Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật 17/05/20 - Lời Chúa Tuần 6 Mùa Phục Sinh

Chủ đề trong 'Công Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 16 tháng Năm 2020.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  17.5.2020 – Chúa nhật 6 Mùa Phục sinh

  Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác

  Lời Chúa: Ga 14,15-21

  Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 15 “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người; còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”


  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 17/05/2020  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ trực tuyến - Chúa Nhật Tuần 6 Mùa Phục Sinh
  Thứ Bảy ngày 16-5-2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà SàiGòn
  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ trực tuyến 8AM Chúa Nhật 17/05/20 Tuần 6 Mùa Phục Sinh   
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  18.05.2020 – Thứ Hai Tuần 6 Mùa Phục Sinh

  Người là Thần Khí sự thật, Người sẽ làm chứng về Thầy

  Lời Chúa: Ga 15,26 - 16,4a

  15 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

  16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”  ✼ ✵ ✻

  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai 18/05/2020
  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ Thứ Hai 18/05/20 Tuần 6 Mùa Phục Sinh
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Năm 2020
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  19.05.2020 – Thứ Ba Tuần 6 Mùa Phục Sinh

  Thầy ra đi thì có lợi cho anh em.

  Lời Chúa: Ga 16,5-11

  5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; 10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; 11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”


  ✼ ✵ ✻

  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba 19/05/2020
  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ Thứ Ba ngày 19-5-2020.

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Năm 2020
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  20.05.2020 – Thứ Tư Tuần 6 Mùa Phục Sinh

  Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn

  Lời Chúa: Ga 16,12-15

  12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”


  ✼ ✵ ✻

  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư 20/05/2020
  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ Thứ Tư ngày 20-5-2020   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Năm 2020
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  21.05.2020 – Thứ Năm Tuần 6 Mùa Phục Sinh

  Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui

  Lời Chúa: Ga 16,16-20

  16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”
  17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” 18 Vậy các ông nói: “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” 19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”  ✼ ✵ ✻

  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm 21/05/2020
  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ Thứ Năm ngày 21-5-2020   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  22.05.2020 – Thứ Sáu Tuần 6 Mùa Phục Sinh

  Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được

  Lời Chúa: Ga 16,20-23a

  20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”


  ✼ ✵ ✻

  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu 22/05/2020  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ Thứ Sáu ngày 22-05-2020


   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  23.05.2020 – Thứ Bảy Tuần 6 Mùa Phục Sinh

  Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy

  Lời Chúa: Ga 16,23b-28

  23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
  25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”  ✼ ✵ ✻

  Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy 23/05/2020
  ✼ ✵ ✻

  Thánh Lễ Thứ Bảy ngày 23-05-2020
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 23 tháng Năm 2020

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn