Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Tiếng Hát Hậu Phương - 2018-19

Chủ đề trong 'Hùng Ca Và Những Tình Khúc Thời Chiến' do yeuVNtudo khởi đầu 3 tháng Giêng 2018.

 1. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 245
  Với Th/Tá Phạm Ngọc Đăng - Ca Sĩ Thiên Kim - Ngày 26 Tháng 2/2019

   
 2. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 246
  Với Nguyễn Bá Thành - Ngày 5 Tháng 3/2019

   
 3. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 247
  Với Nina Ngọc Nhung - Ngày 12 Tháng 3/2019

   
 4. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 248
  Với BS Phạm Đỗ Thiên Hương & Nguyễn Bá Thành - Ngày 19 Tháng 3/2019

   
 5. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 249
  Với T/Tá Quách Thưởng BĐQ Và Hiền Thê Thu Hương - Ngày 26 Tháng 3/2019

   
 6. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 250
  Với Đ/Úy & Nhà Văn Lê Huy Phương - Ngày 2 Tháng 4/2019

   
 7. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 251
  Với Th/Tá Hoàng Đình Khuê - Ngày 9 Tháng 4/2019

   
 8. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 252
  Với Trần Chí Phúc & Lâm Dung - Ngày 16 Tháng 4/2019

   
 9. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 253
  Với Nguyễn Thành Điểu, Nha Kỹ Thuật - Ngày 23 Tháng 4/2019

   
 10. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 254:
  TƯỞNG NIỆM Ngày 30/4/1975 - Ngày 30 Tháng 4/2019

   
 11. yeuVNtudo

  yeuVNtudo Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 255
  Với Tr/Úy Phạm Diệu Chi - Ngày 7 Tháng 5/2019

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn