Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng Hát Hậu Phương - 2018-19

Chủ đề trong 'Hùng Ca Và Những Tình Khúc Thời Chiến' do yeuVNtudo khởi đầu 3 tháng Giêng 2018.

 1. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 185
  Với Th/Úy Nguyễn Đức Huấn (Vương Quốc Bỉ), CSQG - Ngày 2 Tháng 1/2018

   
  p324530 likes this.
 2. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 186
  Với Th/Tá Phạm Đình Khuông, Không Quân QLVNCH - Ngày 9 Tháng 1/2018

   
 3. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 187
  Với Nguyễn Bá Thành, Hướng Đạo Trường Sơn - Ngày 16 Tháng 1/2018

   
 4. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 188
  Với Tr/Úy Đinh Thị Nương - Ngày 23 Tháng 1/2018

   
 5. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 189
  Với Trịnh Kim Dung, Phu Nhân Tr/Úy Quân Y Trịnh Đắc Phúc - Ngày 30 Tháng 1/2018

   
 6. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 190
  CTCN Mùa Xuân Chiến Sĩ - Ngày 6 Tháng 2/2018

   
 7. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 191
  Với Lê Bích Phượng, Ái Nữ Th/Tướng Lê Minh Đảo - Ngày 13 Tháng 2/2018

   
 8. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 192
  Với Tr/Tá Đặng Kim Thu, BĐQ - Ngày 20 Tháng 2/2018

   
 9. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 193
  Với Ca Sĩ Thanh Lan - Ngày 28 Tháng 2/2018

   
 10. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 194
  Với Đ/Úy Trương Xuân Hùng, BB - Ngày 6 Tháng 3/2018

   
 11. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 195
  Với Th/Tướng Lê Minh Đảo - Ngày 13 Tháng 3/2018

   
  p324530 likes this.
 12. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 196
  Với Đ/Úy Nguyễn Hạnh Cư & BS Cao Minh Hưng - Ngày 20 Tháng 3/2018

   
 13. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 197
  Với Nguyễn Thanh Hưởng & Nguyễn Đức Tiến - Ngày 27 Tháng 3/2018

   
 14. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 198
  Với Đ/Úy Phạm Ngọc Đăng & Tr/Úy Lê Xuân Điềm - Ngày 03 Tháng 4/2018

   
 15. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 199
  Với Ca Sĩ Quốc Anh & Ca Sĩ Minh Hạnh - Ngày 10 Tháng 4/2018

   
  p324530 likes this.
 16. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 200
  Với Đ/Úy Nguyễn Hoài Phương, CTCT - Ngày 17 Tháng 4/2018

   
 17. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 201
  Với Hạ Sĩ Nhất Trương Công Minh, Không Quân - Ngày 24 Tháng 4/2018

   
 18. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương kỳ 202
  Với Tr/Úy Trần Văn Thanh & Tr/Úy Phạm Quang Hiền - Ngày 1 Tháng 5/2018

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 12 tháng Năm 2018
 19. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 203
  Với Kimberly Hồ, Bác Sĩ/Nghị Viên, Gia Đình CQN/VNCH -Ngày 8 Tháng 5/2018

   
  p324530 likes this.
 20. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 204
  Với Nghệ Sĩ Phượng Liên - Ngày 15 Tháng 5/2018

   
  p324530 likes this.

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn