Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Mười 2017 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2017 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tấn Đạt với Thánh Vịnh (Năm A)

Chủ đề trong 'Thánh nhạc Công Giáo/Tin Lành' do KhucCamTa khởi đầu 9 tháng Sáu 2017.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ CHÚA BA NGÔI
  Tấn Đạt với Thánh Vịnh


   
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Năm A - TV. 147

   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 68

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 88

   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 144


   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 64

   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 85

   
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 118

   
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 144

   
 10. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 84

   
 11. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời TV. 44

   
 12. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 66

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 25 tháng Tám 2017
 13. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 137

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 25 tháng Tám 2017
 14. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 22 mùa Thường Niên, Năm A, TV. 62

   
 15. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 94

   
 16. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ Suy Tôn Thánh Giá TV. 77


   
 17. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 102


   
 18. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 144

   
 19. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 24

   
 20. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên, Năm A, TV. 79

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn