Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng hát: Hạt Sương Khuya 2

Chủ đề trong 'Phòng Video Nhạc Việt' do VongNgayXanh khởi đầu 23 tháng Năm 2011.

  1. VongNgayXanh

    VongNgayXanh Công Dân

    Người Vợ Tù Cải Tạo-Tiếng hát:Hạt Sương Khuya

     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 17 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn