mõ hồi chuông
  Niệm câu lục tự xả buông cơn buồn !
  ..........!

  vdn
  (Bạch-Am, đêm buồn khủng khiếp 23.11.2011)​
   
 19. Lại Buồn !

  Hôm nay tôi bỗng nhiên buồn
  Mà hồn thơ chẳng trào tuôn một vần !!

  Đêm nay nước mắt lưng tròng
  Có ai hiểu nổi đáy lòng của tôi !!

  Bên rèm nghe tiếng lá rơi
  Xạc xào như thể chân người dẫm lên !!

  vdn​
   
 20. Bài thơ vô Nghĩa

  Sáng nay nhìn thấy em treo
  Cái đầu lủng lẳng bay vèo trong mây

  Khó khăn trong kiếp sống này
  Cô Hằng, chị Nguyệt chau mày cười duyên

  Ai hay cho kẻ chèo thuyền
  Lượm hoa, nhặt bướm kết duyên nợ đời !!

  Quên đi hình chuột, bóng dơi
  Quỉ ma hiện diện ngời ngời ngày đêm.

  Tìm đâu khúc nhạc dịu êm
  Tay nâng chén ngọc, hồn mềm mại bay ?!!

  Cảnh nào là cảnh Thiên Thai
  Dẫu trong ngục lạnh, hình hài vẹn nguyên.

  Từ em bên ngọn thác ghềnh
  Đầu bù tóc rối hớ hênh mất thần

  Đưa tay nhặt lấy lá bần
  Con chim oanh hót không ngần ngại quên

  Lục bình chìm nổi lềnh bềnh
  Phượng Hoàng đáp xuống khều lên cánh buồm.

  Bay quanh lượm nhặt nỗi buồn
  Đặt nơi cảnh giới sáng chuông, mõ chiều.
  .............?!!

  vdn
  (Ivry sur Seine, 8.12.2011)​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn