Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tưởng Niệm Tri Ân Đức Từ Phụ Đản Sanh

Chủ đề trong 'Phật Giáo' do Âm Khặn khởi đầu 26 tháng Tư 2019.

 1. Âm Khặn

  Âm Khặn Khách Quý

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

  LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

  THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

  Chùa Association Bouddhique

  Khánh Anh  THÔNG BẠCH

  PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2563 - 2019

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Kính bạch chư tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

  Kính thưa toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật Tử các giới

  Kính thưa liệt quý vị,

  Mùa trăng tròn tháng tư, lại trở về trong khí tiết Xuân tươi mát của xứ sở Âu Châu. Mùa gợi nhớ, mùa tưởng niệm, mùa tri ân cao cả về một Bậc Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Thị Hiện Đản Sanh nơi cõi trần, ngũ trược ác thế, ban pháp mầu vi diệu, cứu khổ độ sanh. Ngài là bậc Thầy của Trời Người, là Cha Lành chung của bốn loại. Chính là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Ngài Thị Hiện Đản Sanh với bản hoài là chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhập Tri Kiến Phật. Ngài đem lại bức Thông Điệp Từ Bi Hỷ Xả Bình Đẳng trên hai khía cạnh :

  1/- Đối với loài hữu tình, thì Ngài kêu gọi hãy dừng lại việc sát hại lẫn nhau, trên mọi phương diện, không chỉ bằng vũ khí gươm đao đoạt mạng, mà cũng không trao cho nhau, những ngôn từ mang tính độc hại, khiến tha nhân đau lòng bức khổ. Không chỉ dừng lại sự đoạt mạng nơi nhân loại, mà dừng lại tất cả nơi sanh loại có sự ham sống sợ chết. Dù là loài bò bay máy cựa vi tế côn trùng, đã có mạng sống thì xin hãy bảo tồn.

  2/- Đối với loài vô tình, là vũ trụ đất trời, núi rừng sông biển, sự sống vạn loại đang tựa nương, không nên vì một lý do về đời sống bất chánh của nhân sinh, để rồi huỷ hoại môi sinh một cách không thương tiếc.

  Ngôn từ và âm điệu của bức Thông Điệp vô tiền khoáng hậu ấy, đã chuyển tải, đã loan truyền qua bao thế hệ, âm vang len lõi qua những ngọn Hy Mã Lạp Sơn được bao bọc bởi tuyết trắng hằng triệu năm, chảy dài xuống những đồng bằng mênh mông, vượt qua biển cả, xuyên đến lục địa năm châu. Chảy dài trên hai mươi lăm thế kỷ.

  Khi tri thức nhân loại và khoa học vật chất phát triển đến đỉnh cao của thời đại, thì Bức Thông Điệp của Đức Phật Thích Ca càng lan toả thấm nhuần vào trong tâm thức của con người hôm nay.

  Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,

  Kính Thưa Quý Nhân Sĩ Trí Thức Cư Sĩ Nam Nữ Phật Tử,

  Tưởng Niệm Tri Ân Đức Từ Phụ Đản Sanh, không gì hơn là chúng ta hãy chuyển tải Bức Thông Điệp Từ Bi Hỷ Xả Bình Đẳng của Ngài được lan rộng vào mọi miền tâm thức của nhân loại trên quả địa cầu, nhằm thực hiện tinh yếu Bức Thông Điệp, bốn chúng hàng con Phật, hãy lắng đọng tâm tư, suy tưởng và thẩm nhập sâu xa giáo pháp Như Lai, phát khởi hùng tâm và nguyện lực, để đi vào đời như chư Bồ Tát trong kinh Lăng Già thấy rằng :

  Thế gian ly sanh diệt

  Do như hư không hoa

  Trí bất đắc hữu vô

  Nhi hưng đại bi tâm.

  « Bằng tuệ trí sâu thẳm nhận thức thế giới này như hoa đốm giữa hư không, vạn pháp vốn không sinh và cũng không diệt, chẳng thấy có hữu và chẳng thấy có vô, để sanh khởi tình yêu bao la và lòng hỷ xả vô tận, vì tính chất bình đẳng giữa muôn loài vạn vật ».

  Kính Bạch Quý Ngài

  Kính Thưa Quý Vị,

  Nhân Mùa Phật Đản 2643, Phật lịch 2563 - 2019 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châunhất tâm nguyện cầu Phật pháp trường minh, khủng bố chiến tranh, thiên tai địa chấn, hoạn nạn dịch bệnh, thảy đều tiêu trừ và thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc.

  Kính chúc chư tôn đức tăng ni, công viên quả mãn, Hạ lạp tăng cao, đạo thọ miên trường.

  Kính chúc quý cư sĩ nam nữ Phật Tử các cấp các giới, một mùa Phật Đản an lạc, sống trong ánh quang từ bi trí tuệ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

  Âu Châu, ngày 25 tháng 04 Năm 2019

  21.03 Kỷ Hợi âm lịch - Phật Lịch 2563

  Đệ Nhất Chủ Tịch Đệ Nhị Chủ Tịch  Hoà Thượng Thích Tánh = Thiệt Hoà Thượng Thích Như Điển

  8 Rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 - +33.7.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

  ___________________________________________________________________

  [​IMG]
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

  LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

  THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

  Chùa Association Bouddhique

  Khánh Anh  COMMUNICATION

  La fête du Vésak 2019

  (2563ème année du calendrier bouddhique)

  Namo Shakyamuni Bouddha

  Chers Très Vénérables et Vénérables

  Cher fidèles et amis bouddhistes,

  La période de pleine lune du mois avril recommence dans la fraîcheur printanière en l’Europe. C’est une période de rappel, de commémoration, de gratitude envers un grand personnage qui a un grand courage, une grande puissance, une grande compassion et qui a manifesté sa volonté de naître dans un monde plein d’impuretés et de méchancetés pour montrer une merveilleuse voie permettant de sauver les êtres de la souffrance. Ce personnage estle Bouddha Shakyamuni, maître des dieux et des humains ; père bienveillant de tous les êtres.

  Bouddha a manifesté sa volonté de naître dans ce monde pour montrer aux êtres vivants la perception sur la vraie nature de Bouddha. Il a adressé un message de compassion, de joie, de l’équanimité et de l’égalité sur deux points :

  1/ Pour les êtres sensibles ou vivants, Bouddha les a appelé à cesser de s'entre-tuer, sur toutes les formes, non seulement en utilisant des armes, mais aussi des mots méchants qui blessent et qui font souffrir les autres. Non seulement pour les vies humaines, mais également pour tous les autres êtres vivants qui ont envie de vivre et qui ne veulent pas mourir. Même s'il s'agit d'un insecte volant ou un ver de terre, tant qu’ils ont une vie, il faut les laisser vivre.

  2/ Pour les espèces de la nature comme l’espace, le ciel, la terre, la montagne, la forêt, la rivière, la mer où la vie des êtres en dépend, il ne faut pas, pour une raison injustifiée, détruire ces environnements sans remords.

  Les mots et le ton de ce message sont sans antécédents, ils sont transmis de génération en génération, se répercutant dans les sommets entourés de millions d’années de neige d’Himalaya, coulant dans les vastes plaines, traversant la mer et les continents depuis vingt-cinq siècles.

  Lorsque la connaissance humaine et la science matérielle s'épanouissent au plus haut sommet de notre époque,le message du Bouddha Shakyamuni se répand de plus en plus dans la conscience des gens.

  Chers Vénérables,

  Cher fidèles et amis bouddhistes,

  Rien de mieux de commémorer et d’être reconnaissant envers le Bouddha que de transmettre son message de compassion, de joie, de l’équanimité et de l’égalité pour qu’il répande dans la toute conscience de l’humanité. Afin de réaliser le sens essentiel du message, tout le monde doit se replier, prêter son attention et comprendre profondément les enseignements du Bouddha, faire le vœu, avec une forte volonté et vigueur, pour entrer dans la vie comme les Bodhisattvas dans le Sutra de Lankavatara, en voyant :

  « Avec une profonde sagesse, ce monde est perçu comme une fleur tachetée au milieu du néant, tous les phénomènes ne naissent ni ne disparaissent, il n’y a ni l'existence ni non-existence, pour faire naître un immense amour et une joie infinis sur la base de l'égalité entre les êtres et toutes les espèces ».

  Chers Vénérables,

  Cher fidèles et amis bouddhistes,

  À l'occasion de 2643ème anniversaire de Bouddha, année 2563 au calendrier bouddhique, la Congrégation Bouddhiste Vietnamienne Unifiée en Europe va prier pour que la voie du Dharma s’éclaire pour toujours, que les terrorismes, les guerres, les catastrophes sismiques, les afflictions et les maladies soient tous résorbés et que le monde soit en paix, les êtres soient heureux.

  Nous souhaitons aux Vénérables, l’accomplissement de l’éveil, l’accroissement et la longévité des années de pratique bouddhique.

  Nous souhaitons à tous les fidèles et amis bouddhistes, une saison Vésak avec plein de sérénité sous la lumière de compassion et de sagesse du Bouddha Shakyamuni.

  Europe, 25 avril 2019

  Le 21.03 de l’année du Cochon (calendrier lunaire) - 2563ème année bouddhique

  Le Premier Président Le Deuxième Président  Très Vénérable Thích Tánh Thiệt Très Vénérable Thích Như Điển

  8 Rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 - +33.7.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn