Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tình Thơ Của VĩnhKim

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do Hn.VĩnhKim khởi đầu 9 tháng Tám 2010.

 1. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  Hương Thơ

  <object style="height: 380px; width: 480px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g1b5S8x9on4"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/g1b5S8x9on4" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="380"></object>
   
 2. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  <object style="height: 380px; width: 480px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jzYfwnjorfE"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/jzYfwnjorfE" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="380"></object>

   
 3. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  <object style="height: 380px; width: 480px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q0kgmwLoBuA"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/q0kgmwLoBuA" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="380"></object>

   
 4. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  Mãi Nhớ

  <object style="height: 380px; width: 480px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W-u4378_BL4"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/W-u4378_BL4" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="380"></object>

   
 5. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  Tình ơi đôi ngã

  <embed src="http://www.youtube.com/v/qwg1nE2Y_1E?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 6. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  <embed src="http://www.youtube.com/v/4s_Pdun4QfU?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>​
   
 7. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  Tình Thu Bốn Mùa

  <embed src="http://www.youtube.com/v/HnfFwySptEc?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>

   
 8. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  Mộng Tình

  <embed src="http://www.youtube.com/v/dEDpkeqQDOI?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>

   
 9. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  Lời Yêu....Chưa Trọn

  <embed src="http://www.youtube.com/v/JaNL60Bm-rE?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>

   
 10. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  Dòng Sầu...Thác Đổ

  <embed src="http://www.youtube.com/v/LZpTx-NpQ5E&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>


   
 11. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Thương Nhớ Muộn Màng


  <embed src="http://www.youtube.com/v/jVMom5KiV2w?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>

   
 12. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  Tâm Vọng

  <embed src="http://www.youtube.com/v/A8qRB3-FoDI?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>

   
 13. Hn.VĩnhKim

  Hn.VĩnhKim Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  Suy Tư-Thơ Hn.VĩnhKim

  <embed src="http://www.youtube.com/v/yTDphoQSkqk?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn