Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

TỬ VI, KINH DỊCH VÀ LUẬT NHÂN QUẢ

Chủ đề trong 'Tử Vi - Tài Liệu Tham Khảo' do Hoa Hạ khởi đầu 10 tháng Bảy 2017.

 1. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  TỬ VI, KINH DỊCH VÀ LUẬT NHÂN QUẢ


  KÍNH GỬI CÁC BẠN

  TAM TAM nhận thấy có nhiều ngýời tìm hiểu về khoa tử vi hõn là Kinh dịch, nhýng muốn hiểu hoặc giải thích ðúng về 14 chính tinh thì phải hiểu tiên thiên và hậu thiên bát quái cũng nhý phải nắm rõ luật nhân quả trong Ðạo Phật nữa
  Theo Ðạo Phật , những gì chúng nghĩ và làm ðều lýu trữ trong A lại da thức ( thức thứ 8 trong Duy thức học) sẽ huân tập và sẽ hiện hành ra những sự vật chung quanh ta ( gọi là y báo)
  Theo tam tam các bạn có một nhìn về Tử vi không chính xác lắm , những gì chúng ta tiên ðoán về Tử vi sẽ ðúng về tổng quát thôi nếu ði vào chi tiết không ðúng ðâu
  Tử vi chỉ giúp cho mình những nét chính trong cuộc ðời của mình thôi , không thể nào tiên ðoán chi tiết chính xác ðýợc ,

  Cuộc ðời con ngýời dựa vào 4 yếu tố sau ðây ðể dự ðoán, mỗi yếu tố cho biết một số tin tức có giối hạn :

  • yếu tố nãm sinh cho biết những gì mình tạo ra trong quá khứ nên bộ sao lộc tồn và bộ sao thái tuế , cho biết luật nhân quả sẽ xảy ðến mình không thể nào tránh khỏi

  • yếu tố giờ sinh cho biết những gì mình có thể tạo ngay bây giờ và quả sẽ ðến trong hiện tại hay trong týõng lai

  • yếu tố ngày sinh gọi là chính tinh , là nhân và quả ði ðôi cả quá khứ hiện tại và týõng lại

  • yếu tố tháng sinh chỉ cho biết quả hiện tại do quá khứ ðã tạo thôi

  như vậy dựa vào 4 yếu tố thời gian, mỗi yếu tố cho biết nhân và quả sẽ ðến mà mình có thể thay ðôi hoặc không thay ðồi
  Xin các bạn không nên ðem ngũ hành vào Tử vi, ngũ hành là một hệ thống khác rất hửu dụng trong Tử bình và y học, còn tử vi mà ðem ngũ hành vào thì sẽ bế tắc không giải ðýợc tử vi ðâu
  các bạn khi sử dụng yếu tố thời gian ðể luận ðoán vận mạng con ngýời tức là ðã áp dụng luật nhân quả nhý gieo một giống cam vào lòng ðất theo thời gian tức là ngày nãm tháng thì cây cam sẽ hiện hành .

  tương tự nhý vậy lá số dựa vào thời gian mà sắp ðặt một số sao phải theo luật nhân quả
  sao do nãm sinh là quả sinh ra do mình gieo từ lâu bây giờ phải thọ
  sao do giờ sinh , thời gian ngắn nên quả chýa có , theo thời gian thì quả mới thành .
  Tam tam muốn giúp các bạn nên có cái nhìn mới về tử vi , nếu các bạn cứ theo sách ngýỡi xýa sẽ làm cho tâm bạn rồi loạn và khổ sở thôi
  nếu có thời gian thì tam tam sẽ trình bày những ðiểm chính về tử vi mặc dầu ðã trình bày trong kinh dịch và ứng dụng nhứt là yếu tố nãm sinh thì có sao gì, tại sao nhý vậy .

  PHÂN TÍCH 4 YẾU TỐ CỦA THỜI GIAN ÐỂ TẠO NÊN LÁ SỐ TỬ VI

  1-YẾU TỐ NÃM SINH

  nãm là chu kỳ trái ðất quay ðúng một vòng của Mặt trời , nhý vậy mất 365 1/4 ngày trái ðất quay ðúng một vòng
  Trong một nãm có 4 mùa , xuân hạ thu ðông .Vào mùa ðông con ngýời bắt ðầu gieo hay trồng các loại ngũ cốc , thì ðến mùa hè mùa thu thì có hô quả ðể hýợng Hõn nữa trong một nãm , nóng lạnh có ðủ . Vì vậy những sao phát sinh do nãm sinh phải có tính chất nóng lạnh hoặc có hoa quả ðể hýởng
  sao nãm phát sinh một vòng lộc tồn và một vòng thái tuế
  Vòng thái tuế tiêu biểu vật chất sinh ra trong nãm ,
  có tất cả sáu sao là Thái tuế, tang môn, quan phù, tuế phá , bạch hổ và ðiếu khách
  Khi an sao mà thấy cung mệnh có thái tuế quan phù bạch hổ hoặc tuế phá, tang môn , ðiếu khách, thì có vật chất ðể hýởng nếu mà không có gì hết thì lá số có sao thiên không
  Ðể qui ra quẻ dịch , thì có 3 quẻ âm và 3 quẻ dýõng
  quẻ ly là thái tuế , vật này âm, ánh sáng nhiều hay vật cứng , quẻ ðoài là tang môn là mùa thu , vật âm, nên cũng cho biết khóc thýõng nên ðại hạn xấu có tang môn là nhà có tang chế, nghĩa là có ngýời chết và thýõng nhớ và khóc là quẻ ðoài là mùa thu , sau khi thịnh rồi thì lá vàng rụng xuống , cũng tiêu biểu cho tang thýõng
  quẻ tốn là ðiếu khách là vật âm, gió , vật cứng , thông báo tin tức ,
  quẻ càn là quan phù , có tiền của nhýng ẩn dấu , nên gặp nó là vật mềm nhiều cứng ít
  tuế phá là quẻ thuỷ là vật mềm, nhý nýớc uống hoặc vật quý dấu bí mật
  bạch hổ là quẻ chấn , là cây mùa xuân, vật mềm,
  6 quẻ này cũng tiêu biểu cho 3 ngýời ðàn bà hoặc 3 ngýời ðàn bà , nếu ðại hạn hoặc mệnh tài quan gặp thì mình có ngýời sai hoặc giúp mình thành công
  6 quẻ này hoặc 6 sao này có thể tiêu biểu nhiều vật trong thiên nhiên
  ngýợc lại 6 sao này là thiên không , là không có nhiều , thiên không là quẻ khôn là về lại ðất không có gì hết, không ai giúp mình hoặc mình làm không ai phụ tá
  nhý vua bảo ðại mệnh có tử vi thiên phủ mà ði với thiên không nên không có ai tài hết
  vòng lộc tồn tiêu biểu cho tý týởng hoặc tình thần , tạo bởi nãm sinh
  vật chất là vô tri , không có tâm hiểu biết thì vật chất có cũng nhý không , vậy cần có sao tiêu biểu cái hiểu biết hay nãng tri nên vòng lộc tồn phải có
  Vòng lộc tồn chỉ chia ra tý týởng tốt và xấu , ðau khổ hay hạnh phúc , lấy hay không lấy v.v..
  lộc tồn , thanh long , phục binh , týớng quân .. tiêu biểu cho may mắn hay nắm lấy sự vật v.v.
  kình ðà , ðại hao tiểu hao tiêu biểu cho bỏ ði , làm tiêu ði hay gặp sự bất hạnh hay xui xẻo v.v..
  bốn tuổi giáp , ất , canh , tân, sao lộc tồn và sao thái tuế ứng với nhau, có sự vui vẻ khi có vật hoặc vật ðến mình ðem lại sự vui vẻ
  trong 6 tuổi mậu kỷ bính ðinh nhâm quý, thì vòng lôc tồn nghịch với thái tuế, nhý có vật nhýng làm cho nó mật ði hoặc vật ðem ðến cho mình khổ sở v.v
  Nhý Bill clinton, tuổi Bính , có thái tuế nhýng nghịch với lộc tồn , mặc dù có vợ nhýng thích ngủ ngýời khác hoặc làm tổng thống bị quốc hội làm khó dễ là do vòng lộc tồn ( tý týởng) không ứng hợp với thái tuế ( vật chất)
  Những sao khác do nãm sinh thêm vào không làm ý nghĩa 6 sao vật chất thay ðổi
  nhý sao thiên mã, long phýợng , hoa cái , , chỉ gia tãng tính chất 6 sao kia thôi hoặc sao thiên không thêm vào kiếp sát, nguyệt ðức hay ðào hoa, không làm biến ðổi ý nghĩa sao thiên không , tổng quát là mình giao tiếp những ngýời nghèo không ðem mình giàu có gì hết .

  vòng lộc tồn là tý týởng ðại diện cho tâm con ngýời là ðầy ðủ nhứt

  vòng thái tuế là vật ðại diện cho những sự vật chung quanh mà con ngýời ýa thích hay không ýa thich

  sao tuần triệt , vấn ðề nhiều ngýời bàn cải, chính tam tam cũng nghĩ nó quan trọng vô cùng nhýng suy xét , sao tuần triệt , nó an trên lá số không ðúng với qui luật âm dýõng , vì tuần an theo chi và triệt an theo can, nhý tam tam , can tiêu biểu cho tý týởng và chi cho vật , triệt ,là xấu thì nó phải có cái tốt , chỉ xấu không ðýợc phải có cái nghịch sao triệt thì triệt mới ðứng vững
  chi là vật chất, tuần ðâu tiêu biểu cho vật nên tuần dý thừa
  Trong phép bói dịch 6 hào , có dùng tuần do ðó hậu sinh cho thêm vào tử vi , nhýng quên nguyên tắc âm dýõng , sao phải có ðôi có cặp nhýng không thể ði một mình ðýợc

  TÓM LẠI
  Sao do nãm sinh , vòng lộc tồn ðại diện cho tý týởng hay cho tâm con ngýời và vòng Thái tuế ðại diện cho vật mà con ngýời cần nó . hai vòng này ðại diện ðủ rồi không cần thêm sao nữa


  ÁP DỤNG SAO NÃM SINH VÀO VIỆC GIẢI DOÁN

  Giờ sinh sẽ quyết ðịnh mệnh tài quan và phúc di thê , sẽ có sáu sao của vòng thái tuế hay khong
  sáu sao , thái tuế , quan phù , bạch hổ , tang môn tuế phá , ðiếu khách, ðai diện những ngýời giúp mình làm cái này cái nọ, hoặc 6 sao này là vật chất giúp mình giàu có
  bởi vậy mệnh tài quan có mã khốc khách hay thái tuế quan phù bạch hổ là bắt buộc mình có tài sản hay có của , nếu không có thì giờ sinh sai rồi , ðiều chỉnh giờ lên một giờ hay hạ xuống một giờ ðể có lá số ðúng
  Bốn tuổi giáp ất canh tân, khi không có 6 sao vòng thái tuế, thì khi nhỏ nghèo hoặc khổ cực hoặc khi vào ðại hạn cung phúc hay cung thê , thýờng gặp tai nạn hay vất vả, hoặc khổ sở về tình duyên , nói chung là có tài nạn
  nếu có 6 sao vòng thái tuế thì gặp sự may mắn vì quả ðã trỗ ra rồi , có tài sản hay giàu có
  Những tuổi bính ðinh mậu kỷ nhâm quý, thì vật chất và tinh thần không ði ðôi có nghĩa là có tài sản nhýng vất vả, hoặc không có vật chất nhýng tâm không ðau khổ nhiều hay vất vả
  Do ðó phải xác ðịnh lá số trúng thì tiếp tục dựa vào sao nãm ðể biết mình có vật chất nhiều hay ít , nếu không có thì sáu cung mệnh tài quan phúc di thê , có sao thiên không nên không thể giàu ðýợc
  Ða số không ai ðể ý ðiều này , số nghèo mà vẫn có thái tuế quan phù bạch hổ mà vẫn ngồi luận vừa mất thời gian
  Xin lýu ý tất cả bạn muốn tý mình xem số nên xem xét 6 sao vòng thái tuế ðể biết giờ sinh ðúng hay không ðúng
  Tam tam xem qua nhiều lá số , có ngýời nghèo và tình duyên lận ðận mà có 6 sao thái tuế , biết trật nhýng họ muốn lá số sinh giờ ðó , tam tam không luận giải theo ý họ vì nó sai
  Cách ðây vài nãm tam tam có xem là số mậu tuất trên web , có 6 sao thái tuế là ngýời có tài sản mà ðúng nhý vậy
  Ðây là vấn ðề quá mới mẻ , vì nhý tam tam ðã phân tích sao nãm nhân quả hiện tiền rõ rệt nhý hoa quả hiện ra mùa hè hay mùa thu . Do ðó lá số có bộ sao nó phải thể hiện cái quả mình có nhý tài sản hay của cải
  lá số nào có sao thiên không , thì cần chính tinh tốt về lớn tuổi vẫn khá vì nhờ biết tích luỹ .
  Sao nãm tốt chỉ ðến một lần do tiền kiếp mình gieo nó phát ra vào khoảng cung phúc hay cung ðiền hay cung quan nếu ði theo chiều thuận hoặc phát khi vào cung phu thê , tử tuất hay cung tài ,sau ðó là do chính tinh mình tạo ra từ nhỏ ðến lớn
  Bộ sao do nãm sinh tạo sẽ giúp mình phát một lần trong cuộc ðời .

  mệnh tài quan hay phúc di thê, có vật chất thì tâm ngýời này luôn luôn nghĩ về vật chất, tham vọng nhiều khó tu lắm, ngýời có sao thiên không thì không màn ðến tiền tài danh vọng
  nếu biết các sao là các quẻ thì dễ suy ra những vật khác nhý tang môn là quẻ ðoài , mình có thể suy ra vật là cô gái trẻ hay vật này cứng nhiều hoặc chốn ãn chõi , nếu không ai muốn biết các quẻ dịch cũng không sao hết
  áp dụng vòng lộc tồn
  thiện nghiệp mình gieo trong quá khứ là lộc tồn, thanh long , týớng quân nên khi gặp vật thì hút , nên ngýời ðời cho là may mắn
  ác nghiệp mình gieo trong quá khứ là kình ðà, ðại hao , tiểu hao , khi gặp vật thì làm mất ði hoặc vật ðem ðến sự ðau khổ
  một lá số tuổi Bính tý mệnh ðóng ở thân có thiên cõ thái âm , khi vào ðại hạn cung tý gặp thiên lýõng bị tù 10 nãm
  vì có sao kình ðà ðại hao , nên khi bị ở tù nhiều ngýời biết ðến do quá khứ có nhân xấu là sao kình ðà, ðại hao
  bởi vậy khi mệnh tài quan hay phúc di thê , mà có kình ðà ðại hao do quá khứ minh ðã tạo ác nghiệp thì ðời này phải trả quả dù mình muốn hay không muốn
  KÌNH ÐÀ ÐẠI HAO TIỂU HAO sẽ ðóng vào sáu cung trên lá số nên không khổ vì vợ thì khổ vì quan không khổ vì quan thì khổ khi ði gaio dịch v.v..
  ai có một trong sao xấu , ác nghiệp ðã tạo bây giờ vui vẻ chấp nhận thì cái khổ sẽ qua dễ dàng
  ác nghiệp và thiện nghiệp biểu thị qua vòng lộc tồn thuộc sao nãm
  Thông thýờng ai gặp lộc tồn thì may mắn hay trúng số là do mình ðã gieo thiện nghiệp nên mới nhý vậy nhýng phải có thiên phủ hay thái tuế hay quan phù thì mới trúng số tiền nhiều .

  Nhứ lá số Bính tý , ðại hạn cung quan , chinh tinh là thiên lýõng ( quẻ ly) và thái tuế ðóng cung tý là quẻ ly
  hai vật này là rỗng bên trong ðặc bên ngoài( vật cứng) ánh sáng nhiều, dýõng nhiều chung quanh, vật này nhốt ông ta 10 nãm và ông ta nổi tiếng và nhiều ngýời trên thế giới biết ông ta, nhý vậy có vật mà ði với kình ðà thì vật trở lại hại mình nên 6 sao của vòng thái tuế mà ði với kình ðà thýờng là bị nạn mà ai cũng biết .
  Nhý Cụ PHAN BỘI CHÂU tuổi ðinh mão, nhà vãn Nguyễn týờng Tam nhý là tuổi bính ngọ ðều là 6 sao ði với kình ðà ðại hao thì thýờng vật làm cho mình khổ hõn là sýớng
  BÍNH ÐINH MẬU KỶ NHÂM QUY , kình ðà ðại hao ði với 6 sao vật thuộc thái tuế nên phải bị quả xấu ðến
  bốn tuổi giáp ất canh tân, khi gặp nạn không ai biết cô ðõn hoặc khi có may mắn thì không có cản trái ngang
  SAO NÃM là kết quà của nhân xấu ðã gieo nên không sao tránh khỏi vì vậy khi lấy số nếu phân biệt ðýợc có vật hay không có vật mà biết giờ sinh sai hay ðúng
  Dýõng vãn Minh tuổi ất mão mệnh ðóng cung sửu ðầu hàng nhýng không ở tù vì sao lộc tồn ði với 6 sao của thái tuế nên may mắn không sao hết nếu tuổi bính ðinh thì ở tù rồi hay chết rồi ,
  Những sự việc quan trọng mà thời gian khá lâu mới xảy ra một lần thì sao tạo bởi nãm sinh quyết ðịnh
  ví dụ mình chýa ði ra nýớc ngoài lần nào nhýng bây giờ có yếu tố tác ðộng
  lên nhý xin ði du học mà nếu nãm ðó có thái tuế quan phù bạch hổ hay tuế phá tang môn, là chắc chắn thành công ,cuối nãm 2003, tam tam biết một ngýời quen nạp ðõn xin du học , nhýng lo không biết ðýợc hay không mà tuổi mậu ngọ nãm 2004, có thái tuế quan phù bạch hổ, tam tam nói ðừng lo thế nào cũng ðýợc ði thôi , cô ấy mới vừa qua Úc hõn 1 tháng
  hoặc thất nghiệp mà xin việc không có nếu chờ vào nãm có 6 sao của vòng thái tuế dễ thành công
  nãm 1998 tam tam có biết một ngýời quen tuổi ðinh dậu sao nãm nay em xin việc không có gì hết , ðừng lo cứ vào nãm 2001 hay 1999 là xin việc sẽ có hõn những nãm có sao thiên không ,nãm 2001 là nãm tị , có việc chính thức làm ðến bây giờ
  bởi vậy những ai tổ chức cýới hỏi mà có ðông họ hàng tham dự thýờng rời vào nãm có 6 sao của vòng thái tuế
  nếu ai khi muốn làm những việc quan trọng mà thành công nên chọn lựa những nãm có 6 sao của vòng thái tuế thì sẽ có ngýời cộng tác hoặc có tiền của , không nên khởi sự vào nãm có sao thiên không
  Ðại hạn 10 nãm mà gặp thái tuế quan phù bạch hổ hay tang môn ðiếu khách , thì luôn luôn bận rộn , cuộc sống có khuôn khổ và không có ngồi chõi ðýợc
  Ðại hạn gặp thiên không thì nhàn hạ , nghèo hõn , thất nghiệp nên biết lợi dụng nghiên cứu rất tốt
   
 2. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  2-YẾU TỐ NGÀY SINH

  ngày là thời gian trái ðất quay ðúng một vòng do dó
  sao tạo bởi ngày sinh sẽ cho một số thông tin về tý týởng và hành ðộng của chúng ta hằng ngày , nó rất quan trọng nên gọi là chính tinh , không có ngày nào mà tâm chúng ta không suy nghĩ hoặc không hành ðộng nên ngýời sáng lập ðã sử dụng 8 quẻ dịch ðể sắp ðặt trong lá số tử vi nhằm cho biết tâm con ngýời lúc nào thì tý duy nhiều hoặc lúc nào hành ðộng nhiều , nhýng khi hành ðộng nhiều ngày thì sự tích luỹ càng nhiều lên nhý sự hiểu biết hoặc tiền tài cũng tãng lên theo thời giạn

  sao do ngày sinh tạo nên gồm có vòng tử vi và vòng thiên phủ
  vòng tử vi tiêu biểu những sự học hỏi hoặc tý duy của con ngýời còn gọi là tinh thần
  vòng thiên phủ tiêu biểu cho vật chất hoặc sự hành ðộng
  có sao tinh thần mà không có sao hành ðộng thì ý muốn chýa thành , hoặc có vật chất mà không có tý týởng thì thành ra vô tri bất mộ, không thấy giá trị vật chất gì hết
  nhý ðã trình bày trong phần KINH DỊCH ỨNG DỤNG RỒI, ở ðây khônG nhắc lại nữa
  SAO TỬ VI là tý týởng hoặc lòng ham muốn mạnh nhứt hoặc sức mạnh rất lớn , nến cần sao hành ðộng hoặc vật chất thì mới viên mãn

  ði với thiên phủ là tốt nhứt , vì thiên phủ là quẻ càn là kim loại quý trong lòng ðất sẽ làm cho giàu có hoặc có tài sản nhiều
  ði với thiên týớng , thiên týớng là gió , nên rất giởi về ngành thông tin hoặc tuyên truyền , gió là giấy nên nên có nhiều tiền mặt
  ði với tham lang là quẻ sõn , trong phú thýờng nói tử tham mão dậu là thoát tục vi tãng , do thàm lang là nui , qui ẩn lên núi nhýng không ðúng
  tham lang là núi là vật ðứng yên , chủ về giàu có do vật trên núi nhý khai thác rừng v.v.
  ði với phá quân là quẻ ðoài là vật rỗng , có tài hùng biện hoặc ãn nói hoặc giàu về cái gì cứng bên ngoài rỗng bên trong , hoặc giàu về vật cứng
  ði với thất sát là quẻ khôn , vật mềm , khá giả về ðất ðai hoặc quân sự
  Sao tử vi ði với 5 sao vật chất , nên ngýời nào có cách tử phủ týớng hoặc sát phá tham, thýờng làm thýõng mại là do có 5 sao vật chất .
  thiên phủ la vật dýõng nhiều, thất sát là vật âm nhiều nên làm thýõng mại cần có số ðông , hầu hết là liên hệ thýõng mại nhiều
  khi mệnh tài quan không có sao tử vi gọi là cách cõ nguyệt ðồng lýõng , chỉ có 3 sao vật chất mà phân phối cho sáu cung , thì thýờng chỉ làm công chức thôi không ham lam giàu
  cách cõ nguyệt ðồng lýõng có 3 sao vật chất lá
  1-sao thái âm là thuỷ là bí mật nên ai có sao này thýờng thích tìm hiểu về huyền bí hoặc thích làm những gì giúp cho con ngýời sống ðýợc , nhý thức ãn, thực phẩm v.v.
  2- sao thiên lýõng là quẻ ly là vật cứng , liên hệ tới những gì mà con ngýời cần là nãng lýợng , lửa sýởi ấm mùa ðông , lửa làm cho sáng v.v.
  3- sao cự môn là quẻ chấn là mộc , vật mềm , nhý liên hệ tới thực vật nhiều


  thiên lýõng là quẻ ly và thái âm là quẻ thuỷ , không có sô ðông , tập trung vào một nghề mà liên hệ ðến nýớc hoặc liên hệ ðến hoả , và cái thứ 3 liên hệ ðến sự sống là cự môn , làm cho vật tãng lên ,
  cõ nguyệt ðồng lýõng không thể làm thýõng mại ðýợc
  Sự phân loại chính tinh chia làm hai nhóm ðể biết mình thuộc loại là làm công hay làm chú
  suy xét 8 sao vòng thiên phủ thì biết mình làm nghề gì vì vậy cần hiểu quẻ dịch mới diễn dịch mới ðúng
  nhý thái âm, là quẻ khảm, làm nghề ãn uống hoặc khoa học gia tìm tòi bí mật hoặc thích nghiên cứu về sự huyền bí v.v.
  mệnh tài quan hay phúc di thê có sao tử vi thế nào có một ðại hạn làm ãn
  mệnh tài quan hay phúc di thê không có sao tử vi thì không nên làm ãn nếu làm cũng thất bại

  Chính tinh rất quan trọng , nếu tiểu hạn (1nãm) hay ðại hạn (10 nãm) mà không có chính tinh , thì cuộc ðời sẽ bị những trung tinh nhý kình và ðà , ðịa không ðịa kiếp thổi vào một cái cũng ðủ tiêu ðời liền
  phải biết phân loại sao vật chất và sao tình thần,
  sao vật chất là 8 sao vong thiên phủ, có sao vật chất thì dù cuộc sống hằng ngày cũng vật chất ðể sống nhýng nhiều hay ít là do sao tình thần là 8 sao của vòng tử vi quyết ðịnh ( cổ nhân bỏ hai còn 6 thôi)
  tiểu hạn hay ðại hạn mà gặp sao tinh thần , có dịp học hỏi những kiến thức mới hoặc nhận ra giá trị sao vật chất
  ví dụ sao thiên phủ là sao vật chất mà ði với liêm trinh hoặc không có sao tinh thần , thì nó không có một giá trị nhýng khi có sao tử vi chiếu thì sao này từ từ có giá trị
  nếu sao vật chất và sao tình thần ðồng cung nhý thái dýõng và thiên lýõng hoặc tử vi thiên phủ, tinh thần và vật chất ði ðôi nên sao vật chất có giá trị và hửu dụng liền , ý muốn ðýợc thoả mãn mà không cần thời gian chờ ðợi nhý sao chiếu
  cýờng ðộ sao ðồng cung giữa tinh thần và vật chất thì tốt nhứt còn sao chiếu một lúc chiếu nhiều sao vật chất nên không tập trung vào một sao vật chất Ðiều này giải thích tại sao có nhiều ngýời học nhiều môn là do một sao tinh thần chiếu nhiều sao vật chất nhý tử vi ðóng cung ngọ có thể chiếu vào thiên phủ , tham lang và thiên týớng nên học nhiều thứ ( nhý lá số tử vi trần ðại sĩ mệnh tử vi cung ngọ)
  Có nhiều ngýời giải thích số xuất ngoại là do sao thiên mã không ðúng , muốn biết số ði nýớc ngoài hay không là xem xét chính tinh
  nhý ðã viết trong kinh dịch ứng dụng , vòng tử vi là tiên thiên bát quái , nên khi ðại hạn có sao sáng nhý tử vi thiên cõ thì dễ ði ðến nýớc khác còn khi gặp thiên ðồng liêm trinh khó ði lắm nhýng phải phối hợp sao nãm nữa thì mới bảo ðảm , nhýng chính tinh là sao sống hằng ngày nên môi trýờng sống khác với hiện tại thì mới biến ðổi , sáng qua tối , thay ðổi môi trýờng sống hoặc tối qua sáng cũng thay ðổi môi trýờng sống
  ví dụ ðại hạn vô chính diệu mà có thái dýõng xung chiếu thì sẽ thay ðổi môi trýờng sống thì sẽ tốt nhýng nếu ở lại thì không tốt
  TÓM LẠI
  Chính tinh là ðại diện cho sự sống hằng ngày con ngýời nếu thiếu nó thì không tốt và làm nghề gi thì sao chính tinh quyết ðịnh , thông minh hay ngu dốt là chính tinh
  nếu muốn luận chính tinh cho chính xác nên qui ra bát quái thì tốt nhứt sẽ giúp ngýời luận giải thấy hợp lý hõn
  và không cần tin mù quáng vào những lời chú giải chính tinh nhý thế này thế nọ mà không có sự giải thích
  các bạn nắm rõ ý nghĩa sao chính tinh chia ra vật chất và tinh thần và sao nãm sinh cũng vậy thì việc tìm hiều số mệnh cho chính mình rất dễ dàng mà không cần ai xem cho mình

  Thử áp dụng cách sao tinh thần và vật chất vào lá số của Nguyễn công Trứ
  Tuổi mậu tuất mệnh ðóng cung thân có sao liêm trinh
  tử vi ðóng cũng thìn chiếu thôi
  trung tinh sao nãm có ðiếu khách tang môn , tuế phá
  và sao tý týởng ðại hao ,ðà, tiểu hao
  cuộc ðời lên là do tử vi chiếu vào mệnh nhýng xuống là do liêm trinh và ðại hao, tiểu hao và ðà
  thiên cõ và tử vi khi về già mõi gặp nên hậu vận nguyễn công trứ phục chức nhýng tiền vận lên xuống thất thýờng là do sao bóng tối ði từ liêm trinh ðến thiên ðồng là bóng tối làm chủ nhýng từ cung di sao vũ khúc là quẻ chấn , ðến thái dýõng và ðến thiên cõ ðã về già ông mới tốt ðẹp nhýng tiền và trung vận , ðại hao và tiểu hao , ðà ðại hao phải làm cho ông ta lên cao ðộ là do tử vi nhýng rồi xuống là do những sao vừa kể
  sao tinh thần hýớng dẫn hành ðộng , nên có lúc ông u tối và chờ ðến khi tử vi chiếu thì ông lên lại
  không riêng gì ông ta những ai mà thủ mệnh có sao liêm trinh cũng lên và xuống nhý ông ta nếu ði theo chiều thuận nếu ði theo nghịch thì ông nguyễn công Trứ không nhý vậy
  Tử vi , liêm trinh và vũ khúc trong tam hợp nếu mệnh là liêm trinh là xấu nhứt , ông dýõng vãn Minh lên chức ðại týớng mệnh có vũ khúc nhýng ði chiều nghịch khi vào sao liêm trinh thì chức ðại týớng cũng mất luôn ði lýu vong nãm 1964
  Cách tử vũ liêm là cách ði lên chín tầng mây rồi xuống hố thẳm, ðó êo leo cuộc ðời nhý vậy
  LIÊM TRINH là quẻ khôn là tối nhýt và quẻ càn là sáng nhứt , mà ông NGUYỄN CÔNG TRỨ thủ mệnh liêm trinh làm sao mà cuộc ðời không thể xuống làm lính thýờng ðýợc , tử vi chiếu nhýng về cuối ðời mới gặp
   
 3. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  THỬ LUẬN ÐOÁN LÁ SỐ TỬ VI CUẢ T.T BUSH

  ông BUSH sinh ngày lúc 7.42 sáng ngày 6 tháng 7 nãm 1946 ( trích từ lýodongphuọngcom)
  Mệnh có tử vi tham lang
  trung tinh có sao nãm thiên không
  sao giờ ðiạ không ðiạ kiếp

  nãm 2000 tức là 55 tuổi vào ðại hạn cung nô từ 53-62 tuổi ta có trung tinh mã khốc khách vắn kúc , tiểu hao ðại hao
  mệnh có tử tham là số làm vua hay thống ðốc
  có sao thiên không nên muốn phát thì phải vào cung nô có 3 sao vật chất là ðiếu khách , tang môn và tuế phá
  nãm 2000 Bush 55 tuổi , tiểu hạn cung tuất nên yếu và thiên cõ chiếu nên không thể thắng lớn ðýợc mà chỉ sát nút do ðại hạn có ðại hao tiểu hao nên không thể thắng lớn
  nãm 2004 tiểu hạn ðóng cung dần có thiên cõ thì thắng hõn kỳ trýớc nhýng có ðại hao nên hiện giờ ðang thua sút
  nhýng cuối cùng cũng thắng
  cách ðiếu khách tang môn tuế phá, làm tổng tống thì có sự chết chóc rất nhiều nhứt là sao ðiếu khách ði với ðại hao tiểu hao thì làm cho quân lính chết khá nhiều
  Ông KERRY TUỔI QUÝ MUÌ , nằm 2004 có sao thiên không nhýng có sao thanh long , týởng thắng nhýng sẽ thua nhýng tỉ số cử tri ðoàn không lớn
  Bush nãm 2004 , có tam hợp tuổi thái tuế qaun phù bạch hổ không thể thua nhýng bị khó khãn là do ðại hao kính ðà cản trở nhýng cuối cùng có thể thắng
  Tuy nhiên phải xổ quẻ dịch nýã thì mới biết còn tổng quát về tử vi thì bush sẽ thắng nhýng tỉ số výà phải không cách xa nhý BILL CLINTON NÃM 1996
  LUẬN BÀN LÁ SỐ TỬ VI CUẢ KERRY ( ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG MỸ)

  Ông Kery sinh 7.42am ngày 11 tháng 12 nãm 1943( trích từ lysodongphuong)
  nếu ðúng nhý ngày giờ sinh nhý vậy thì mệnh có
  chính tinh sao hành ðộng là phá quân, sao tinh thần chỉ có vũ khúc chiếu
  sao trung tinh nãm sinh thì có thiên không và lộc tồn chiếu
  cung thê có tử vi
  nếu ðúng giờ sinh nhý vậy ông Kerry không thể nào thắng cử và trở thành tổng thống ðýợc
  ông nãm nay 61 tuổi tây tức là 62 tuổi ta , ðại hạn cung thiên di bắt ðầu 62 tuổi tây thì có sao tử vi chiêú , không thể nào ông kerry thành tổng thông ðýợc trừ khi ngày giờ sinh không ðúng
  muốn làm vua , phải có tử vi thủ mệnh hoặc ðại hạn gặp tử vi , nhýng tử vi ðóng cung thê thì không thể làm vua nhýng cũng có tiếng là tranh chức tổng thống nhýng không thắng nãm 2004 ðýợc và nãm 2004 gặp thiên khộng cuối cùng thua và buốn nhýng lúc ðầu thắng hay dẫn ðầu là nhờ sao thanh long ( sao nãm) và tử vi chiếu
  Trong khi Bush có sao tử tham thủ mệnh thì sẽ làm vua nhý bill clinton cũng có tử vi thủ mệnh
  nhýng sao hành ðộng cuả nãm thì bush vào 53-62 mới gặp sao hành ðộng cuả nãm trong khi clinton thì 45-54 gặp
  nên thế làm tổng thống của bush yếu hõn clinton nhiều khi thắng cử không có tỉ số cử tri ðoàn lớn nhý bill
  clinton ðýợc
  Nhýng sẽ xổ quẻ dịch ðoán xem thử có phải BUSH THẮNG KHÔNG

  Cuộc ðời con ngýời dựa vào 4 yếu tố sau ðây ðể dự ðoán, mỗi yếu tố cho biết một số tin tức có giối hạn
  yếu tố nãm sinh cho biết những gì mình tạo ra trong quá khứ nên bộ sao lộc tồn và bộ sao thái tuế , cho biết luật nhân quả sẽ xảy ðến mình không thể nào tránh khỏi
  yếu tố giờ sinh cho biết những gì mình có thể tạo ngay bây giờ và quả sẽ ðến trong hiện tại hay trong týõng lai
  yếu tố ngày sinh gọi là chính tinh , là nhân và quả ði ðôi cả quá khứ hiện tại và týõng lại
  yếu tố tháng sinh chỉ cho biết quả hiện tại do quá khứ ðã tạo thôi

  Nhý vậy dựa vào 4 yếu tố thời gian, mỗi yếu tố cho biết nhân và quả sẽ ðến mà mình có thể thay ðôi hoặc không thay ðồi

  Nhý vậy yếu tô nãm sinh cho biết nhân quả mình ðã gieo lâu ngày nên những biến quan trọng nên xem xét sao tạo bởi nãm sinh nhý ông Bush nãm 2004 bâù cử gặp tam hợp thái tuế quan phù , bạch hổ sẽ thành công trong khi ông Kerry thì nãm 2004 thì có sao thiên không khó thành công lắm nếu ðại hạn 10 nãm mà gặp Thiên không thì khó thắng cử lắm
  và yếu tố ngày sinh sẽ quyết ðịnh mình sẽ làm chủ hay lãnh ðạo hay làm nhân viên hay làm công
  những lá số của những vị vua hay tổng thống mà lấy ra thấy không có mệnh tài quan mà không có sao tử vi mà làm vua , tam tam có thể nói rằng ngày hoặc giờ sinh sai rồi
  nhý ông Gỏbachev cựu lãnh tụ soviet mệnh ðóng tại cung muì có sao tử vi thủ mệnh , ông ta tuổi tân muì nên làm tổng bí thý ( tổng thống nýớc khác)
  ngýời làm công lúc nào cũng chỉ có sao thiên cõ số 2 trong tiên thiên bát quái , nên không thể nào làm vua lâu nãm ðýợc , nhý dýõng vãn minh quan lộc có sao tử vi thì làm tổng tống vài tháng là do chiếu nên không ðủ mạnh làm lâu dài ðýợc
  học tử vi phải nhận ra sao ngày sinh tiêu biểu cái gì , nếu không thì không phân biệt nhiệm vụ của sao nãm và sao ngày khác chỗ nào , không có sao tử vi mà làm vua , ðó la sai lầm do không biết sao ngày tiêu biểu cái gì cho con ngýời
   
 4. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  3-YẾU TỐ GIỜ SINH

  Theo đông phưong thì ngày chia làm 12 giờ , như vậy giờ là đơn vị nhỏ nhứt , nên sao giờ phải tiêu biểu tư tưởng từng giờ chưa có thể sinh ra quả tức là làm cho sự việc thành hình cụ thể nên bất cứ mệnh tài quan có sao ðiạ không ðiạ kiếp có những suy tư hay những ý týởng tà chưa có thể sinh ra quả tốt hay xấu liền mà cần thời gian
  yếu tố giờ sinh tiêu bểiu cho tý týởng nhýng chia ra tý týởng thiện và tý týởng sao diạ không ðịa kiếp là tý týởng ác hay xấu hay tà và tý týởng thiện , tốt
  nhý Ông bush mệnh có sao ðiạ kiếp, ông ta có tý týởng xấu chứ không thể tốt ðýợc
  tam tam có nhận xét những ngýời sinh tháng chẵn âm lịch nhý 2,4,6,8,10,12 thýờng có máu tứ ðỗ týờng hoặc máu chiến tranh , và ít thành thật thýờng là noí láo nhiều ( tý týởng ác) nếu ai mà sinh tháng chẵn mà có nhý vậy thì biết sýả ðổi vì sao giờ mình có thể hoán cải ðýợc
  trái với ðiạ không ðiạ kiếp là sao vãn xuông vắn khúc tiêu ìểu co tý týởng thiện và có tâm cầu tiến và hýớng ðến chân thiện mỹ ít noí láo
  sao giờ nhý là những hạt giống rất nhỏ nhýng theo thời gain nó sẽ thành lớn , do vậy sao giờ ví nhý một chấm ðen nhýng sẽ thành lớn, nên sự tác dụng sao giờ khó nhận ra lắm nhýng khi con ngýời ðã huân tập những thói quen nhý ãn nhậu rýợi chè, trai gái hút và cờ bạc thì không thể bỏ ðýợc bây sao giờ ðã biến thành chính tinh rồi , tức là trở thành bản chất rồi , thì không thể sýả ðýợc
  những tý týởng thýờng ðến mà mình không nhận ra nếu mình nhận thấy xấu mà tránh thì nó không thành chính tinh , ngýợc lại tiếp tục lập lại thió quen lần 2, lần 3.4.5..
  thì trở thành chính tinh thì hết thuốc chýã
  khi biết phân biệt sao giờ thì mới biết cách luận ðoán sao nào hợp lúc nào sao nào hợp lúc nào

  sao giở cũng tiêu biểu cho những gì con ngýời tạo ra trong kiếp hiện tại không phải từ quá khứ vì vậy những ai có sao ðiạ không ðiạ kiếp mà huân tập những cái xấu thì hậu quả sẽ xảy ðến khoảng 10 nãm sau hoặc cuối ðời này và sẽ qua ðời sau
  Týõng tự vãn xýõng vãn khúc thì cũng vậy huân tập cái tốt cũng cần thời khá lâu những tý týởng tốt mình làm thì thành quả tốt sẽ ðến khoảng 10 nãm hoặc cuối ðời này hoặc qua ðời sau

  Nhý vậy qua 3 yếu tố nãm sinh , ngày sinh và giờ sinh , mỗi một yếu tố cho biết luật nhân quả rất rõ ràng và nếu biết phân biệt 3 yếu tố này thì có thể biết khi nào quả tốt hoặc xấu tức là y báo sẽ ðến với mình
  4-yếu tố tháng sinh
  30 ngày tạo nên một tháng vì vậy sao tháng tiêu biểu cho những gì trong quá khứ mình tạo , nên sao tháng tiêu biểu cho vật chất chứ không phải tính thần
  sao tháng chia làm 2 một là có ngýời hổ trợ hai là không ai hổ trợ
  tả phù là bên tốt , thiên hình riêu y là bên xấu
  vì vậy khi mệnh tài quan mà có tả hửu thì luôn luôn có ngýời bên cạnh phù trợ hoặc giúp ngýợc lại thiên hình thì cô ðõn ,không có ai phù trợ

  yếu tháng sinh chỉ có hai sao vật chất tốt là tả phù và hửu bật , ngýời giúp bên này và nguời giúp bên kia vì vậy muốn làm ðại sự hoặc làm ãn cần có sao tả phù và hửu bật

  mỗi yếu tố thời gian tiết lộ một số tin tức cuả con ngýời chỉ có yếu tố ngày sinh và nãm sinh là có ðầy ðủ bát quái còn giờ sinh hoặc tháng sinh , chỉ có vài sao thôi
  vì ngày sinh và nãm sinh tiêu biểu ðầy ðủ chu ky một nãm có nóng lạnh và chu kỳ một ngày có sáng tối nên khi biểu hiện ra phải có tất cả các sao , không thể thiếu
  nhý vòng thiên phủ phải có 8 sao là hậu thiên bát quái
  và vòng tử vi tiên thiên cũng có 8 quẻ nhýng dấu 2 qué
  bên tốt nhứt là sao tử vi ( càn)và thiên cõ (ðoài)và bên xấu nhứt là liêm trinh và quẻ cấn ( nhýng dầu)
  Sao nãm thì có 6 bên dýõng cý dýõng âm cý âm và 2 thì bên âm cý dýõng và dýõng cý âm
  nhýng vòng lộc tồn chỉ ra ra bên dýõng và bên âm, bên dýõng là lộc tồn mạnh nhứt hoặc tốt nhứt và bên âm là ðại hao kình dýõng là yếu nhứt , hoặc xấu nhứt

  giờ va tháng không ðại biểu cho một chu kỳ nào hết nên chỉ có vài sao thôi
  còn sao nãm mà theo tam tam hậu sinh thêm vào nhý thai taọ quang qúy là không hợp lý và dý thừa vì sao an phải theo qui luật âm dýõng , nếu có sao tiêu biểu cho âm thì cũng phải có sao tiêu biểu cho dýõng
  sao thiên khốc thiên hý, thiên mã long trì phýợng các hay hoa cái v.v. cũng chỉ thêm vào bên dýõng cý dýõng âm cý âm thì không có gì thay ðổi 6 sao của vòng thái tuế
  ðối với 6 sao là thiên không là quẻ khôn là về với ðất , nên có một số sao thêm vào nhý kiếp sát , ðào hồng hỉ, thiên quan thiên phúc , tứ ðức chỉ bổ túc cho quẻ khôn nhýng không có gì ðặc biệt hết nên sao thiên không ðủ ðại diện cho không có vật chất giá trị gì nhiều trái lại là thái tuế tiêu biểu cho nhiều vật chất nếu có thêm vào nhiều sao bên 6 sao vòng thái tuế cũng không sao
  vòng lộc tồn tiêu biểu cho tâm, vòng thái tuế tiêu biểu cho vật chất
  vòng trýờng sinh do cục mà dặt ra nó không tiêu biểu cái gì cho con ngýời hết nên do cục mà phát sinh ra vòng trýờng sinh không hợp ly
  sao tử vi dýạ vào cục thổ là số 5 hay cục mộc số 3 .. mà dựa vào ðó mà an sao tử vi nên sao ngày sinh mới ðại diện cho những tý týởng và hanh vi con ngýời
  dýạ vào cục ðể an sao ngày sinh ðã noí lên tính chất quan trọng của chính tinh nên hậu sinh thêm vào trýờng sinh nữa té ra có hai loại chính tinh sao bởi vậy các bạn học tử vi nên xem xét cho kỹ không nên tin tất cả mà không có một hợp lý nào hết
  về sao TUẦN TRIỀT . lúc chýa tìm hiểu về tử binh hay phýõng pháp boí dịch lục thân ( vha mẹ anh em thê tài ..) thì thấy tuần triệt có lý nhýng sau mới hiểu tuần triệt có trong bió dịch lục thần từ thời Hán nên hậu sinh ðã thêm vào tử vi nhýng ðã noí tuần triệt là hai sao cản trở tiêu biểu cho mặt xấu (ÂM) còn mặt tốt tức là dýõng ở dâu vậy , sao vật chất có cả âm và dýõng , sao tình thần cũng vậy có cả âm và dýõng) thì khi phân phối sao thì bao giờ cũng có sao âm và sao dýõng
  tuần triệt chỉ cho mặt âm là xấu còn mặt kia không có tcứ là thêm vào không hợp lý
  về ngũ hành trong tử vi
  8 quẻ dịch có thể biên ra ngũ hành , nhýng hành kim hành mộc hành thổ không biến ra quẻ dịch ðýợc chỉ có hoả thuỷ là biến ðổi ngýợc lại quẻ dịch ðýợc
  vòng thiên phủ là hậu thiên bát quái nên bát quái chuyển ðổi ra ngũ hành rất dễ dàng
  tam tam có thể nói rằng các sao trong tử vi không có ngũ hành ðề luận ðoán tốt xấu , hoàn taòn là âm dýõng thôi
  Ðông phýõng có 3 hệ thống nhý ðã trình bày
  bát quái ðổi ra ngũ hành ðýợc hoặc ðổi ra số ( hà ðồ) nhýng biến ngýợc hà ðồ ra quẻ không ðýợc hoặc ðổi ngýợc ngũ hành ra quẻ không ðýợc
  có ba hệ thống song song , mỗi hệ thống có áp dụng riêng nhýng thỉnh thoảng có pha trộn trong nhiều nên ngýời học không biết cái này là chính ciá nào l là phụ
  nhý hệ thống ngũ hành là kim mộc thuỷ hoả thổ , ðýợc sử dụng trong tứ trụ ðể boí vận mạnh còn ngýời
  nhýng ngũ hành ðem sử dụng ðể boí những sự việc hàng ngày nhý ngày tốt xấu thì trong các lịch có viết ðó
  nhýng ngũ hành không thể lập ra một môn bói khi cần muốn biết thì không làm ðýợc nên ðã mýợn các hào quẻ dịch biến ra ngũ hành thì mới ðoán ðýợc chứ tự hệ thống ngũ hành không thì chẳng bói ðýợc
  khi các bạn sử dụng phýõng pháp lục thân ðể bói là chỉ mýợn các quẻ dịch ðể ðổi ra ngũ hành ðể boí thôi , chứ thực ra nếu mà noí boí dịch hay boí kinh dịch thì chỉ thuần sử dụng âm dýõng và bát quái thôi
  không có vấn ðề ngũ hành trong việc bói dịch ðâu
  khi boí lục thân lục thần , các bạn ðang sử dụng hoàn toàn ngũ hành không hề sử dụng lời và hào trong kinh dịch
  nên phải phận biệt mỗi hệ thống có một áp dụng riêng rẽ và chỉ có ðổi từ bát quái ra ngũ hành rồi số chứ không có biến ngũ hành ra quẻ ðýợc .
   
 5. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  KẾT LUẬN VỀ MÔN TỬ VI SAU HƠN 20 NÃM NGHIÊN CỨU CỦA TAM TAM

  Tam Tam bắt ðầu tìm hiều từ nãm 1981, không biết gì về tử vi trước kia ở Việt Nam, rất đam mê về môn này bất cứ nơi nào có nói về Tử Vi là tìm ðọc cho bằng được, càng đọc càng không làm sao thấy sự hợp lý về khoa Tử Vi, Tam Tam không từ bỏ bất cứ sách Tử Vi nào hết, những sách tử vi mà các bạn cho lên mạng, Tam Tam đã từng đọc qua, tất cả không giúp gì cho các bạn đâu, cho dù các bạn bỏ 10 năm hay 20 nãm ðọc những sách Tử Vi có trên thị trường không giúp gì cho bạn sáng tỏ Tử Vi.

  Vì tử vi đã bị pha trộn giữa ngũ hành và Kinh Dịch, mỗi hệ thống có áp dụng riêng, nhưng lấy ngũ hành gắn lên sao mà không biết tại sao có hành này sao kia hành nọ, những sao nếu có ngũ hành thì phải biết vì sao những sao có ngũ hành nhýng không ai biết cứ mù quáng tin vào rồi luận đoán nhưng không hợp lý
  Nếu các bạn muốn học Tử Vi cho rốt ráo nên bỏ hệ thống ngũ hành mà chỉ sử dụng quẻ Dịch thôi thì bài toán tử vi sẽ sáng ra , không còn mập mờ như đã trải qua ngàn năm qua, hệ thống ngũ hành đýợc sử dụng rất hợp lý trong việc đoán ngày tốt ngày xấu hoặc trong Tử Bình v.v.
  nhưng môn Tử Vi không áp dụng ngũ hành
  Ðiều này cũng khó vì từ xưa đến giờ ,sách vỡ ghi như vậy rồi tin nhý vậy không có giải thích nào hết, từ thế hệ này đến thế hệ khác cứ như vậy mà theo, bây giờ nếu có ai noí ngũ hành không hợp lý thì làm sao mà tin được
  Nhưng mệnh tam tam đóng cung mùi, quan lộc có sao Thái Âm và cung tài có Thái Dương Thiên Lương, nên đã dẫn dắt Tam Tam đã nghiên cứu môn Tử Vi và kinh Dịch chứ thật sự tam tam học kỹ sư công chánh ở Việt Nam chưa hề biết Tử Vi hay Kinh Dịch cho đến khi đến lúc mới nghiên cứu và học hỏỉ thôi
  Vì quan lộc có Thái Âm là quẻ khảm là nước là bí mật nhưng quẻ ly là hoả chiếu sáng thì sự bí mật không còn nữa nên hôm nay Tam Tam viết cho các bạn là do cung quan lộc có Thái Âm tại hợi chứ thật ra Tam Tam không học từ ai hết và tự nghiên cứu thôi nhưng không chấp nhận những gì sách vở ghi lại
  Tam Tam học hoỉ kinh Phật rất hiểu rõ rõ về vô ngã khổ và vô thường nên những sự hiểu biết cũng vô thýờng thôi không có chấp vào kiến thức mình có vì vậy khi viết ra những khám mới giúp các bạn thôi còn tin hay không do các bạn
  Nếu các bạn thắc mắc và muốn hỏỉ trực tiếp, các bạn có thể vào PALTALK mở phòng có thể nói chuyện và nghe trực tiếp mà không cần viết qua lại mà không hiểu gì hết vì năm 2002 Tam Tam có vào phòng sinh hoạt Phật pháp , nói về Phật pháp, ai cũng thể hỏi trực tiếp, paltalk nói chuyện rõ hơn yahoo messenger có thể cuối năm 2004 hy vọng Tam Tam có thì giờ sẽ giải đáp những thắc mắc các bạn còn từ đây đến cuối năm, các bạn cần thời gian đọc rồi mới có dữ kiện để hỏi.
  Tam Tam xin tạm dừng bài viết Tử Vi ở đây.
  TAM TAM
  Bài đọc tham khảo)
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn