Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thơ Hình - Vivi

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Đường - Cổ Thi' do Vivizz khởi đầu 25 tháng Bảy 2016.

Tags:
 1. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 2. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 3. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 4. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 5. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 6. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 7. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 8. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 9. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 10. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 11. thiên chương

  thiên chương Công Dân

  Anh Linh Anh vẫn bất tử
  Vẫn đọa đầy, vẫn nổi trôi theo dân tình thống khổ.
  Vận Nước vẫn cầu xin anh khoan siêu thoát...
  Để đồng hành cùng chiến sĩ của ngày mai.
   
 12. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 13. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 14. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 15. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 16. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 17. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 18. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 19. Vivizz

  Vivizz Công Dân

 20. Vivizz

  Vivizz Công Dân

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn