Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tạ Ơn Hoa Kỳ

Chủ đề trong 'Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt' do Thanh-Thanh khởi đầu 24 tháng Mười 2015.

 1. Thanh-Thanh

  Thanh-Thanh Khách Quý

  Đây là một bài thơ của Thanh Thanh trong tuyển tập "Vietnamese Choice Poems" của Nhuan Xuan Le (tập hợp nhiều thi sĩ Việt Nam nhất hiện nay, mà thơ của họ được dịch sang thơ tiếng Anh), tác phẩm được Nhà Tổng Phát Hành Amazon đưa vào danh-sách "Favorite Books of the Year" trong mục "Best Books of 2014":


  THANK YOU, AMERICA!

  First published inWind in the Night Sky

  (Maryland: The National Library of Poetry, 1993)


  Thank you, America! for rescuing us from hell,
  Humble humans deprived of all rights to life.
  In our old country our enemies cruelly quell
  Laborers, intellects, revolutionaries, monks alike.

  Thank you, America! for teaching us systematism
  By which military is only a part of attribution.
  In our late republic existed militarism
  Causing dictatorship to erode the constitution.

  Thank you, America! for the example to settle
  The difference between politics and religion.
  In our poor nation the priests did meddle
  In worldly powers, and it was mutual demolition.

  Thank you, America! for granting us medium
  To develop our bodies and expand our minds.
  In our left-behind state there is no freedom
  To work and enjoy, think and express any kinds.

  Thank you, America! for nursing us deep hope
  For a near future we can True Virtue attain
  So that our Motherland emerge on the globe,
  Our People, with your help, Man’s Value regain.  THANH-THANH
  CẢM-TẠ HOA-KỲ


  Xin cảm tạ Hoa Kỳ đã cứu chúng tôi
  Thoát quỷ dữ cướp Quyền Người, Quyền Sống.
  Trên quê cũ, chúng trù nòi, dập giống,
  Dù trí thức, bình dân, cách mạng, tu hành.


  Xin cảm tạ Hoa Kỳ về bài học phân ranh
  Giữa quân lực với quyền hành chính trị.
  Nước cũ chúng tôi, nằm trong tay vũ bị,
  Dị ứng độc tài nên cơ cấu khuynh vong.

  Xin cảm tạ Hoa Kỳ về gương sáng nêu chung,
  Phân lập rõ giữa giáo quyền, chính sự.
  Dân cũ chúng tôi bị khuôn rào trí lự,
  Giáo sĩ độc tôn nên sự nghiệp suy đồi.

  Xin cảm tạ Hoa Kỳ đã hiến sẵn sinh môi
  Cho thể xác lẫn tinh thần phát triển.
  Dân nước chúng tôi mất tự do thể hiện
  Quyền làm ăn, suy nghĩ, phát biểu, an sinh.


  Xin cảm tạ Hoa Kỳ đã nuôi dưỡng Niềm Tin
  Về một Tương Lai phục hồi chân giá trị
  Cho Quê Mẹ chúng tôi rỡ ràng địa vị
  Trên mặt địa cầu ai nấy góp công xây...  [THANH-THANH[/URL]

  [​IMG]
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 24 tháng Mười 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn