Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thơ Thiền

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Tâm Linh' do cỏ may khởi đầu 22 tháng Sáu 2009.

 1. cỏ may

  cỏ may Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Pháp Thuận : Thiền sư họ Đỗ (915-990).


  Quốc Tộ

  Quốc tộ như đằng lạc
  Nam thiên lý thái bình
  Vô vi cư điện các
  Xứ xứ tức đao binh

  Pháp Thuận
  Dịch nghĩa:

  Vận Nước

  Vận nước đan xen với nhau như mây quấn
  Đất trời Nam đang được hưởng thái bình
  Nếu triều đình thấm nhuần lẽ Vô Vi
  Mọi nơi sẽ không còn chiến tranh  Dịch thơ:
  Vận Nước

  Bời bời vận nước quấn mây
  Trời Nam mở lượng đó đây thái bình
  Thiền tâm thấm tận triều đình
  Thì nhân gian dứt đao binh đời đời

  Nguyễn Duy
   
 2. cỏ may

  cỏ may Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Khuông Việt : Đại sư Khuông Việt tục danh Ngô Chân Lưu (930 – 1011)


  Nguyên Hoả

  Mộc trung nguyên hữu hoả
  Nguyên hoả phục hoàn sanh
  Nhược vị mộc vô hoả
  Toàn toại hà do manh?

  Khuông Việt
  Dịch nghĩa:

  Gốc Lửa

  Trong cây vốn có lửa
  Sẵn lửa, lửa mới sinh ra
  Nếu cây không có lửa
  Khi cọ xát sao lại thành?  Dịch thơ:
  Gốc Lửa

  Cây xanh sẵn lửa bao đời
  Truyền qua bao kiếp đổi dời tái sinh
  Nếu không sẵn nhiệt tử sanh
  Đem cây cọ xát dễ thành lửa sao?

  Nguyễn Bá Chung
   
 3. cao nghi uyên

  cao nghi uyên Khách Quý

  Thiền sư Pháp Thuận

  (914 - 990)

  (Đời thứ 10, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)

  Sư họ Đỗ, không rõ quê quán ở đâu, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với Thiền sư Long Thọ Phù Trì. Sau khi đắc pháp, Sư nói lời nào cũng phù hợp sấm ngữ.

  Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, thường mời Sư vào triều luận bàn việc chánh trị và ngoại giao. Khi quốc thái dân an, Sư không nhận sự phong thưởng. Vì thế, vua Lê Đại Hành rất kính trọng, không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ pháp sư. Nhà vua nhờ Sư trông coi việc soạn thảo văn kiện, thư từ ngoại giao.

  Năm Thiên Phước thứ bảy (986), nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang phong tước hiệu cho vua Đại Hành. Vua nhờ Sư cải trang làm lái đò để đón sứ. Trên sông, bất chợt Lý Giác thấy hai con ngỗng bơi, cảm hứng liền ngâm:

  Song song ngỗng một đôi
  Ngửa mặt ngó ven trời.

  (Nga nga lưỡng nga nga
  Ngưỡng diện hướng thiên nha.)

  鵝鵝兩鵝鵝,
  仰面向天涯。  Sư đang chèo, ứng khẩu ngâm tiếp:

  Lông trắng phơi dòng biếc
  Sóng xanh chân hồng bơi.

  (TT. Mật Thể)

  (Bạch mao phô lục thủy
  Hồng trạo bãi thanh ba.)

  白毛鋪綠水,
  紅棹擺青波。


  Lý Giác rất thán phục.

  *
  * *

  Vua Đại Hành hỏi vận nước dài ngắn thế nào, Sư đáp bằng bài kệ:

  答國王國祚之問

  國祚如藤絡,
  南天裏太平。
  無為居殿閣,
  處處息刀兵。

  法順禪師


  Trả lời câu hỏi của vua về việc nước

  Vận nước như dây quấn
  Trời Nam sống thái bình
  Rảnh rang trên điện các
  Chốn chốn dứt đao binh.

  Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn

  Quốc tộ như đằng lạc
  Nam thiên lý thái bình
  Vô vi cư điện các
  Xứ xứ tức đao binh.

  Về sau, Sư trụ trì chùa Cổ Sơn làng Thừ, quận Ải.

  Niên hiệu Hưng Thống thứ hai (990), Sư không bệnh mà tịch, thọ bảy mươi sáu tuổi. Tác phẩm của Sư có:

  * Bồ-tát Hiệu Sám Hối Văn

  * Thơ tiếp Lý Giác

  * Một bài kệ.
   
 4. cao nghi uyên

  cao nghi uyên Khách Quý

  木中原有火
  有火火還生
  若謂木無火
  鑽遂何由萌

  匡越,  Mộc trung nguyên hữu hoả
  Hữu hoả, hoả hoàn sanh
  Nhược vị mộc vô hoả
  Toản toại hà do manh.  Trong cây vốn có lửa
  Có lửa,lửa mới bừng
  Nếu bảo cây không lửa
  Cọ xát do đâu bùng.
   
 5. cỏ may

  cỏ may Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Vạn Hạnh: Quốc sư Vạn Hạnh tục danh Nguyễn Vạn Hạnh (? – 1018).


  Thi Đệ Tử

  Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
  Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
  Nhậm vận thịnh suy vô bố uý
  Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

  Vạn Hạnh
  Dịch nghĩa:

  Bảo Đệ Tử

  Thân người như bóng chớp, có rồi lại trở lại không
  Như muôn cây cỏ mùa xuân tươi tốt, đến mùa thu khô héo
  Ngẫm và hiểu cái lý của thịnh suy, lòng không sợ hãi
  Vì thịnh suy nối tiếp nhau như khoảng thời gian hạt sương móc trên đầu ngọn cỏ.  Dịch thơ:
  Bảo Đệ Tử

  Thân như chớp có lại không
  Cỏ cây xuân thắm rồi đông úa tàn
  Sợ gì suy thịnh thế gian
  Thịnh suy như cỏ bên đàng treo sương

  Nguyễn Duy
   
 6. cỏ may

  cỏ may Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Cứu Chỉ: Thiền sư họ Đàm.


  Thân Tâm

  Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch
  Thần thông biến hoá hiện chư tướng
  Hữu vi, vô vi tùng thử xuất
  Hà sa thế giới bất khả lượng
  Tuy nhiên biến mãn hư không giới
  Nhất nhất quán lại một hình trạng
  Thiên cổ, vạn cổ nan tỷ huống
  Giới giới, xứ xứ thường lãng lãng.

  Cứu Chỉ
  Dịch nghĩa:

  Thân và Tâm

  Hiểu trong gan ruột là thân và tâm vốn lặng trong
  Thần thông biến hoá ra mọi hiện tượng
  Vô vi hay hữu vi cũng từ đó mà ra cả
  Sinh ra hằng hà thế giới không thể đếm hết
  Nó chứa đầy ở tất cả các chốn hư không
  Thế mà ở mọi nơi đều không có hình trạng
  Nghìn đời, vạn đời cũng không thể sánh với nó
  Chốn chốn nơi nơi nó luôn luôn sáng tỏ  Dịch thơ:
  Thân Tâm

  Thân và tâm vốn lặng không
  Mà sao biến hoá thần thông lạ kỳ
  Sinh vô vi lẫn hữu vi
  Vô vàn thế giới lấy gì đếm đong
  Tuy đầy khắp cõi hư không
  Xem ra chẳng thấy hình dong thế nào
  Muôn đời so sánh được sao
  Nơi nơi chốn chốn sáng bao nhiêu trời

  Nguyễn Duy
   
 7. cỏ may

  cỏ may Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Ngộ Ấn: Thiền sư Ngộ Ấn tục danh Đàm Khí (1020 - 1088).


  Thị Tịch

  Diệu tính hư vô bất khả phan,
  Hư vô tâm ngộ đắc hà nan
  Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận
  Liên phát lô trung thấp vị can.

  Ngộ Ấn
  Dịch nghĩa:

  Dặn Lại Trước Khi Mất

  Diệu tính rỗng không, khó lòng vin tới
  Nhưng khi tâm rỗng không thì hiểu được (diệu tính) cũng chẳng khó gì
  Giống như ngọc đốt trên núi cao màu vẫn tươi nhuần mãi
  Hay như hoa sen nở trong lò lửa mà sắc vẫn ướt, chưa hề khô.  Dịch thơ:
  Dặn Lại Trước Khi Mất

  Rỗng không diệu tính khó vời
  Khi lòng rỗng mới hiểu đời rỗng không
  Ngọc thiêu trên núi càng trong
  Hoa sen giữa lửa sắc hồng vẫn tươi

  Nguyễn Duy
   
 8. violet

  violet Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Phật Mã:: Vua Lý Thái Tông (1000 - 1054)


  Thị Chư Thiền Lão Tham Vấn Thiền Chỉ

  Bát nhã chân vô tông
  Nhân không ngã diệc không
  Quá, hiện, vị lai Phật
  Pháp tính bản tương đồng

  Phật Mã
  Dịch nghĩa:

  Trả Lời Các Thiền Lão Hỏi Về Yếu Chỉ Của Thiền Tông

  Trí tuệ bát nhã không thuộc tông phái nào*
  Không phải Người, cũng không phải Ta
  Các vị Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai
  Vốn cùng chung một Pháp tính.  * Tông phái vô tông, ý chỉ tông yếu của mọi tông phái, cốt lõi của Phật giáo
   
 9. cỏ may

  cỏ may Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng


  Phật Hoàng: Vua Trần Nhân Tông (1258-1308).  Sơn Phòng Mạn Hứng

  I

  Thùy phục cánh tương cầu giải thoát
  Bất phàm, hà tất mịch thần tiên?
  Viên nhàn, mã quyện, nhân ưng lão
  Y cựu vân trang nhất tháp thiên

  II

  Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
  Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
  Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
  Nhất thanh đề điểu hạ xuân tàn.

  Phật Hoàng
  Dịch thơ:

  Mạn Hứng Ở Sơn Phòng

  I

  Ai trói buộc chi, tìm giải thoát?
  Khác phàm đâu phải kiếm thần tiên
  Vượn nhàn, ngựa mỏi, ta già lão
  Như trước, am mây chốn tọa thiền?

  II

  Phải trái rụng theo hoa buổi sớm
  Lợi danh lạnh với trận mưa đêm
  Hoa tàn, mưa tạnh, non im ắng
  Xuân cỗi còn dư một tiếng chim.

  Đỗ Văn Hỷ
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn