Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tổng hợp các cách chữa tê liệt, mắt mờ

Chủ đề trong 'Biên Khảo' do DoDucNgoc khởi đầu 23 tháng Năm 2019.

 1. DoDucNgoc

  DoDucNgoc Tác Giả

  Tổng hợp các cách chữa tê liệt 1  Tổng họp các cách chữa tê liệt 2  Tổng hợp các cách chữa tê liệt 3  Thiếu đường thì mắt hư

  Cách chữa mắt là phải châm nặn máu trên lông mày đo đường và cách chữa mắt là day huyệt theo bài này, nhưng nguồn đường chính là phải đo ở tay nằm trong tiêu chuẩn 130-140 là nguồn đường chính khi đường lên não và lên mắt thì chỉ còn 120-130 thì mất sáng, dưới 110 thì mắt mù dần , nhìn song thị dượi 70 thì mắt mù hẳn, trên 140 thì mắt mờ dần

  Muốn biết gốc bệnh cần đo cùng lúc áp huyết 2 tay và đường trên tay và đường trên lông mày

  Tổng hợp cách chữa bệnh các loại về mắt 1

  https://youtu.be/6bt1U5Hrv9A

  Tổng hợp cách chữa bệnh các loại về mắt 2  Bảo Đảm Mắt Rất Sáng Cả Đời Không Lo Mắc Bệnh Về Mắt Nhờ Thường Xuyên Ăn những thứ này :

  https://youtu.be/gS6ioKk8JzY

  Mắt Mờ MẮt Kém Cũng Sáng Rõ Mồn Một Nhờ Công Thức Quý Hơn Vàng Này, Đảm Bảo Mắt Rất Sáng

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn