Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

thơ tiên-tri SAU NĂM 2000

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Tâm Linh' do LeXuanNhuan khởi đầu 23 tháng Mười Hai 2014.

 1. LeXuanNhuan

  LeXuanNhuan Tác Giả

  SAU NĂM 2000
  trong tuyển-tập thơ Outstanding Poets of 1994
  Maryland: The National Library of Poetry, 1994.
  (20 năm trước)

  Sau năm hai ngàn, ta vẫn sống an-nhiên;
  Loài súc-vật, loài côn-trùng cũng thế.
  Cây cỏ mọc mầm, vi-trùng nhiễm thể;
  Ðời vẫn thường, mưa+nắng như xưa nay.

  Quả đất vẫn tròn, và chẳng ngừng quay;
  Biển chẳng cạn, khí trời không đặc lại.
  “Ngày tận-thế” chỉ hù ai dốt+dại;
  Thế-giới, loài người: chẳng mất đi đâu!

  Chiến-tranh vẫn còn, từ Á sang Âu,
  Ðể thử-thách lòng hiếu-hòa nhân-loại.
  Bệnh-tật, ngu, nghèo: vẫn còn tồn-tại;
  Ích-kỷ, tham, tàn: chẳng sót chừa ai!
  *
  Tuy thế, bao giờ trong cảnh thương tai
  Cũng vẫn có lương-tâm và thiện-chí:
  Bậc tài+đức cứu dân qua vận bí
  Cho yên+vui thịnh-vượng đến muôn nhà.

  Ta còn có nhiều bước tiến thêm xa,
  Còn thám-hiểm nhiều hành-tinh viễn+dị.
  Ðã bước an-toàn vào tân-thế-kỷ
  Ta cần tự mình quyết-định chính đời ta!

  THANH-THANH  AFTER THE YEAR 2000
  Thanh-Thanh. Outstanding Poets of 1994.
  Maryland: National Library of Poetry, 1994.


  After the year two thousand, we will be still alive,
  And so will other animals and worms.
  There still will be vegetables and germs,
  And mundane life as ever, rain or shine.

  Not the earth to stop revolving will tend,
  Neither the seas to dry, nor the air to condense;
  Each day will be a new one, not the last hence;
  And the world – humanity – will face no end.

  Wars will continue to erupt here and there
  As an ordeal to test Man’s thirst for Peace.
  Poverty, ignorance, and diseases will not cease
  For egoism, greed, and cruelty will not care.
  *
  But, anywhere on the globe, in any event,
  There always will be conscience, common sense.
  The elites still will vow the innocent’s defense,
  For people to be safe, prosperous, and content.

  We still will have much more progress to make
  And many more stars to explore and win.
  Having set safe the twenty-first century to begin,
  We need self-reliance striving for our own sake.

  THANH-THANH

  Kinh Thánh (do Trương Tiến Đạt giải mã):
  From: dattientruong@hotmail.com
  To: dattientruong@hotmail.com
  Subject: Sấm Ma-la-ki: Trận Thế Chiến III sắp xảy ra
  Date: Fri, 23 May 2014 23:24:29 +0000
  Sấm Daniel: Giáo Hoàng Francis sắp bị truất phế
  * Các cuộc Đảo chánh tại Vatican và Mac-tư-khoa sẽ xảy ra trong Mùa Giáng Sinh cuối tháng 12 năm 2014 và Đầu Năm 2015. Giáo Hoàng Francis bị truất phế. Tổng Thống Nga Putin bị sát hại.
  * Trận Nguyên Tử Thế Chiến III sẽ bùng nổ vào lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng Giêng năm 2015.
  * Ngày 20 tháng 6 năm 2017 sẽ là ngày Tận Thế.
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn