Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tạ Ơn Mẹ

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Hội Ngộ' do LeXuanNhuan khởi đầu 12 tháng Năm 2018.

 1. LeXuanNhuan

  LeXuanNhuan Tác Giả

  TẠ ƠN MẸ


  (Viết thay lời những người con gốc Việt
  gửi đến các bà mẹ Hoa Kỳ đã dày công dưỡng dục)


  Tạ ơn Mẹ, người không cùng huyết thống

  Tóc mẹ vàng, da mẹ trắng như mây

  Mẹ vớt con từ vực thẳm lưu đày

  Nuôi con lớn bằng tình thương máu mủ


  Tạ ơn Mẹ vì con mà lam lũ

  Ngày qua ngày trong xưởng máy, nhà kho

  Làm thêm giờ cho con được ấm no

  Đêm lại thức dạy con từng tiếng Mỹ


  Khác ngôn ngữ như ngăn thành, cách lũy

  Mẹ dỗ con bằng ánh mắt, vòng tay

  Mẹ gốc Âu, con gốc Á, khổ thay

  Con là nợ, vì đâu mà mẹ gánh!


  Mẹ biết con từ quê hương bất hạnh

  Có lũ người hung ác tựa sài lang

  Nuốt miền Nam bằng nanh vuốt bạo tàn

  Đưa cả nước trở lại thời trung cổ


  Cũng từ đó con như chim mất tổ

  Tuổi còn thơ đã bỏ mẹ, lìa cha

  Xuống thuyền đi trong nước mắt nhạt nhòa

  Đem tính mạng gửi trên đầu ngọn sóng


  Nhờ ơn Mẹ như trời cao biển rộng

  Con mới còn sống sót đến ngày nay

  Được nên người trên đất nước thứ hai

  Niềm hãnh diện cho cả hai dân tộc


  Trong hồn con mẹ rạng ngời ánh đuốc

  Sáng bập bùng soi mỗi bước con đi

  Lời Mẹ hiền con sẽ mãi còn ghi:

  “Là dân Mỹ, nhưng đừng quên gốc Việt!”


  Dâng lên Mẹ đóa hồng tươi thắm thiết

  Chứa tình con từng cánh đỏ yêu thương

  Mai con về quì hôn đất quê hương

  Càng nhớ đến ngàn công ơn của Mẹ.


  VŨ ĐÌNH TRƯỜNG

  Thank You, Mother!


  (To American adoptive mothers who heartily fostered children of Vietnamese origin)


  Thank you, my white-skinned golden-haired mother

  Who are not of the same bloodline as me or the other

  But you fished me out of the abyss a refugee errant,

  Adopted and fostered me with the love of a parent.


  Thank you for having taken such painstaking jobs

  Days after days in warehouses and workshops,

  Toiled and moiled extra hours to make me undeterred,

  And stayed up late to teach me each English word.


  Pushing language difference as a bad barrier aside,

  You soothed me with your look warm and arms wide.

  You are an Westerner and I an Easterner, how rare,

  I was such a heavy debt, you volunteered to bear!


  You knew well that I came from that unhappy land

  Where there were many a ferocious and fiendish band

  Who invaded the South and confined people to cages,

  Brought the whole nation back to the Middle Ages.


  Since then I had become a nestless nestling in qualm

  In childhood to leave Dad and separate from Mom,

  I got into the fleeing boat with hot tears dripping wet

  Risking my life entrusted to wave crests full of threat.


  Thanks to your high-sky and vast-ocean love, my fay,

  That I could survive until I can achieve success today

  And become a dignified human in this second home,

  A pride for both our peoples under the azure dome.


  You are so shining in my soul the glittering torchlight

  To enlighten each of my steps scintillating in the night.

  Your virtuous advice I will always remember of course:

  “Be American but don’t forget your Vietnamese source!”


  I respectfully offer you this fresh gorgeous bright rose

  Suffused with my affection in each red petal to enclose.

  On my repatriation kneeling to kiss my native soil soon

  I will bear in mind thousandfold your precious boon.  Translation by Thanh-Thanh
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Năm 2018

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn