Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Thiền Thi

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Tâm Linh' do coquan khởi đầu 6 tháng Mười 2015.

 1. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Đời Như Mộng

  Đời như giấc mộng đời như mộng
  Một bể tơ tình gánh trăm năm
  Có, không, còn, mất trời ảo vọng
  Mai về tây! Thanh tịnh toạ tâm

  Bản lai diện mục ta cát bụi
  Một ngày gió cuốn mịt mù xa
  Xác thân vô hữu, vô danh tính
  Tiền của quạnh tài! Bạc lắm a

  Đời như giấc mộng ta là mộng
  Kiếp trăm năm...dài tợ chữ không
  Mất còn tiếng sấm vang, sét chớp
  Chợt loé lên! Rồi tắt tầng không


  Cố Quận
   
 2. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Tâm Tướng


  Tướng hoạ tâm thời tâm hoạ tướng
  Ta về như gió thoảng, làn hương
  Năm xưa bụi cát hoàn, tụ xác
  Rồi mai mục thể! Thoát đoạn trường
  Ác tướng, độc tâm mù mịt khói
  Tâm từ, tướng thiện nhẹ nhàng sương
  Tướng tâm cõi tục trần vinh nhục
  Người ơi! Ta hạt cát trên đường


  Cố Quận
   
 3. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Thần Niệm Chữ Ni Mâu

  Tìm tâm tâm không tướng
  Xét vọng vọng chẳng hình
  Tâm mê đời lạc hướng
  Vọng chấp kiếp lụy tình

  Gửi tâm vọng về đâu
  Giăng giăng một bể sầu
  Đất trời thân túc tá
  Thần niệm chữ Ni Mâu


  Cố Quận
   
 4. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Hữu Tả Thủ

  Hữu thủ kiếm! Tả thủ hạt tràng
  Sân si còn nặng sầu mang mang
  Tám hướng, mười phương trời đất tối
  Quỷ thần, nhân thú mịt non ngàn
  Gác kiếm! Mười ngón nâng mộc chuỗi
  Trượng buông! Nhị cước hạ thiết nang
  Bờ bến quay đầu thông bát nhã
  Hữu thủ không! Tả thủ hạt tràng


  Cố Quận
   
 5. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Đời Còn Ta

  Tất cả là không duy có rượu,
  Vô Vi đầy chén nhắp miệng khà
  Lên đỉnh chờ xem trăng, tinh tú
  Trong sương một chiếc áo lam già

  Không hẳn là không đời có ta
  Có sớm mai, có bóng chiều tà
  Có đêm canh vắng ngày điểm khắc
  Chưa phải là không đời còn ta


  Cố Quận
   
 6. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Nửa Tàng Kinh

  Sáng ngày nghe nửa tàng kinh
  Di Đà nửa khắc, ngọc bình hương hoa
  Tướng, âm, thần, sắc pháp lòa
  Bao năm trí đục xa tòa chưa thông
  Mới hay bể học mênh mông
  Mới hay Phật trốn trần hồng chứ đâu
  Xuân sau hồi bước theo hầu
  Mong Tiểu Thư giảng tường đầu tận đuôi


  Cố Quận
   
 7. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Đến và Đi!

  Đi như cơn gió thoảng
  Về tợ áng mây trôi
  Kiếp trăm năm vốn đoản
  Chén tao phùng, ly bôi

  Nay sa bờ lục dục
  Mai chìm bến thất tình
  Hỉ nộ khơi dòng, khúc
  Lênh đênh khóm lục bình

  Mất còn danh lợi ảo
  Bại thắng hèn sang hư
  Không thân nào trữ áo
  Không thiếu bất liệu dư

  Đi như cơn gió thoảng
  Về tợ áng mây trôi
  Chữ sinh khai nét tử
  Đã đến ắt rời thôi


  Cố Quận
   
 8. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Vô Thường

  Có và Không, đây cõi vô thường
  Đời vốn là bể khổ, tai ương
  Nhân quả đó! Ta gieo, ta gặt
  Tà tâm ư! Tội lỗi bằng nhường

  Này ý tục! Suy ra khó sửa
  Kìa mưu sâu lấp chính thân ta
  Thắng hay thua cũng thế thôi mà
  Phong trần tàn cuộc!Về cùng cát bụi


  Cố Quận
   
 9. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Đằng Đằng!!!

  Đằng đằng xách trượng qua sông
  Sóng lay, gió lắc, nghiêng chòng trượng rơi
  Hai tay chấp! Cúi lạy trời
  Tâm trần chửa tịnh, trí bời bời ngông
  Giờ sang bến nước mênh mông
  Tay không, không sắc thần không không hồn
  Muốn an đừng rớ kiếm côn
  Không mưu, không mẹo, hận chôn, quên thù
  Đời là một cõi phù du...

  Cố Quận
   
 10. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Nhất Cử Thiền

  Tâm thiền, ý thiền nhất cử thiền
  Không đi mà đến bất giới biên
  Đêm khuya bến nước chài măng cá
  Tảng sáng rừng sâu đốn gỗ kiền


  Cố Quận
   
 11. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Tăng Tăng! Pháp Pháp

  Cõi hồng trần như vở tuồng trên sân khấu
  Chị đi đâu sao mất dấu bặt âm!!!
  Hỉ, nộ, ái, ố quên đánh khúc đàn cầm
  Can qua, vinh nhục, thăng trầm! Lo chi cho mệt

  Sinh, lão, bệnh, tử luật tuần hoàn còn, hết
  Đời vốn không! Khởi, kết cũng là không
  Một bàu rượu ngon, tám hướng tang bồng
  Mười phương hồ hải...tây, đông, nam, bắc

  Tâm vô ngã, ngả nào duyên... bước cất
  Gánh trần hồng! Gánh nợ đặt thời mang
  Vai có nặng vai cũng thư thả lên đàng
  Không hờn, không hận, không than, không trách

  Không ta, không bóng, không hồn, không phách
  Không hèn sang! Không vách lá, tường cao
  Sáng ngắm mây bay, chiều thưởng hoa đào
  Đêm ngồi lãm nguyệt chén bồ đào cạn chén

  Chị vào đây vui! Một trời thơ ước hẹn
  Quận đang chờ...đừng quên béng nơi đây
  Pháp pháp, tăng tăng tưởng hụt nhưng đầy
  Tăng tăng, pháp pháp...chuỗi "Giác" dày biếu tặng


  Cố Quận
   
 12. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Đời Trăm Năm Là Mộng

  Tháng ngày trôi như mộng
  Kiếp trăm năm ngờ không
  Nay hữu hình! Mai bóng
  Tợ làn khói trên sông

  Người có đến rồi đi
  Gánh thất tình giữ chi
  Vui buồn tâm lẫn lộn
  Thương ghét mãi được gì!!!

  Đời trăm năm vốn mộng


  Cố Quận
   
 13. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Hồn Về Đâu!!!

  Thiền không giác...tâm biết gửi đâu
  Kiếm thiêng một nhát! Hẳn rụng đầu
  Lúc thác ngũ, ăn chi cũng mất
  Không duyên không đạo hồn về đâu!!!


  Cố Quận
   
 14. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Vạn Sự Giai Không

  "Vạn Sự Giai Không, Tứ Hải Vi Gia"
  Có, không hai chữ bất định mà
  Lỡ bước lên thuyền qua bến nước
  Chùn chân kê túi giấc tha ma
  Đêm vắng chung bồ đào dạ ấm
  Tàn canh thần tỉnh cốc thanh trà
  Không, có kiếp trần ai cõi tạm
  "Vạn Sự Giai Không, Tứ Hải Vi Gia"


  Cố Quận
   
 15. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Thái Bút Mạc Tà


  "Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã"
  Khẳng khái ghi, Thái Bút Mạc Tà
  Lòng trung kiên, gan bền sắt đá
  Bút trực, tâm thanh liễn Nguyễn Gia


  "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"
  Đọc, ngẫm lời thơ xưa dạ thấm
  Nghĩa khí còn non kém! Thẹn mà


  Cố quận
   
  Gấu Nhẫn Nại likes this.
 16. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Không Chùng Bước

  Đường trường xa ta quyết
  Đi cho trọn, đến cùng
  Nghiệp vay đền trả nghiệp
  Gian nan bước không chùng


  Đêm nhìn trăng! Đáy vực
  Sáng mây ngắm đỉnh đồi
  Hồn nửa mê, nửa thức
  Nghe chuông mõ mấy hồi


  Đường trường xa ta quyết
  Đi cho trọn, đến cùng
  Dù nắng, mưa, gió, tuyết
  Gian nguy bước không chùng


  Cố Quận
   
 17. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]

  Thư Pháp

  Triện, Lệ, Khải, Thảo, Hành thư pháp
  Nét bút tung tợ gió táp mưa sa
  Nối trước sau trong năm ngón hoành là
  Thành tranh một vẻ, mực pha giấy trắng

  Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trao tặng
  Thần thái an nhiên chữ ngắn tình dài
  Kẻ tục nhân ngẫm dòng...đoán ý sai
  Ngơ ngơ ngẩn ngẩn! Thầm chê bai thư pháp

  Cố Quận
   
 18. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Ta Là Hạt Cát

  Ta là hạt cát đắm cõi trần
  Một ngày thu gió lộng qua sân
  Đong đưa xác lá vàng rụng lá
  Hạt thuỷ tinh, lạc chốn bụi trần

  Ta nửa đời mê chấp bến mê
  Câu kinh đêm sám hối chưa hề
  Phật, Lão hai màu nâu chửa vận
  Hao mòn lần nửa hạt xa quê

  Còn nửa đời thôi! Hạt vẫn bay
  Vẫn trôi theo dòng nước cạn, đầy
  Vẫn phơi cháy nắng...dầm mưa rét
  Hạt cát ta! Mệnh bạc, đắng cay

  Cố Quận
   
 19. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Chướng Nghiệp!

  Nghiệp chướng tiêu vong! Sắc là không
  Không ta, không xác chốn bụi hồng
  Cỡi cánh hạc trời du chín lớp
  Mây trùng mây, gió lặng tầng không
  Kim cổ buông tay hồn nhẹ lướt
  Lợi danh ngoảnh mặt vía trôi bồng
  Không không sắc sắc đời một kiếp
  Nghiệp chướng tiêu vong! Sắc hóa không


  Cố Quận
   
 20. coquan

  coquan Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng

  [​IMG]
  Sông Đời


  Sông đời bấy chuyến đò ngang
  Gió lồng lộng gió thu ngàn đò xoay
  Tay đời năm ngón bàn tay
  Tay người năm ngón tháng ngày bến mê
  Trăm năm một kiếp đi về
  Dòng dâng, dòng cạn bốn bề lo toan
  Nhân định đặng nửa vòng tròn
  Nửa vòng thiên định lại còn về đâu!!!
  Tay đò trôi nổi bờ sâu
  Bao giờ gác mái nhiệm mầu xuôi tây
  Bao giờ đò nhẹ nương mây
  Đường trần nợ hết...cuộc nầy gian nan
  Sông đời! Đò đắm dòng ngang
  Hồn ta thanh thản, nhẹ nhàng qua sông

  Cố Quận
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn